Библейски стихове за разбирането

1
15627

Днес ще изследваме някои библейски стихове за разбирането. Разбирането е способността да разбирате нещата правилно и фундаментално. Доста хора, особено ученици, имат проблеми с разбирането на нещата. Едно е да имаш усърдие да четеш неща, разбирането е друго. Няма да сгрешим, ако заявим категорично, че разбирането е дар от Бога.

Моля, абонирайте се за нашия YouTube канал, за да гледате ежедневни мощни молитвени видеоклипове

Съставихме списък с библейски стихове за разбирането, той ще ни даде представа какво е разбирането и как можем да стигнем. Около дванадесет апостоли са работили с Исус през целия му престой на земята, но само апостол Петър има ясно разбиране за това кой е Исус. Нищо чудно, когато Исус попита учениците си кой според тях е, само Петър може да даде конкретен отговор, казвайки, че Ти си Исус, син на Всевишния. Това обяснява, че не всеки, който чете, ще разбере, затова писанието предупреждава, че във всичко, което правим, трябва да получим разбиране.
Нека бързо ви преведем през някои библейски стихове за разбиране за по-добро познаване на темата.

KИНДАЛИЧНО ГЛЕДАЙТЕ ВСЕКИ ДЕН PRAYERGUIDE ТЕЛЕВИЗИЯ НА YOUTUBE
АБОНИРАЙ СЕ СЕГА

Моля, абонирайте се за нашия YouTube канал, за да гледате ежедневни мощни молитвени видеоклипове


Библейски стихове

Proverbs 17:27 XNUMX Който има познание, щади думите си, а разумният човек е с отличен дух.

Proverbs 17:28 Дори глупакът, когато мълчи, се счита за мъдър; и който закрива устните си, се счита за разумен човек.

Proverbs 18: 2 Глупакът няма удоволствие от разбирането, а сърцето му да открие себе си.

Proverbs 19: 8 Който добива мъдрост, обича своята собствена душа; който се грижи за разума, ще намери добро.

Proverbs 19:25 Удари се презрител и простодушните ще се пазим; и изобличи този, който има разбиране, и той ще разбере знанието.

Proverbs 20: 5 Съветът в сърцето на човека е като дълбока вода; но разумен човек ще го извади.

Proverbs 21:16 XNUMX Човекът, който скита от пътя на разума, ще остане в обществото на мъртвите.

Proverbs 21:30 Няма мъдрост, нито разум, нито съвет против Господа.

Proverbs 23:23 Купете истината и не я продавайте; също мъдрост, инструкция и разбиране.

Proverbs 24: 3 чрез мъдростта е построен дом; и чрез разбиране се установява:

Притчи 24:30 Отидох по полето на ленивия и край лозето на човека, който нямаше разум;

Proverbs 28: 2 За престъплението на една земя много са нейните първенци; но чрез разумен и познаващ човек състоянието й ще се удължи.

Proverbs 28:11 XNUMX Богатият човек е мъдър в себе си; а бедният, който има разбиране, го издирва.

Proverbs 28:16 XNUMX И князът, който иска разум, също е голям потисник, но който мрази алчността, ще удължи дните си.

Proverbs 30: 2 Със сигурност съм по-брутален от всеки човек и не разбирам човек.

Еклесиаст 9:11 Върнах се и видях под слънцето, че расата не е към бързата, нито битката за силните, нито хляб за мъдрите, нито все още богатство за разумните хора, нито все пак благоволение към мъжете от умения; но времето и шансът се появява за всички тях.

Isaiah 11: 2 И Господният дух ще почива на него, дух на мъдрост и разум, дух на съвет и сила, дух на знание и страх от Господа;

Isaiah 11: 3 И ще го накара да разбере бързо в страха от ГОСПОДА; и той няма да съди след погледа на очите си, нито изобличава след слушането на ушите му:

Isaiah 27:11 XNUMX Когато клоните им са изсъхнали, те ще бъдат отсечени; жените идват и ги подпалват; защото това е народ неразбиращ; затова онзи, който ги направи, няма да се смили над тях и той който ги е формирал, няма да им помогне.

Isaiah 29:14 Ето, ето, аз ще продължа да върша чудесно дело сред този народ, дори чудесно дело и чудо: защото мъдростта на техните мъдреци ще загине и разбирането на техните разумни хора ще бъде скрито.

Исая 29:16 Сигурно преобръщането ти на нещата ще се счита за грънчарска глина; защото делото ще каже ли за онзи, който го е направил, Той не ме е направил? или нещо, което е поставено в рамка, ще каже за онзи, който го е рамкирал, Той нямаше разбиране?

Isaiah 29:24 XNUMX И онези, които грешат в духа, ще се разберат и онези, които мърморят, ще научат учение.

Isaiah 40:14 с кого се съветваше и кой го наставляваше, и го учи на пътя на съд, научи го на знание и му показа пътя на разбиране?

Исая 40:28 Не знаеш ли? не си ли чувал, че вечният Бог, Господ, Създателят на краищата на земята, не изчезва, нито е уморен? няма търсене на неговото разбиране.

