10 стиха от Писанието, за да се молите, когато искате чудо

3
15815

Днес ще се занимаваме с 10 стиха от писанията, за да се молим, когато искате чудо

Чудо е всичко, което желаем във всяка сфера от живота си. Когато търсите Божието присъствие и Го молите да се намеси във вашата ситуация, можете да го подкрепите с писанията, дадени по-долу. Бог има власт над цялото творение и има способността да направи чудо за вас. Библейските стихове по-долу ще ни научат на чудесата, които Исус е извършил, както и как можем да имаме вярата да вярваме в чудо. Библейските стихове ще подпомогнат вярата ни и ще ни помогнат да имаме силна вяра в Бог, че Той може да направи толкова много неща за нас дори без съмнение и това, за което можем да се сетим.

Деяния 19 срещу 11-12

Бог върши необикновени чудеса чрез Павел, така че дори кърпичките и престилките, които го докосваха, бяха отнесени на болните, и техните болести бяха излекувани и злите духове ги напуснаха.

Това показва, че Божието слово е мощно, казах по-рано, че Бог може да направи това, което смятаме за толкова невъзможно, той извърши чудото си чрез своя ученик апостол Павел.

 • Господи Исусе, моля се, дори когато прояви себе си чрез живота на апостол Павел да го направиш и в моя живот 
 • Преместете всички планини, които служат като препятствия между мен и моите чудеса в името на Исус
 • Извършете извънредно обикновено чудо чрез мен, както направихте чрез апостол Павел, така че хората да прославят Моя Отец на небесата, защото думите ви казват нека светлината ви свети така, че хората да я видят и да прославят Моя Отец на небесата.

Писанието казва, че светът очаква проявлението на Божиите синове, отсега нататък аз ще се проявявам в името на Исус

Ефесяни 3 срещу 20-21

А на този, който може да направи неизмеримо повече от всичко, което искаме или си представяме, според силата си, която действа в нас, на Него да бъде слава в църквата и в Христа Исуса през всички поколения, за вечни векове! амин.

Силата на Бог е отвъд нашето въображение и това, което можем да разберем, Писанието по-горе казва, че Бог има способността да прави повече от това, което искаме

 

 • Господи Исусе, моля се да направиш страхотни неща в живота ми в името на Исус
 • Навсякъде преживявам застой в живота си, Господ Исус направи нещо чудо в живота ми днес и премести всички спънки в името на Исус
 • Нека моите свидетелства започнат днес Господи в името на Исус

Лука 8 срещу 43-48

И там беше една жена, която беше подложена на кървене в продължение на дванадесет години, но никой не можеше да я излекува. Тя се приближи зад него и докосна ръба на наметалото му и веднага кървенето й спря. — Кой ме докосна? — попита Исус. Когато всички те отрекоха това, Петър каза: „Учителю, хората се тълпят и се притискат към теб“. Но Исус каза: „Някой ме докосна; Знам, че силата изчезна от мен.” Тогава жената, като видяла, че не може да остане незабелязана, дошла разтреперана и паднала в краката му. В присъствието на всички хора тя разказа защо го е докоснала и как моментално е била изцелена. Тогава той й каза: „Дъще, твоята вяра те изцели. Върви с мир.”

Тук ще забележим, че дори и без да говори с Бог, тя преживя чудото на Бог в живота си, кървенето й спря, което означава, akk, ние трябва да направим, е да молим Бог за това, което искаме, било то открито или тайно, защото Библията казва нашия Бог който види сърцето ни, ще чуе молитвите ни.

 • Господи Исусе, ти виждаш сърцата ми, познаваш сърцето ми, знаеш какво искам, знаеш моето най-дълбокото желание, тези, за които мога открито да говоря и тези, за които мога, моля, Господ Исус ми изпълни молбата ми в името на Исус
 • Точно както излекувахте жената с проблеми с кръвта, моля Исус, изцели ме от всичките ми немощи в името на Исус.

