ДОСТАВЕТЕ ВСИЧКИ МОИ НУЖДИ

Днес ще имаме работа с молитва Бог да задоволи всичките ми нужди. Кой няма нужда? Всеки го прави. Има разлика между това да си богат и Бог да достави всичко, от което се нуждаеш.