30 молитви за отворени врати с библейски стихове

15
79687

Откровение 3:8: Знам делата ти; ето, поставих пред теб отворена врата и никой не може да я затвори; защото имаш малко сила и си упазил словото Ми и не си се отрекъл от името Ми.

Бог е обещал отворени врати милости и много благословии за нас. Ето защо ще се включим в 30 молитви за отворени врати с библейски стихове за спазване на обети. Затова ви съветваме да се молим с тези молитви с цялата искреност и също какво можем да направим за Бог в замяна. Трябва да се научим да спазваме обетите си. Когато Бог отвори вратите ни за благословения и чудеса, ще изглежда така, сякаш сънуваме.

Животът е пълен с предизвикателства. Във време на голяма нужда и напрежение много хора изпадат в отчаяние и в това състояние могат да направят всичко. Понякога това може да е просто „проста“ лъжа, излязла от тесен ъгъл, или ангажимент, който е поет без мислене. Някои могат да стигнат до степен да правят неща, които граничат с престъпност. Основното е, че никой не иска да остане в лоша ситуация и всеки ще направи всичко възможно, за да излезе от нежелана ситуация.

KИНДАЛИЧНО ГЛЕДАЙТЕ ВСЕКИ ДЕН PRAYERGUIDE ТЕЛЕВИЗИЯ НА YOUTUBE
АБОНИРАЙ СЕ СЕГА

Християните също са изложени на проблемите на живота. От време на време те идват на места, където са изправени пред сериозни предизвикателства. Те, както и другите хора, имат нужди и голям натиск. Едно от нещата, които правим, опитвайки се да привлечем вниманието на Бог или да Го накараме да отговори на молитвите ни, е да даваме обети. Обетът е тържествено обещание. Това е свещено обещание и подобно на завет трябва да се третира с цялата сериозност и не трябва да се нарушава. Изисква онези, които дават обети, да запазят вярата си в Бог и да изпълнят обещанието си; тъй като Бог приема обетите сериозно и винаги държи хората да спазват обетите им (Втор. 23: 21 – 23).


Йефтах разбра това и въпреки загубата и болката си направи както се закле и Бог отвори вратите на чудеса и благословии за него. Той беше обещал на Бог да Му пожертва всичко, което излезе от къщата му, за да го посрещне, ако се върне с мир от битка с децата на Амон. В съответствие с този обет той трябваше да пожертва дъщеря си. Хана в скръбта на сърцето си и в отчаянието си да има дете и да излезе от подигравката обеща да върне на Бог за Неговата служба сина, за който се моли.

Виждаме, че Хана в това писание показва пълна вярност към Бог в спазването на даденото от нея обещание. Защото, когато детето беше отбито, тя го доведе при Илий и каза: „За това дете се молих и Господ ми даде молбата, която поисках от Него. Затова и аз го дадох назаем на Господа, докато е жив, той ще бъде даден назаем на Господа“
Всяко Божие дете трябва да научи светостта на Никой не трябва да казва на Господ какво няма да направи. Трябва да се научим да почитаме Бог и да Му даваме това, което сме обещали.

Тези молитви за отворени врати с библейски стихове ще ви помогнат да засилите вярата си, докато се мъчите в молитви, за да видите мечтата си сбъдната. Не се отчайвайте, нищо не работи само по себе си, ако искате да видите положителни промени в живота си, трябва да предприемете положителни стъпки, трябва да сте готови да успеете физически и духовно. Физически трябва да се подготвите чрез образование и придобиване на умения, духовно трябва да се подготвите чрез интензивни молитви и изучаване на Библията. Като ангажирате тази молитви за отворени врати и библейски стихове днес всяка планина пред вас ще бяга в името на Исус

30 библейски стихове за отворени врати

Ето 30 библейски стиха за отворени врати, докато се занимавате с молитви, за да изучавате библейските стихове, за да познаете Божия ум относно вашите ситуации. Изучавайте ги, медитирайте върху тях, молете се с тях и Бог ще се намеси във вашите ситуации в името на Исус.

