Библейски стихове за младостта

0
20662

Ще изследваме някои библейски стихове за младостта. Бог се гордее с младостта; затова много от светиите, които Бог използва за пропаганда на служението, започват още когато са били младежи. Харесванията на цар Давид, Самуил, Яков и много други са били младежи, когато Бог започва своята заветна работа с тях.

Бързо пътешествие в новите завети, дори Христос Исус започна и завърши мисията си на спасение и изкупление, докато беше млад. Това обяснява, че има голяма сила да си млад. Нищо чудно, че Библията казва, че славата на младежите е в тяхната сила. Силата и пъргавината на един млад човек не могат да се сравнят с тези на по -възрастен възрастен. Дори когато Бог даде на човека обещание за Светия Дух в книгата Деяния 2:17 И това ще се случи в последните дни, казва Бог, Аз ще излея от Духа си върху всяка плът: и вашите синове и вашите дъщери ще пророкуват и вашите млади мъже ще видят видения, а вашите стари хора ще сънуват сънища.

Моля, абонирайте се за нашия YouTube канал, за да гледате ежедневни мощни молитвени видеоклипове

Писанието даде да се разбере как духът ще действа, че синовете и дъщерите ще пророкуват, а по-възрастните мъже ще сънуват сънища, докато младежите ще видят видение. По-възрастните мъже ще виждат нещата само докато почиват по време на час на сън, докато младите мъже, дори докато са будни пълни със сили, ще видят визия. Бог разбира, че зрението на млад мъж е по-добро от това на стария, затова по-възрастните мъже ще виждат нещата само в съня си, докато млад човек може да вижда зрение, дори докато не спи.

Това обяснява, че най-доброто време за работа за Бог е през нашата младежка възраст. Дори когато става въпрос за постигане на съдбата на земята, най-доброто време да се изработи е през млада възраст, когато силата ни все още нараства. Младежът представлява слънцето, изпълнено със сила и пъргавина, достатъчно добри, за да вършат каквато и да е работа, докато старостта представлява нощта, когато всички трябва да си почиват. Сега нека разгледаме някои библейски стихове за младостта.

Моля, абонирайте се за нашия YouTube канал, за да гледате ежедневни мощни молитвени видеоклипове

Библейски стихове за младостта

Битие 8:21 И Господ усети благоухание; и Господ каза в сърцето си: Няма повече да проклинам земята заради човека; защото въображението на сърцето на човека е зло от младостта му; нито ще ударя повече всяко живо същество, както направих.

Genesis 43:33 И те седяха пред него, първородният според неговото първородство, и най-младият по младост; и мъжете се чудеха един на друг.

Битие 46:34 за да кажете: търговията на слугите ви се занимаваше с добитък от младостта ни досега, както ние, така и бащите ни; за да живеете в земята Гесен; защото всеки пастир е мерзост за египтяните.

Левит 22:13 Но ако дъщерята на свещеника е вдовица или е разведена и няма дете и бъде върната в бащиния си дом, както в младостта си, тя ще яде от бащиното си месо, но чужденец няма да яде от него.

Числа 30: 3 Ако и една жена даде обет на Господа и се обвърже с окова, като е била в дома на баща си на младини;

Числа 30:16 Това са наредбите, които Господ заповяда на Мойсей, между мъж и жена му, между бащата и дъщеря му, още в младостта си в бащиния си дом.

Judges 8:20 XNUMX И рече на първородния си Етер: Горе, и ги убий. Но младежът не извлече меча си, защото се страхуваше, защото беше още младеж.

1 Самуил 17:33 И Саул каза на Давид: Ти не си в състояние да се опълчиш срещу този филистимец, за да се биеш с него, защото ти си младеж и той е военен човек от своята младост.

1 Самуил 17:42 И когато филистимецът се огледа и видя Давид, той го презираше, защото беше само млад, румен и с добро лице.

1 Самуил 17:55 И когато Саул видя Давид да излиза срещу филистимката, той рече на Авенир, капитана на войската, Авнер, чийто син е този младеж? А Абнер каза: Докато душата ти живее, царю, не мога да кажа.

2 Samuel 19: 7 Затова сега станете, излезте и говорете удобно на слугите си; защото кълна се в Господа, ако не излезете, няма да уловите някого с вас тази нощ; и това ще бъде по-лошо за вас, отколкото цялото зло, което те сполетя от младостта ти досега.

1 Kings 18:12 И щом си отида от теб, Господният Дух ще те пренесе там, където не знам; и така, когато дойда да кажа на Ахав и той не може да те намери, той ще ме убие; но твоят слуга се страхувам от Господа от младостта си.

Йов 13:26 Защото пишеш горчиви неща против мен и ме караш да притежавам беззаконията на младостта си.

