ПСАЛМ 19 Значение стих По стих

1
22775
ПСАЛМ 19 Значение стих По стих

Днес ще изучаваме Псалм 19 Значение стих от стих. Псалм 19 е 19-ти псалом в Книга на псалмите, известен с първия си стих, във версията на Кинг Джеймс, „Небесата известяват Божията слава; и небосводът, показващ неговия псалм на ръчната работа, разглежда славата на Бог в творението и се замисля за характера и употребата на „Господния закон.

Псалм 19 естествено попада на три части: Божието откровение в творението (стихове 1-6), Божието откровение в закона (стихове 7-11) и отговорът на човека от вяра (стихове 12-14). Смисълът на първите шест стиха е, че небесните тела са обективно доказателство, че съществува мощен, творчески Бог.

PSALM 19 Значение стих от стих

Псалм 19: 1 „НЕБЕТА ОБЯВЯВАТ СЛОВА НА БОГА, И ФИРМАМЕНТЪТ ПРОГЛАСИ РЪКОВОДСТВОТО СИ.


Нова книга от пастор Икечукву. 
Наличен сега на Amazon

Този псалм е първият стих и той посочва двете области, в които Бог е избрал да се разкрие: „небесата“ се отнасят за онова, което се появява на небето; „Небесната среда“ означава просторът на Божието творение. Цялата вселена свидетелства за Създателя и блестящо показва „Божията слава“. Идеята е, че Бог е направил тези небеса със собствените си ръце и че небето, украсено по този начин със слънце, луна и звезди, показва мъдростта и уменията, с които е направено ..

Псалм 19: 2 „ДЕН ДО ДЕН ДЕН ГЪРКА И НОЩ ДО НОЩ ДЕКЛАРИРА ЗНАНИЯ“

Този стих ни дава разбиране за постоянното и непрекъснато наследяване на ден и нощ. Което обявява Божията слава и му показва, че е обладан от безкрайно знание и мъдрост. И което носи ново присъединяване на знанието за хората, слънцето за светлина през деня и луната и звездите за светлина през нощта, които постоянно и последователно прогласяват славата и мъдростта на Бога. Едно от най-великите неща, които Бог направи за човечеството, беше да установи вечер и сутрин да прави ден. Вечерта беше направена за почивка, а сутринта за работа. Стихът говори за един ден и нощ, плъзгащ се в друг.

Псалм 19: 3 “ НЯМА ГОВОР И НИ ЕЗИК, КЪДЕТО НЕ СЛУША ГЛАС

В света има различни нации, които имат различни езици, така че една нация да не може да дискутира или да бъде разбрана от друга. Но небесата говорят на език, който е универсален и разбираем за всички тях. 

Псалм 19: 4 „ИХ ЛИНИЯТА Е ИЗЛЕЗА ЧРЕЗ ЦЯЛАТА ЗЕМЯ, СРЕД ТЕХНИТЕ ДУМИ ДО КРАЯ НА СВЕТА. В ТЯХ Е ВЪЗСТАНОВИЛ СТАНА ЗА СЛЪНЦЕТО. "

Небесата и небето носят посланието си за Божията слава по цялата земя. Апостол Павел цитира това твърдение в Римляни 10:18. По този начин той отбеляза, че посланието за Бог, предадено от природата, предшества посланието на Евангелието, и направи езичниците и евреите непростими.

Псалм 19: 5 "КОЙТО Е КАТО МОСТА, ИЗЛИЗАЩА ОТ КАМЕРАТА СИ, И РАДУВАЙТЕ КАТО СИЛЕН ЧОВЕК, КОЙТО ДА БЪДЕ НА РАСА.

Думата „И се радва като силен човек, за да избяга на състезание“: В която той показва своята готовност, скорост и сила. И това обозначава бързината на слънцето в своето течение и неговата неуморимост при постоянното му движение. Въпреки че е бил използван в него от толкова хиляди години, все пак всяка сутрин се издига със същата жизнерадост, следва своя път и никога не е уморен. Всичко, което може да ни посочи, че трябва да бъдем бързи, за да тичаме напред-назад и да искаме сили да изпълним курса. В който Христос, Синът на правдата, се провежда по такъв славен начин.

Псалм 19: 6 „НЕГОВОТО ПЪРВЕНЕ Е ОТ КРАЯ НА НЕБЕТО И НЕГОВАТА КРУГА ДО КРАЯ НА НЕГО И НИЩО НЕ СКРИТО ОТ ТОПЛИНАТА“

Този стих обяснява слънцето; От изток, където се издига на запад, където залязва. Което блестеше по много прочувствен начин и Христос стана това, което е слънцето за земята, светлината на света. И няма нищо скрито от топлината му, макар че нещата могат да се крият от светлината му, но не и от топлината му. Слънцето, което грее на земята, грее на всеки сантиметър от него по едно или друго време.