1). Откровение 3: 8:
8 Знам твоите дела: ето, поставих пред теб отворена врата и никой не може да я затвори; защото имаш малко сила и си спазил думата ми и не си отрекъл името ми.

2). 1 Коринтяни 16:9:
9 Защото ми се отвори голяма врата и ефективна и има много противници.

3). 2 Коринтяни 2:12:
12 Освен това, когато дойдох в Троада да проповядвам Христовото евангелие, и вратата ми се отвори от Господа,

4). Колосяни 4:3:
3 Витал се моли и за нас Бог да ни отвори врата за изказване, за да говорим тайната на Христос, за която и аз съм в окови:

5). Откровение 3: 7-8:
7 И на ангела на църквата във Филаделфия пишете; Това казва светият, онзи, който е истина, който има ключа на Давид, онзи, който отваря, и никой не затваря; и затваряйте, и никой не отваря; 8 Знам твоите дела: ето, поставих пред теб отворена врата и никой не може да я затвори; защото имаш малко сила и си спазил думата ми и не си отрекъл името ми.

6). Откровение 3: 20:
20 Ето, аз стоя на вратата и чукам: ако някой чуе гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечеря с него, а той с мен.

7). Филипяни 2:13:
13 Защото Бог е, Който работи и в вас, и по волята, и в Неговото благоволение.

8). Исая 22:22:
22 И ключа на Давидовия дом ще сложа на рамото му; така той ще се отвори и никой няма да се затвори; и той ще се затвори и никой няма да се отвори.

9). Йоан 10:9:
9 Аз съм вратата: ако някой влезе някой, той ще бъде спасен, ще влезе и излезе и ще намери пасище.

10). 1 Йоан 4:18:
18 няма страх в любовта; но съвършената любов изгонва защото страхът има мъчение. Той се бои да не се показва съвършена в любовта.

11). Деяния 14: 27:
27 И когато дойдоха и събраха църквата заедно, те репетираха всичко, което Бог беше направил с тях, и как той отвори вратата на вярата на езичниците.

12). Деяния 16: 6-7:
6 Сега, когато обиколиха Фригия и района на Галатия и им беше забранено на Светия Дух да проповядват думата в Азия, 7 След като дойдоха в Мизия, те решиха да влязат във Витиния, но Духът не ги пострада.

