20 обещания на Бог да се молят, когато имате нужда от смелост и сила

Днес ще се учим на 20 Божи обещания да се молим, когато имате нужда смелост и сила. Понякога в живота ни поразяват различни предизвикателства. Когато това се случи, нашата сила намалява в разумна степен. За да вървим напред, ни трябват смелост и сила. Като вярващи, най-добрата мотивация за сила и смелост е Божието слово. В книгата на Матю 24: 35 Небето и земята ще отминат, но думите Ми в никакъв случай няма да отминат.

Тази част от Библията е уверение за нас, че независимо от ситуацията, в която се намираме, Божиите обещания са сигурни. И така, когато се нуждаем от смелост и сила в живота, ето 20 обещания на Бог в Писанието, с които можем да се молим.

Обещанието за добри неща, които се случват с нас Йеремия 29:11

Защото знам мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисли за мир, а не за зло, за да ви дадат бъдеще и надежда.

Тази част от писанието ще ни даде надежда, сила и смелост, че Божият план за нашия живот е добър и накрая всичко ще бъде добро. 

Обещанието за почивка - Матей 11: 28-29

„Елате при мен, всички вие, които сте уморени и обременени, и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху себе си и се научете от мен, защото аз съм нежен и смирен по сърце и ще намерите покой за душите си.

Бог е обещал да ни даде почивка. Когато сте обременени от житейските проблеми, когато сте се трудили, но нямате какво да покажете, върнете се при Бог за почивка. Той обеща да ни даде почивка. 

Обещанието за мир чрез Святия Дух - Йоан 14:27

Оставям ви с подарък - спокойствие на сърцето и сърцето. И мирът, който давам, е подарък, който светът не може да даде. Така че не се безпокойте и не се страхувайте.

Когато сърцето ви е смутено и не можете да намерите покой, изучете книгата на Йоан 14:27. Бог е обещал да ни даде спокойствие чрез светия дух.

Обещанието за спасение - Римляни 10: 9

Ако признаете с устата си, че Исус е Господ и вярвате в сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите, ще бъдете спасени.

Мислите ли, че животът ви е приключил, защото се чувствате неспасени? Бог ни е обещал спасение чрез Христос Исус. Всичко, което трябва да направите, е да признаете с уста, че Исус е господар.

Обещанието за здраве и изцеление - Йеремия 30:17

Защото ще ти възстановя здравето и ще те излекувам от раните ти - казва Господ. Когато сте болни и изглежда болестта няма да изчезне.

Изучете книгата на Йеремия 30:17, Бог обеща да ни възстанови здравето. Вашето дерайлиращо здраве ще бъде възстановено до нормалното.

Обещанието за мъдрост и разбирателство - Яков 1: 5

„Ако на някой от вас му липсва мъдрост, нека поиска от Бог, който дава на всички щедро и без укор, и тя ще му бъде дадена.

Объркани ли сте, защото не знаете какво да правите? Писанието казва, че ако някой човек няма мъдрост, нека поиска от Бог, който дава либерално. Той обеща да ни дари с мъдрост, за да разрешим трудната ситуация.

 

Обещанието да защитим нас и нашите деца - Исая 49:25

Защото ще се боря с онзи, който се бори с вас, и ще спася децата ви.

Когато почувствате, че вашият живот или този на вашето семе е в опасност, знайте, че Бог е обещал да се бори с онези, които се борят с вас и ще спаси децата ви от смачкване на ръцете на смъртта.

Обещанието за мир - Исая 26: 3

Ще го запазите в съвършен мир, чийто ум е останал върху вас, защото той се доверява на вас.

Поставете ума си на господаря и той ще възстанови мира в сърцето ви. Няма да се безпокоите.

Обещанието за победа над изкушенията на врага - 1 Коринтяни 10:13

Никое изкушение не ви е обзело, освен такова, което е обичайно за човека; но Бог е верен, който няма да позволи да бъдете изкушени отвъд възможностите, но с изкушението ще направи и пътя за бягство, за да можете да го понесете. ”

Бог е обещал да ви даде сили да преодолеете всяко изкушение на врага

Обещания за безопасност - Притчи 18:10

Името на Господ е силна кула; праведните бягат към него и са в безопасност.

Когато почувствате, че животът ви е застрашен, знайте, че името на господаря е силна кула. Когато призовеш Господ, ще бъдеш спасен.

Обещанието да свърши и смъртта, тъгата и болката - Откровение 21: 4

И Бог ще изтрие всяка сълза от очите им; няма да има повече смърт, нито скръб, нито плач. Няма да има повече болка, защото предишните неща са отминали.

Сълзите и смъртта ще бъдат отнети. Няма да има нито тъга, нито плач.

Бог ни обещава вечен живот - 1 Йоан 2:25

И това е обещанието, което Той ни е обещал - вечен живот.

Това е уверението, което имаме в него, че дори да умрем, живеем в него. Домът ни е на високо и той обеща да ни даде вечен живот.

Бог обещава да ни прости - 1 Йоан 1: 9

Ако изповядаме греховете си, Той е верен и справедлив, за да ни прости греховете ни и да ни очисти от всяка неправда. "

Дяволът понякога използва нашия грях, за да ни отвлече от Бог. Когато почувствате, че сте отвлечени от Бог, изповядайте греховете си и ще ви бъде простено.

Бог обещава да освободи Псалм за благословиите  84: 11

Защото Йехова Бог е нашата светлина и наш защитник. Той ни дава благодат и слава. Нищо добро няма да откаже от онези, които вървят по неговите пътеки.

Нищо добро няма да бъде оттеглено от нас. Бог обеща да ни даде всички благословии, които се дължат на нас.

Ние имаме вечен живот в Христос 2 Коринтяни 5:17

Това означава, че всеки, който принадлежи на Христос, е станал нов човек. Старият живот си отиде; започна нов живот!

Ако сте обременени от жестокостите от миналото, знайте, че старите неща са починали. Когато човек е в Христос, старите неща са отминали.


Бог обеща да се бори за нас - Изход 14:14

Господ ще се бие за вас; трябва само да сте неподвижни.

Битката принадлежи на господаря и той ще я води. Просто изчакайте и се насладете на победата си.

Бог обещава да ни помогне - Исая 41:13

Защото Аз съм ГОСПОД, твоят Бог, Който те хваща за дясната ръка и ти казва: Не бой се; Аз ще ти помогна.

Винаги, когато имате нужда от помощ, знайте, че помощта ще дойде от Бог.

Обещанието, че нашите молитви ще бъдат отговорени - Марк 11:24

Затова ви казвам, каквото и да поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили и то ще бъде ваше.

Това е уверението, което имаме, че когато се молим, Бог ще ни отговори.

Божията благодат е достатъчна за нас - 2 Коринтяни 12: 9

Но той ми каза: „Моята благодат е достатъчна за теб, защото моята сила е съвършена в слабост.“ Затова ще се хваля още по-радостно със своите слабости, за да може Христовата сила да почива върху мен.

Божията благодат е достатъчна. Изучете книгата от 2 Коринтяни 12: 9, за да научите повече за благодатта.

Провизия на Бог обещание Филипяни 4:19

И моят Бог ще осигури всичките ви нужди според Неговото богатство в слава от Христос Исус.

Бог е обещал да осигури всичките ни нужди според богатството му в слава.

 

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните за коментарите ви.