Псалм 19: 7 „ГОСПОДНИЯТ ЗАКОН Е ПЕРФЕКТЕН, ПРЕОБРАЗЯВАЩИ ДУШАТА, СВЕДЕНИЕТО НА ГОСПОДА СИГУРНО ПРАВИ МЪДРОТО ПРОСТО“

Законът Господен е съвършен. Всичко, което произлиза от Бог, е съвършено по рода си. Неговият закон особено, правилото на живота на хората му. Самият закон е свят и помага за обръщане на душата, възстановяване на душата, като храна за гладните, като утеха за опечалените и страдащите.

Свидетелството на Господ е свидетелство между Бог и човека и няма да подведе или заблуди никой човек, който му се доверява и го следва, но ще го доведе до щастие. Законът превръща душата, защото изучавайки закона, всички знаем, че сме виновни за греха и заслужаваме да умрем. Трябва да се покаем за греха си и да извикаме за Спасител. Не бихме осъзнали, че имаме нужда от Спасител, ако не бяхме осъзнати, че сме грешници.

Псалм 19: 8 „ГОСПОДНИТЕ СТАТУТИ СА ПРАВИ, РАДВАЩИ СЪРЦАТА, ЗАПОВЕДИТЕ НА ГОСПОДА ЧИСТИ, ПРОСВЕТЯВАЩИ ОЧИТЕ“

Думата, постановена тук, правилно означава мандат, правила, дадени на всеки, който да го ръководи. Тя се отнася до Божиите закони, считани за назначени или като резултат от божествена власт. обещания за милост.

Заповедта на Господ е чиста и е без никаква смесица от грешки. „Чисто е“: Без най-малко смесица от грешки. Той просветлява ума, с пълно проявление на Божията воля и човешки дълг.

Псалм 19: 9 „СТРАХЪТ ОТ ГОСПОДА Е ЧИСТ, ПОВЕЧЕН ЗАВИНАГИ, ГОСПОДНИЯТ СЪД ИСТИНЕН И ПРАВИЛЕН ВСЕ

Замислено е Божието слово, което учи хората да се страхуват от Господа. Той дава пълна информация за почитането на Бога, Той инструктира по въпроса и начина на поклонение с благоговение и благочестив страх, отколкото го прави Евангелието. И това е чисто и ученията от него насочват към кръвта на Христос. Което очиства от всеки грях и от правдата на Христос,

Господните присъди са верни и съвсем праведни ”:„ Господните присъди ”са еднакви с„ Божието слово ”и те изглежда проектират онази част от думата, която съдържа правила за Божието преценяване и управление неговите хора. Или законите, заповедите и наредбите на Христос в дома му, които хората му трябва да спазват, и да се подчиняват весело.

Псалм 19:10 „ПОВЕЧЕ ОТ ЖЕЛАНИЕТО СА ОТ ЗЛАТО, ДА, ОТ МНОГО ДОБРО ЗЛАТО СЛАДКО СЪЩО ОТ МЕД И МЕДНАТА КОМБИНА"

Най-голямото богатство, което този свят някога е познало, не е среброто и златото, а животът вечен в Христос Исус. Познанието за Бога и Неговото Слово носи голямо богатство. Най-сладкото изявление, което всеки християнин може да се надява да чуе, е (добре свършен ваш добър и верен слуга), когато застанем пред праведния съдия (Исус), в деня на съд.

Псалм 19: 11 "ПОВЕЧЕ ОТ ТЯХ СЕ ПРЕДУПРЕЖДАВА СЛУГАТА И ЗА ПАЗВАНЕТО НА ТЯХ Е СТРАХОТНА НАГРАДА. "

Чрез Библията откриваме, че спазването на Божия закон носи големи награди или благословии, когато те се спазват надлежно. Има обаче и друга страна на това. Предупреждаваме се отново и отново, че не спазването на Божиите закони носи проклятие от Бог. 

Псалм 19: 12 "КОЙ МОЖЕ ДА ОТГОВОРИ ГРЕШКИТЕ СИ? CLEAНСЕ ТЕ МИ ОТ Скрити грешки"

В този стих думата „Очисти ме” означава, че можем да бъдем почистени както чрез оправдание, така и чрез прошка за моите грехове, чрез кръвта на твоя Син, която трябва да бъде пролята за мен навреме. И чрез освещаване чрез твоя Свети Дух, работещ в съответствие с твоето слово. Към по-нататъшното обновяване на сърцето и живота ми.