13). Деяния 16: 1-40:
1 Тогава той дойде в Дербе и Листра; и, ето, един ученик беше там, на име Тимотей, син на една жена, която беше еврейка, и повярва; но баща му беше грък: 2 За което добре се съобщава от братята, които бяха в Листра и Иконий. 3 Той би трябвало Павел да излезе с него; и го взеха и обрязаха заради евреите, които бяха в онези помещения, защото знаеха всичко, че баща му е грък. 4 И докато минаваха през градовете, им предадоха постановленията, за да пазят, които бяха ръкоположени от апостолите и старейшините, които бяха в Ерусалим. 5 И така, църквите са били установени във вярата и са се увеличавали всеки ден. 6 Сега, когато обиколиха Фригия и района на Галатия и им беше забранено на Светия Дух да проповядват думата в Азия, 7 След като дойдоха в Мизия, те решиха да влязат във Витиния, но Духът не ги пострада. 8 И минавайки покрай Мисия слезеха в Троада. 9 И видение се появи на Павел през нощта; Стоеше човек от Македония и го молеше, като казваше: Влезте в Македония и ни помогнете. 10 И след като видя видението, веднага се опитахме да влезем в Македония, като уверено събрахме, че Господ ни е призовал да проповядваме на тях благовестието. 11 Следователно, загубени от Троа, стигнахме с прав път към Самотракия, а на другия ден до Неаполис; 12 И оттам до Филипи, който е главният град на тази част на Македония, и колония; и ние бяхме в този град, който пребиваваше определени дни. 13 И в събота излязохме от града край реката, където молитвата нямаше да се извърши; и ние седнахме и говорихме на жените, които прибягнаха там. 14 И една жена на име Лидия, продавачка на лилаво, от град Тиатира, която се покланяше на Бога, ни чу: чието сърце Господ отвори, че тя присъства на нещата, които се говориха за Павел. 15 И когато се кръсти и дома й, тя ни помоли, като каза: Ако ме съдихте, че съм верен на Господа, влезте в моя дом и пребъдвайте там. И тя ни ограничи. 16 И когато отидохме на молитва, ни посрещна една девойка, обладана от дух на гадаене, която донесе на господарите й много печалба, като проговори: 17 Същият последва Павел и нас и вика, казвайки: Тези мъже са слугите на най-висшия Бог, който ни показа пътя на спасението. 18 И това правеше тя много дни. Но Павел, наскърбен, се обърна и каза на духа: заповядвам ти в името на Исус Христос да излезе от нея. И той излезе същия час. 19 И когато господарите й видяха, че надеждата за придобивките им е изчезнала, хванаха Павел и Сила и ги изведоха на пазара при владетелите, 20 и ги заведоха при магистратите, като казаха: Тези мъже, бидейки евреи, създават много проблеми нашия град, 21 И да учим на обичаи, които не са законни за нас да получаваме, нито да спазваме, че сме римляни. 22 И множеството се изправи заедно срещу тях; а магистратите раздраха дрехите си и заповядаха да ги бият. 23 И когато бяха сложили много ивици, ги хвърлиха в затвора и наредиха на тъмничаря да ги пази; 24 Който, като получи такова обвинение, ги хвърли във вътрешния затвор и направи крака бързо в запасите. 25 И в полунощ Павел и Сила се помолиха и изпяха хвала на Бога, а пленниците ги чуха. 26 И изведнъж се случи голямо земетресение, така че основите на затвора се разклатиха; и веднага всички врати се отвориха и всичките им чети бяха освободени. 27 И пазачът на затвора се събуждаше от съня си и виждаше отворените врати на затвора, той извади меча си и щеше да се убие, като предположи, че затворниците са били избягали. 28 Но Павел извика със силен глас и каза: Не си причинявайте нищо лошо, защото всички ние сме тук. 29 Тогава той призова светлина, скочи и дойде треперещ и падна пред Павел и Сила, 30 И ги изведе и каза: Господа, какво трябва да направя, за да се спася? 31 А те казаха: Повярвайте в Господа Иисуса Христа и ще се спасите и вашия дом. 32 И му казаха Господното слово и на всички, които бяха в дома му. 33 И той ги взе в същия час на нощта и изми ивиците им; и беше кръстен, той и всичките му, веднага. 34 И когато ги въведе в къщата си, той постави месо пред тях и се зарадва, вярвайки в Бога с целия си дом. 35 И когато беше ден, магистратите изпратиха слугите, казвайки: Пуснете тези хора. 36 И надзирателят на затвора каза това на Павел: Магистратите изпратиха да ви пуснат; сега отстъпете и вървете с мир. 37 Но Павел им каза: Те ни биха открито безсъветни, като сме римляни, и ни хвърлиха в тъмница; и сега ли ни изтласкват частно? най-истински; но нека да дойдат сами и да ни донесат. 38 И слугите казаха тези думи на магистратите; и се уплашиха, когато чуха, че са римляни. 39 И те дойдоха и ги помолиха, изведоха ги и пожелаха да излязат извън града.

14). Притчи 3: 5-6:
5 Надявайте се на Господа от цялото си сърце; и не се облегне на собственото си разбиране. 6 Във всичките си пътища го признайте и той ще ръководи пътищата ви.