Йов 20:11 Костите му са пълни с греха на младостта му, който ще легне с него в пръстта.

Job 29: 4 Както бях в дните на младостта си, когато Божията тайна беше върху скинията ми;

Йов 30:12 От дясната ми ръка издигне младостта; отблъскват краката ми и повдигат срещу мен пътищата за тяхното унищожение.

Йов 31:18 (Защото от младостта ми той беше възпитан при мен, като при баща, и аз я водех от утробата на майка ми;)

Йов 33:25 Плътта му ще бъде по-свежа от детето; ще се върне в дните на младостта си;

Йов 36:14 Те умират в младостта и животът им е сред нечистите.

Псалми 25: 7 Не помни греховете на младостта ми, нито прегрешенията ми; по милостта Си помни ме заради Твоята доброта, Господи.

Psalms 71: 5 Защото си моя надежда, Господи БОГ: ти си моето доверие от младостта ми.

Psalms 71:17 Боже, ти си ме научил от моята младост; и досега обявих твоите чудесни дела.

Psalms 88:15 XNUMX Съжалявам и съм готов да умра от младостта си нагоре; докато търпя Твоите ужаси, аз се разсейвам.

Psalms 89:45 Дните на младостта си съкратил си, покрил си го срам. Села.

Псалми 103: 5 Който насища устата ти с добри неща; така че младостта ти да се обнови като орелската.

Psalms 110: 3 Народът ти ще бъде готов в деня на силата ти, в красотата на светостта от утробата на утрото. Имаш росата на младостта си.

Псалми 127: 4 Както стрелите са в ръката на силен човек; така са и децата на младежта.

Псалми 129: 1 Много пъти ме мъчат от младостта ми, нека сега Израел да каже:

Псалми 129: 2 Много пъти ме мъчат от младостта ми, но не надделяват над мен.

Psalms 144: 12 за да бъдат синовете ни като растения, израснали в младостта си; че дъщерите ни могат да бъдат като крайъгълни камъни, излъскани след приличието на двореца:

Притчи 2:17 Който изоставя водача на младостта си и забравя завета на своя Бог.

Proverbs 5:18 XNUMX Нека бъде благословен изворът ти и да се радваш с жената на младостта си.

Proverbs 7: 7 И се видях сред простите, различавах сред младежите, млад човек, който нямаше разум,

Ecclesiastes 11: 9 Радвай се, младежо, в младостта си; и нека сърцето ти да те развесели в дните на младостта ти и да ходиш по пътищата на сърцето си и пред очите на твоите очи; но знай, че за всичко това Бог ще те изправи на съд.

Еклисиаст 11:10 Затова отстранете скръбта от сърцето си и отстранете злото от плътта си, защото детството и младостта са суета.

Ecclesiastes 12: 1 Помнете сега вашия Творец в дните на младостта ви, докато не дойдат злите дни, нито годините се приближават, когато кажете: нямам удоволствие от тях;

Isaiah 40:30 Дори младежите ще припаднат и ще се уморят, а младежите ще паднат напълно:

Isaiah 47:12 Застанете сега с омая си и с множеството си чародейства, в които сте работили от младостта си; ако е така, ще можеш да печелиш, ако е така, може би ще надделееш.

Isaiah 47:15 Така ще бъдат с вас, с които сте работили, дори вашите търговци, от младостта ви; те ще се скитат всеки до неговия квартал; никой няма да те спаси.

Исая 54: 4 Не се бойте; защото няма да се срамуваш; защото няма да се посрамиш, защото ще забравиш срама на младостта си и вече няма да помниш укора на вдовицата си.

Isaiah 54: 6 Защото ГОСПОД те нарече като жена, изоставена и скърбена по дух, и жена на младостта, когато си отказала, казва твоят Бог.

Jeremiah 2: 2 Иди и викай в ушите на Ерусалим, като казваш: Така казва Господ; Спомням си за теб, за добротата на твоята младост, за любовта на твоите есфоли, когато ти отиде след мен в пустинята, в земя, която не беше засета.

Jeremiah 3: 4 Няма ли от това време да ми извикаш: Баща ми, ти си водачът на моята младост?

Jeremiah 3:24 XNUMX Защото срама погълна труда на бащите ни от младостта ни; стадата и стадата им, синовете им и дъщерите им.

Йеремия 3:25 Ние лягаме в срама си и нашето объркване ни покрива; защото съгрешихме против Господа, нашия Бог, ние и нашите бащи, от младостта си до днес, и не се подчинихме на гласа на Господа, нашия Бог.

Jeremiah 22:21 Аз ти говорих в благоденствието ти; но ти каза, няма да чуя. Това беше твоят начин от младостта ти, че не се подчиняваш на гласа ми.