Йоан 4 срещу 46-53

Още веднъж той посети Кана в Галилея, където превърна водата във вино. И имаше един царски служител, чийто син лежеше болен в Капернаум. Когато този човек чу, че Исус е пристигнал в Галилея от Юдея, той отиде при него и го помоли да дойде и да изцели сина му, който беше близо до смъртта. „Ако вие, хора, не видите знамения и чудеса – казал му Исус, – никога няма да повярвате. Кралският служител каза: „Сър, слезте, преди детето ми да умре. „Иди“, отговори Исус, „синът ти ще живее.“ Мъжът пое на думата на Исус и си отиде. Докато беше още на път, слугите му го посрещнаха с новината, че момчето му е живо. Когато го попитал кога се е оправил синът му, те му отговорили: „Вчера, в един следобед, треската го напусна“. Тогава бащата разбра, че това е точното време, в което Исус му е казал: „Синът ти ще живее.

Исус даде обещание тук, Той винаги изпълнява това, което казва, че ще направи. Той със сигурност ще направи това, което казва, че ще направи и aksi направи това, което го помолите да направи, ние просто трябва да му се доверим и да се придържаме към Неговите обещания.

 • Господи Исусе, когато излекувахте сина на кралския служител, моля, излекувайте ме във всички области, изпитвам разочарования, неуспехи, изостаналост
 • Отче, моля се да ме очистиш от всички форми на болест в името на Исус 
 • Нека ръцете ви на изцеление дойдат върху мен и моята къща да се държи в името на Исус.
 • Словото ти казва, че от твоите ивици съм направен дупка, измий и ме очисти, Господи, и измий всички пречки, които ме свързват и моят успех в името на Исус.

Марк 10 срещу 27

Исус ги погледна и каза: „За човека това е невъзможно, но не и за Бога; всичко е възможно с Бог.”

 • Всичко е възможно за този, който вярва в Бог и няма нищо невъзможно Бог да прави. Той прави всичко красиво в своето време и със сигурност няма да позволи на децата Му да страдат.
 • Господ да уреди всичко в живота ми, което изглежда невъзможно да постигна в името на Исус 
 • Господи Исус, имей път, където няма начин за мен, ти си моят търсач на пътя Господи Исусе, насочи моите пътища, Господи Исусе и ускори моите благословии, преди тази година да изтече в името на Исус

Jeremiah 32: 27

Аз съм Господ, Бог на цялото човечество. Нещо твърде трудно ли е за мен?

Нищо не е твърде трудно за Исус, помнете прелести, Той изцелява болните, Той очисти хората от техните немощи, Той направи път, където изглежда, че няма начин.

 • Господ Исус прави пътища за мен, където изглежда, че няма път в името на Исус 
 • Ти подреди пътищата на израилтяните и дори направи път, където Червеното море можеше да служи като бариера, което означава, че няма нищо трудно за теб да направиш, Господ Исус направи път за мен във всеки аспект и разклонения от живота ми в името на Исус

Лука 9: 16-17

Като взе петте хляба и двете риби и погледна към небето, той благодари и ги счупи. После ги даде на учениците, за да ги раздадат на хората. Всички ядоха и се наситиха, а учениците събраха дванадесет пълни кошници счупени парчета, които бяха останали.

Вижте какво е способен да направи нашият скъп Господ Исус Христос. Той върши нещата Си по чудни начини. Който може да разбере пътищата на Господа. Той направи това, което не беше достатъчно, за да нахрани гмуркащите се повече от Достатъчно, за да нахрани хиляди хора

 • Баща ми, получавам двойни благословии брачно, финансово, мъдър пробив и във всички аспекти на живота си в името на Исус
 • Започвам да изпитвам добри неща, които са извън човешките разсъждения
 • Започвам да се радвам на голяма благодат, милост на изобилно благоволение на Господа 

Jeremiah 17: 14 

Изцели ме, Господи, и ще бъда изцелен; спаси ме и ще се спася, защото Ти си моята хвала.