15). Откровение 3: 7:
7 И на ангела на църквата във Филаделфия пишете; Това казва светият, онзи, който е истина, който има ключа на Давид, онзи, който отваря, и никой не затваря; и затваряйте, и никой не отваря;

16). 1 Йоан 3:8:
8 Който върши грях, е от дявола; защото дяволът греши от самото начало. За тази цел Божият Син се прояви, за да може да унищожи делата на дявола.

17). Откровение 4: 1:
1 След това погледнах и ето, на небето се отвори врата; и първият глас, който чух, беше като тръба, която говори с мен; който каза: Ела тук и ще ти покажа неща, които трябва да бъдат по-долу.

18). Филипяни 4:13:
13 Мога да направя всичко чрез Христос, който ме укрепва.

19). Псалм 23: 1-6:
1 Господ е моят пастир; Няма да искам. 2 Той ме кара да легна сред зелени пасища; той ме води до неподвижните води. 3 Той възстановява душата ми; той ме води по пътищата на правдата заради името Си. 4 И макар да минавам по долината на смъртната сянка, няма да се страхувам от зло; защото ти си с мен; твоята пръчка и твоят персонал ме утешават. 5 Приготвяте маса пред мен в присъствието на враговете ми: помазвате главата ми с масло; чашата ми се препълни. 6 Наистина добротата и милостта ще ме следват през всичките дни на моя живот; и ще живея в дома Господен до века.

20). 1 Коринтяни 10:13:
13 Не те е взело изкушение, но такова, което е общо с човека; Бог е верен, който няма да те изстрада, за да бъдеш изкушен над това, което си способен; но с изкушението също ще направите начин да избягате, за да може да го понесете.

21). 1 Коринтяни 16: 8-9:
8 Но ще пребивавам в Ефес до Петдесетница. 9 Защото ми се отвори голяма врата и ефективна и има много противници.

22). Йоан 10:7:
7 Тогава Исус пак им каза: Истина, истина ви казвам: Аз съм вратата на овцете.

23). Битие 4:7:
7 Ако се справяш добре, няма ли да бъдеш приет? и ако не постъпиш добре, грехът лежи на вратата. И към тебе ще бъде неговото желание и ти ще владееш над него.

24). Матей 7: 7-8:
7 Поискай и ще ти се даде; търсете и ще намерите; почукай и ще ти се отвори: 8 Защото всеки, който иска, получава; и който търси, намира; и който чука, ще се отвори.

25). Матей 6:6:
6 Но ти, когато се молиш, влизаш в килера си и когато затвориш вратата си, моли се на своя баща, който е в тайна; и баща ти, който вижда тайно, ще те възнагради открито.

26). 1 Солунци 5:11:
11 Затова се утешавайте заедно и се изграждайте един друг, както и вие.

27). Псалм 113:9:
9 Той прави безплодната жена да пази къщата и да бъде радостна майка на деца. Хвалете Господа.

28). Евреи 11: 6:
6 Но без вяра е невъзможно да се угоди на него, защото който идва при Бога, трябва да повярва, че е и че е награда на онези, които старателно го търсят.

29). Йоан 3:16:
16 Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, че който вярва в Него, не трябва да загине, а да има вечен живот.

30). Матей 7:7:
7 Поискай и ще ти се даде; търсете и ще намерите; почукай, и ще ти се отвори:

 

30 молитви за отворени врати

1. Отче, благодаря ти за твоите милости през моя живот, поради твоите милости аз не се консумирам, благодаря ти баща в името на Исус.

2. Господи, помни ме за добро и отвори книгата за спомен за мен в името на Исус.

3. Отменям и разпръсквам всяка демонична дейност в живота си, в името на Исус.

4. Отменям всички вреди, нанесени на живота ми от раждането, в името на Исус.

5. Затварям всички врати, през които влиза дяволът, за да ме засегне в живота ми, в името на Исус.

6. Господи, възстанови пропилените години от живота ми в името на Исус.