Isaiah 44:19 XNUMX И никой не се съобразява в сърцето си, нито има знание или разум да каже: изгорих част от него в огъня; да, и аз пекох хляб върху въглените му; Печих месо и го изядох; и остатъците от него ще направя ли мерзост? ще падна ли до запаса на дърво?

Йеремия 3:15 И ще ви дам пастири според сърцето ми, които ще ви хранят със знание и разбиране.

Jeremiah 4:22 XNUMX Защото народът ми е глупав, не ме познава; те са сотни деца и нямат никакво разбиране: мъдро е да вършат зло, но да правят добро, нямат знания.

Jeremiah 5:21 Чуйте сега това, глупави хора и без разбиране; които имат очи и не виждат; които имат уши и не чуват:

Jeremiah 51:15 Той направи земята със силата си, утвърди света със своята мъдрост и простря небето чрез разума си.

Ezekiel 28: 4 С мъдростта си и с разбирането си си придобил богатство и си придобил злато и сребро в съкровищата си:

Даниил 1: 4 Деца, при които нямаше недостатък, но бяха облагодетелствани и умели с всякаква мъдрост, и хитри в познанието и разбирането на науката и такива, които имаха способност да стоят в царския дворец и които биха могли да учат на ученето и езика на халдейците.

Даниил 1:17 Що се отнася до тези четири деца, Бог им даде знания и умения във всяко учене и мъдрост; и Даниил имаше разбиране във всички видения и мечти.

Даниил 1:20 И във всички въпроси на мъдростта и разбирането, че царят се допита до тях, той ги намери десет пъти по-добри от всички магьосници и астролози, които бяха във цялото му царство.

Даниил 2:21 И той сменя часовете и сезоните; Той премахва царете и поставя царе. Той дава мъдрост на мъдрите и знание на разумните.

Даниил 4:34 И в края на дните аз Навуходоносор повдигна очите си към небето, и моето разбиране се върна при мен, и аз благослових Всевишния и похвалих и почитах този, който живее завинаги, чието господство е вечно. господство и царството му е от поколение на поколение:

Даниил 5:11 В твоето царство има човек, в когото е духът на светите богове; и в дните на баща ти беше открита светлина и разбиране и мъдрост, подобно на мъдростта на боговете; когото цар Навуходоносор, баща ти, царят, казвам, баща ти, направи майстор на магьосниците, астролозите, халдейците и предсказателите;

Даниил 5:12 Защото колкото отличен дух, и знание, и разбиране, тълкуване на сънища и разкриване на твърди изречения и разтваряне на съмнения, бяха намерени в същия Даниил, когото царят нарече Велтасасар: сега нека Даниил да бъде се обади и той ще покаже тълкуването.

Даниил 5:14 Дори съм чувал за теб, че духът на боговете е в тебе и че светлината, разумът и отличната мъдрост се намират в тебе.

Даниил 8:23 И в последното време на царството им, когато престъпниците дойдат докрай, ще се изправи цар с яростни изрази и разбиращи тъмни изречения.

Даниил 9:22 И той ме съобщи и говори с мен и каза: Данииле, сега излязох, за да ти дам умение и разбиране.

Даниил 10: 1 През третата година на персийския цар Кир се откри нещо пред Даниил, чието име се нарича Велтасасар; и това беше вярно, но определеното време беше дълго: и той разбра това и имаше разбиране за видението.

Даниил 11:35 А някои от разумните ще паднат, за да ги изпробват, и да очистят, и да ги направят бели, дори до края на края, защото все още е определено време.

Hosea 13: 2 И сега те съгрешават все повече и ги правят разтопени образи от среброто си и идолите според собственото си разбиране, всичко това е дело на майсторите; те казват за тях: нека мъжете, които принасят в жертва, се целуват прасците.

Матей 15:16 И Исус каза: И вие ли още не разбирате?

Марк 7:18 И той им казва: Така ли сте и без да разбирате? Не виждате ли, че каквото и да е нещо, без да влезе в човека, това не може да го оскверни;

Марк 12:33 И да го обичаш с цялото си сърце, с цялото си разбиране и с цялата си душа и с всичка сила и да обичаш ближния си като себе си, е повече от всички цели всеизгаряния и жертви.

Лука 1: 3 И на мен ми се стори добре, тъй като още от първото ми разбиране на всичко беше да пиша до теб по ред, най-отличният Теофил,

Лука 2:47 И всички, които го чуха, се учудиха на разбирането и отговорите му.

Лука 24:45 Тогава той отвори разбирането си, за да разберат писанията,

Римляни 1:31 Без разбиране, нарушители на завета, без естествена обич, непобедими, безмилостни:

1 Corinthians 1:19 XNUMX Защото, както е писано, ще погубя мъдростта на мъдрите и няма да донеса разбирането на разумните.