Ако сте болен, можете да използвате този конкретен стих, за да помолите Бог за божествено изцеление, или когато имате нужда от божествен пробив, Господ винаги е готов да протегне Своите лечебни ръце за нас

 • Господи Исусе, моля те да ме излекуваш напълно от всякакви форми на болест, било то духовна болест, духовна атака в могъщото име на Исус.
 • Писанието казва, че Христос е поел върху Себе Си всичките ми немощи и Той е изцелил всичките ми болести. Отче, аз казвам изцеленията си в реалност в името на Исус Христос. 

Джеймс 5: 14-15 

Болен ли е някой от вас? Нека повика старейшините на църквата и нека се помолят над него, като го помажат с масло в името на Господа. И молитвата на вярата ще спаси онзи, който е болен, и Господ ще го възкреси. И ако е извършил грехове, ще му бъдат простени.

Господ никога не спи и не спи, той винаги е готов да слуша, така че ни е дал властта да декларираме добри неща и пълно изцеление в живота си

 • Татко Господи, направи ме изцелен, освободи ме от болест, излекувай финансите ми, във всеки аспект от живота ми съм изпитвал болест, Господ Бог на домакин, изцели ме в името на Исус 
 • Ти си Бог на всяка плът и няма нищо невъзможно да направиш. Декретирам, че ще възстановите здравето ми с мощната си сила и ще ме направите отново здрав в името на Исус Христос. 

Евреи 2: 4 

Докато Бог също свидетелства чрез знамения и чудеса и различни чудеса и чрез дарове на Светия Дух, раздадени според Неговата воля.

 • О, Господи, започни да показваш чудесата си в живота ми 
 • Вие казахте в думата си, че ако моите хора не видят чудеса, те няма да повярват, че съществувате, покажете вашите знаци и чудеса чрез мен в името на Исус. амин 

Предишна статияМолитвени точки за свобода срещу демонични похитители
Следваща статия5 начина да станете мощна молеща се съпруга и майка
Казвам се пастор Икечукву Чинедум, аз съм Божий човек, който е страстен за движението на Бог в тези последни дни. Вярвам, че Бог е упълномощил всеки вярващ със странен ред на благодат, за да прояви силата на Светия Дух. Вярвам, че никой християнин не трябва да бъде потискан от дявола, ние имаме Силата да живеем и да ходим в господство чрез молитви и Слово. За допълнителна информация или консултация можете да се свържете с мен на everydayprayerguide@gmail.com или да ми пишете в чат в WhatsApp и Telegram на +2347032533703. Също така ще се радвам да Ви поканя да се присъедините към нашата мощна 24-часова молитвена група в Telegram. Щракнете върху тази връзка, за да се присъедините сега, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Бог да те благослови.

3 КОМЕНТАРИ

 1. Благодаря на Бог за чудесните стихове и съм толкова окуражен. от довечера ще бъда зает да се моля да използвам тези съвети и вярвам, че датата на моето интервю за виза и одобрението са на път. визата ми беше отказана на 8 септември 2022 г. трябва да пътувам тази седмица и приятелите ми са в клас в момента и късната ми дата на пристигане е 14 септември, за нас като хора не можем да направим нищо, следователно , имам нужда от Божие чудо, за да се намеся. наистина имам нужда от чудо отгоре. визовите служители ми казаха, че не е възможно да има най-близката дата за интервютата, по-скоро ще бъдат пренасрочени далеч, отколкото очаквах, но с този Бог, на когото служим, трябва да се случи нещо странно. Господи, имам нужда от твоето чудо днес. присъединете се към мен в молитвите светии.

 2. да, пастър, имах нужда от помощ, боря се с духовете, които ме преследват и не мога да се отърва от тях, какво да правя

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните за коментарите ви.