Jeremiah 31:19 XNUMX Наистина след като се обърнах, се разкаях; и след това, когато бях инструктиран, нанесох удари по бедрото: срамувах се, дори се обърках, защото понесех упрека в младостта си.

Jeremiah 32:30 XNUMX Защото израилтяните и юдовите синове само от младостта си направиха зло пред мен; защото израилтяните ме разгневиха само с работата на ръцете си, казва Господ.

Jeremiah 48:11 Моав се отпусна от младостта си и той се настани на дръжките си и не се изпразни от съд в съд, нито отиде в плен; затова вкусът му остана в него, а ароматът му не беше променило.

Плач 3:27 Добре е човек да носи игото в младостта си.

Ezekiel 4:14 Тогава казах: Господи, Боже! ето, душата ми не се е омърсила; защото от младостта си до сега не съм ял от онова, което умира от себе си, или е разкъсано на парчета; нито дойде в устата ми гнусна плът.

Ezekiel 16:22 И във всичките си мерзости и в блудствата си не си спомнил дните на младостта си, когато си бил гол и гол и си се омърсявал в кръвта си.

Ezekiel 16:43 Защото не си спомнил дните на младостта си, но си ме изплашил във всичко това; Ето, и аз ще възвърна пътя ти на главата ти, казва Господ БОГ: и няма да извършиш тази развратност над всичките си мерзости.

Ezekiel 16:60 Въпреки това ще помня завета си с теб в дните на младостта ти и ще установя пред теб вечен завет.

Ezekiel 23: 3 И извършиха блудства в Египет; те правеха блудства в младостта си: там бяха притиснати гърдите им и там натъртваха бибероните на девствеността си.

Ezekiel 23: 8 Не остави и блудствата си, донесени от Египет; защото в младостта си те лежаха с нея и натъртваха гърдите на нейната девственост и изсипаха блудството си върху нея.

Езекил 23:19 И въпреки това тя умножи блудствата си, призовавайки да си спомня дните на младостта си, в които беше играла блудницата в египетската земя.

Ezekiel 23:21 Така призовахте да си спомните за развратността на младостта си, като натъртвате бибероните си битки от египтяните за кратките на младостта си.

Hosea 2:15 И ще й дам лозята й оттам и долината на Ахор за врата на надежда; и тя ще пее там, както в дните на младостта си, така и в деня, когато излезе от нея земята на Египет.

Joel 1: 8 Плачете като девица, опасана с вретище за мъжа на младостта си.

Zechariah 13: 5 Но той ще каже: Аз не съм пророк, аз съм стопанин; защото човек ме научи да пазя добитък от младостта си.

Малахия 2:14 Но казвате: Защо? Защото Господ е свидетел между теб и жената на младостта ти, срещу която си предал коварно; но тя е твоя другар и съпруга на завета ти.

Малахия 2:15 И не го направи? И все пак имаше остатъкът на духа. И защо един такъв? За да може да търси благочестиво семе. Затова внимавайте за духа си и нека никой не коварно се отнася срещу жената на младостта му.

Матей 19:20 Младият мъж му казва: Всички тези неща съм запазил от младостта си нагоре: какво ми липсва още?

Марк 10:20 XNUMX А той в отговор му каза: Учителю, всичко това наблюдавах от младостта си.

Luke 18:21 А той каза: Всичко това съм запазил от младостта си нагоре.

Acts 26: 4 Моят начин на живот от младостта ми, който беше първият сред моя народ в Ерусалим, знаят всички евреи;

1 Тимотей 4:12 Нека никой да не презира младостта ти; но бъдете пример за вярващите, с дума, в разговор, в милосърдие, в дух, във вяра, в чистота.

2 Тимотей 2:22 Бягайте и от младежки похоти, но следвайте правда, вяра, милосърдие и мир с онези, които призовават Господа от чисто сърце.

Моля, абонирайте се за нашия YouTube канал, за да гледате ежедневни мощни молитвени видеоклипове

Предишна статияБиблейски стихове за взаимното подпомагане
Следваща статияБиблейски стихове за разбитите сърца
Казвам се пастор Ikechukwu Chinedum, аз съм Божий Човек, Който е запален по хода на Бог през последните дни. Вярвам, че Бог е упълномощил всеки вярващ със странен ред на благодат да прояви силата на Светия Дух. Вярвам, че никой християнин не трябва да бъде потискан от дявола, ние имаме Силата да живеем и да ходим в господство чрез Молитви и Слово. За допълнителна информация или консултиране можете да се свържете с мен на chinedumadmob@gmail.com или да ме чатите в WhatsApp And Telegram на +2347032533703. Също така ще се радвам да Ви поканя да се присъедините към нашата Мощна 24-часова молитвена група по Telegram. Щракнете върху тази връзка, за да се присъедините сега, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Бог да те благослови.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните за коментарите ви.