7. Вземам обратно всяка една територия, държана от врага в моя живот, в името на Исус.

8. Избухвам и се избавям от всеки зъл затвор, в името на Исус.

9. Всяка основна немощ, се отклони от живота ми, в името на Исус.

10. Ще царувам като цар над моите обстоятелства, в името на Исус.

11. Нека всяко зло семейно проклятие бъде унищожено в живота ми, в името на Исус.

12. Помогни ми, Господи, да разпозная Твоя глас в името на Исус.

13. Господи, отвори очите на моето разбиране в името на Исус

14. Хвърлям всяко бреме на притеснение, в името на Исус.

15. Отказвам да се заплитам със зли мисли в името на Исус.

16. Хвърлих всеки пътен блок, скриващ напредъка си, в името на Исус.

17. Нека духовният ми климат изпрати ужас в лагера на врага, в името на Исус.

18. Господи, освободи ме от зли думи и зли мълчания в името на Исус

19. Всяка сила на магьосничество, възложена срещу живота и брака ми, получават гръмотевицата и светлината на Бог, в името на Исус.

20. Освобождавам се от всяко наследствено робство, в името на Исус.

21. Освобождавам се от хватката на всеки проблем, пренесен в живота ми от утробата, в името на Исус.

22. Прекъсвам се и се освобождавам от всеки наследен зъл завет, в името на Исус.

23. Счупвам се и се освобождавам от всяко наследствено зло проклятие, в името на Исус.

24. Освобождавам се от всяка наследствена болест, в името на Исус.

25. Нека кръвта на Исус да коригира всеки наследствен дефект в тялото ми, в името на Исус.

26. В името на Исус прекъсвам всяко проклятие за отхвърляне от утробата или нелегитимност, която може да бъде в моето семейство до десет поколения от двете страни на семейството.

27. Отхвърлям и се отказвам от всяко ръкополагане на „закъснение в доброто“, в името на Исус.

28. Поемам властта и заповядвам обвързването на всеки силен във всеки отдел от моя живот, в името на Исус.

29. Отче, благодаря ти, че ми отвори врати за възможности, които нечовекът или дяволът могат да затворят в името на Исус

30. Благодаря на баща, че отговорихте на молитвите ми.

 

KИНДАЛИЧНО ГЛЕДАЙТЕ ВСЕКИ ДЕН PRAYERGUIDE ТЕЛЕВИЗИЯ НА YOUTUBE
АБОНИРАЙ СЕ СЕГА

15 КОМЕНТАРИ

  1. Бог да ви благослови, господине, че взехте нашето поколение в царствата на духа за свръхестествен живот в Христос Исус, благодаря ви, сър. Мартинс О.

  2. Благодаря ти, свещеник на най-високите за отстъпчивост на Божия дух, като поставиш тази насока с молитви по слово на БОГ. Вярвам, че ще бъда благословен.

  3. Това служение беше благословия за мен. Аз съм млад Божи служител в нарастващо служение. Имал съм предизвикателства, но всеки път, когато бягам в Google, Светият Дух ме отвежда до Ръководство за ежедневна молитва.

  4. Нека благодатта, силата и неговото присъствие не ви оставят в името на Исус, Повече благодат.

  5. Благодаря на моя Бог, че намерих себе си в тази платформа от аз съм и знам, че чрез тези молитви откривам, че вървя дълъг път и моите врати и всичките ми желани години Бен се възстановява в твоето могъщо име на нашия Господ Исус Христос амин

  6. Благодарен съм на Бог, на Светия Дух, че ме доведе до тези молитвени насоки и библейски стихове, за които никога не съм се замислял.. В момента преминавам през много много падения в живота си, но Божиите думи и планове за моя животът беше единственото нещо, което ме караше да продължа. Призовавам всички да не се отказват, без значение през какво преминавате, защото това, което Бог не може да направи, не съществува
    Той със сигурност ще направи път....

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните за коментарите ви.