1 Corinthians 14:14 Защото, ако се моля на непознат език, духът ми се моли, но моето разбиране е безплодно.

1 Коринтяни 14:15 Какво е тогава? Ще се моля с духа и ще се моля и с разбирането: ще пея с духа и ще пея и с разбирането.

1 Коринтяни 14:19 Но в църквата по-скоро трябваше да говоря пет думи с разбирането си, че чрез гласа си да науча и други, отколкото десет хиляди думи на непознат език.

1 Коринтяни 14:20 Братя, не бъдете деца в разбиране; каквато злоба да сте деца, но в разбирането да бъдете мъже.

Ефесяни 1:18 Просветлените очи на твоето разбиране; за да знаете каква е надеждата за призванието му и какво е богатството на славата на наследството му в светиите,

Ефесяни 4:18 Затъмняването на разбирането и отчуждението от Божия живот чрез невежеството, което е в тях, поради слепотата на сърцето им:

Ephesians 5:17 Затова не бъдете неразумни, но разбирате каква е волята на Господа.

Philippians 4: 7 И Божият мир, който надминава всяко разбиране, ще пази сърцата и умовете ви чрез Христос Исус.

Colossians 1: 9 И поради тази причина ние, от деня, когато го чухме, не преставаме да се молим за вас и да желаем да бъдете изпълнени със знанието на неговата воля с цялата мъдрост и духовно разбиране;

Colossians 2: 2 за да се утешават сърцата им, като се сплотяват в любовта и към цялото богатство на пълната увереност в разбирането, към признанието на тайната на Бога, на Отца и на Христос;

1 Тимотей 1: 7 Желаещи да бъдат учители по закона; не разбирайки нито какво казват, нито какво потвърждават.

2 Тимотей 2: 7 Помислете какво казвам; и Господ ти дава разбиране във всичко.

1 Йоан 5:20 И ние знаем, че Божият Син е дошъл и ни е разбрал, за да познаем Този, Който е истинен, и ние сме в Него, Който е Истина, дори в Неговия Син Исус Христос. Това е истинският Бог и вечният живот.

Откровение 13:18 Ето мъдростта. Нека разумът преброи броя на звяра, защото това е числото на човек; и числото му е Шестстотин шестдесет и шест.

Моля, абонирайте се за нашия YouTube канал, за да гледате ежедневни мощни молитвени видеоклипове

KИНДАЛИЧНО ГЛЕДАЙТЕ ВСЕКИ ДЕН PRAYERGUIDE ТЕЛЕВИЗИЯ НА YOUTUBE
АБОНИРАЙ СЕ СЕГА
Предишна статияБиблейски стихове за стреса
Следваща статияЕжедневна ефективна молитва за успех в работата
Казвам се пастор Икечукву Чинедум, аз съм Божий човек, който е страстен за движението на Бог в тези последни дни. Вярвам, че Бог е упълномощил всеки вярващ със странен ред на благодат, за да прояви силата на Светия Дух. Вярвам, че никой християнин не трябва да бъде потискан от дявола, ние имаме Силата да живеем и да ходим в господство чрез молитви и Слово. За допълнителна информация или консултация можете да се свържете с мен на everydayprayerguide@gmail.com или да ми пишете в чат в WhatsApp и Telegram на +2347032533703. Също така ще се радвам да Ви поканя да се присъедините към нашата мощна 24-часова молитвена група в Telegram. Щракнете върху тази връзка, за да се присъедините сега, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Бог да те благослови.

1 КОМЕНТАР

  1. Ke kakau nei wau i kēia ʻatikala e hoʻomaikaʻi aku iā Dr.Sago no kahi pela kilokilo mana. ʻO Ani koʻu inoa, no Serbia Dr.Sago wau i kōkua hou iaʻu e hoʻihoʻi mai i kahi ipo aloha i haʻalele iaʻu no kekahi wahine ē aʻe no ke kumu ʻole i nā makahiki he 8 i hala. Ma надежда o ka ʻike ʻana и kahi leka uila mai Jenna mai ka US e pili ana i ke kōkua ʻana o Dr.Sago iā ia e hui hou i kana male, ua hoʻoholo pū wau e huli iā ia no ke kōkua no ka mea ʻaʻohe aʻu koho akā e loaʻa hou kaʻu mea aloha a me ka hauʻoli. I koʻu pūʻiwa nui loa, ua hoʻi kaʻu mea aloha i ka home ma kona mau kuli e ʻike i kahi i loko o kona puʻuwai e kala aku iā ia, ua kūʻiʻo wau a pīhoihoi hoʻi i ka wā i kukupo ai kau i i no ke kala ʻana ae ʻae wau iā ia Ua nele loa wau i ka hōʻike a ʻaʻole ʻike i ka nui e hōʻike aku ai i koʻu mahalo iā ʻoe, e Dr.Sago. Той akua ʻoe i hoʻouna `a e hoʻihoʻi и kahi pilina haki, ai kēia manawa he wahine hauʻoli wau. kāna mau kikoʻī pili; spellspecialistcaster937@gmail.com

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните за коментарите ви.