Псалм 19: 13 "ВРЪЩАЙТЕ СЛУЖБАТА СИ И ОТ ПРЕЗЕРВНИ ГРЕХОВЕ, НЕКА НЯМА ДА ИМАТ ДОМИНИРАНЕ НАД МЕН! ТОГАВА ЩЕ БЪДЕ БЕЗВИНЕН И НЕВИНЕН ОТ СТРАХОТНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ. "

В стих по-горе можем да наблюдаваме, че това говори за онези, които са последователи на Господа. Всъщност те са направили Исус техен Господ, както и Спасител. Самонадеяният в това Писание означава горд или арогантен. Гордостта идва преди падане. Забелязах, че някои от нас християни, които ходихме с Господа за дълъг период от време и оперираха в дарбите на Духа, са склонни да се чувстват над новия християнин. Трябва да сме много внимателни с това отношение. Това със сигурност е гордост и арогантност и Бог няма да допусне това.

Псалм 19: 14 "ИЗПЪЛНЕТЕ ДУМИТЕ НА МОЯТА СЛУЧА И МЕДИТАЦИЯТА НА СЪРЦЕТО СИ, БЪДЕТЕ ПРИЕМНИ В СВОЯТА ЗОНА, ГОСПОДИ, МОЯТА СИЛА И МОЯТ ЧЕРВЕН."

Това е последният стих, който можем да видим, че молитвата говори сама за себе си, като молитвата на истински праведен човек. Човек почти може да нарече този човек перфектен човек, чийто цял живот е живял в съвършено съответствие с него.

Тя говори за думите, които говорим, които трябва да са в хармония с нашата мисъл и доброволната медитация на сърцата ни, за да образуват образ, приет от Бог.

Кога ми трябва този псалм?

Може би се чудите кога точно имате нужда от този Псалм, можете да проверите по-долу за някои от ситуациите, когато трябва да използвате Псалм 19

 • Когато почувствате, че врагът има господство над вас.
 • Когато Божията слава вече не е върху твоя живот
 • Когато вече не спазвате Божиите заповеди
 • Когато гласът ви не се чува

Псалм 19 молитви

 • Ние се отдаваме на Теб като нашият Цар и нашия Изкупител. Молим Твоята воля да се извърши в нашия живот в името на Исус Христос
 • Нека думите на устата ми и медитацията на сърцето ми да бъдат приемливи за Тебе, в името на Исус Христос.
 • Господ дай ми благодатта да спазвам твоята заповед и да я приложа на сърцето ми, за да не върви против теб.
 • , Прекъсвам властта на всяка зла сила над живота си, в името на Исус.
 • Преминавам от робството в свобода, в името на Исус
 • Господи, помогни ми да бъда готов да служа на другите, а не да искам да упражнявам власт.
 • Господи, отвори моето разбиране относно Писанията.
 • Господи, помогни ми да живея всеки ден, признавайки, че ще дойде денят, когато ще съдиш тайните животи и най-съкровените мисли.
 • Господи, нека да бъда готов да бъда глината в Твоите ръце, готова да се излея според желанието ти.
 • Господи, събуди ме от всяка форма на духовен сън и ми помогни да облека бронята на светлината.
 • Господи, дай ми победа над цялата плътност и ми помогни да бъда в центъра на Твоята воля.
 • Заставам срещу всичко в живота си, което ще накара другите да се спънат, в името на Исус.
 • Господи, помогни ми да отхвърля детските неща и да положа зрялост.
 • Господи, овласти ме да застана твърдо срещу всички схеми и техники на дявола

 

 

KИНДАЛИЧНО ГЛЕДАЙТЕ ВСЕКИ ДЕН PRAYERGUIDE ТЕЛЕВИЗИЯ НА YOUTUBE
АБОНИРАЙ СЕ СЕГА
Предишна статияПсалм 139, означаващ стих от стих
Следваща статияPSALM 70 означава стих по стих
Казвам се пастор Ikechukwu Chinedum, аз съм Божий Човек, Който е запален по хода на Бог през последните дни. Вярвам, че Бог е упълномощил всеки вярващ със странен ред на благодат да прояви силата на Светия Дух. Вярвам, че никой християнин не трябва да бъде потискан от дявола, ние имаме Силата да живеем и да ходим в господство чрез Молитви и Слово. За допълнителна информация или консултиране можете да се свържете с мен на chinedumadmob@gmail.com или да ме чатите в WhatsApp And Telegram на +2347032533703. Също така ще се радвам да Ви поканя да се присъедините към нашата Мощна 24-часова молитвена група по Telegram. Щракнете върху тази връзка, за да се присъедините сега, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Бог да те благослови.

1 КОМЕНТАР

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните за коментарите ви.