Псалм 6 Посланието стих от стих

0
14654
Псалм 6 Посланието стих от стих

Днес ще разгледаме Псалм 6, посланието от стих до стих. Това е шестият псалом от Книгата на Псалмите. Псалмът дава своя автор като цар Давид (Към главния музикант на Neginoth upon Sheminith, Псалм на Давид.). Смята се, че псалм 6 е написан, когато цар Давид е изправен пред различни предизвикателства в своето царство и също е бил болен. Намерението при писането на този псалм беше, че това ще бъде за всеки, който страда от болест или дистрес. Той е и за страдащите от потисничество на врагове.

Псалм 6 е написан, за да ни даде разбиране за състоянието на предизвикателствата, пред които е изправен, свързаното с това страдание е причинено от проблема с връзката. Но не е ясно дали е невинен. Той обаче казва, че ще бъде възстановен и че опонентите му ще бъдат объркани. Проблемът изглежда преди всичко психологически, но се изразява и чрез тялото. Толкова е тялото, колкото душата на псалмиста вика към Бога. Докоснато е и в духовното му същество, изправено пред изоставянето на Бога. При отсъствие на Бог се появява последната надежда на псалмиста, изразена увереност в последните три стиха. Те разкриват пълната зависимост от Бога за помощ, с признание на нашата слабост пред Бога, тъй като човекът няма праведник, нашето възникване на правда се стига до активност чрез Божията правда, на която имаме право, чрез вяра в Христос Исус, Писанието разкри, че Исус е направил грех за нас, че можем да можем да понесем правдата, която идва чрез вяра. И така, изповядването на греха, признавайки цената, платена за нашия грях, и опирайки се на Божията милост, ние даваме на Бог власт да ни избави от всяко предизвикателство и врагове на нашата душа.

Псалм 6 Значение стих от стих

Стих 1: Господи, не ме смъмри в гнева Си, нито ме прогони в горещото си недоволство.

KИНДАЛИЧНО ГЛЕДАЙТЕ ВСЕКИ ДЕН PRAYERGUIDE ТЕЛЕВИЗИЯ НА YOUTUBE
АБОНИРАЙ СЕ СЕГА

Стихът описва езика на сърце, истински смирено под смиряващи провидения, на съкрушен и разкаян дух под големи страдания, изпратен нарочно да събуди съвестта и да умъртви корупцията. Тези натрупват гняв, които не плачат, когато Бог ги обвърже; но тези се приготвят за милост, които под Божиите укори сеят в сълзи, както Давид прави тук.


Това изисква да признаем нашата слабост пред Бог не само по време на предизвикателства или когато Бог дисциплинира, за да ни накара да се поддадем на поправянето. Писанието казва, че без грях няма да има наказание, но това, което Бог е очаквал от индивидуалния живот, е подчинение на Него, затова трябва винаги да се осланяме на Бог върху Благодатта пред предизвикателствата на живота. Понякога, когато възникне трудна ситуация, Бог възнамерява да насочи вниманието ни към Него и да види нашата нужда да спечелим повече от Неговата сила, необходима за преодоляване на враговете на нашата душа, но в същото време трябва да признаем достатъчността на Бог.

Стихове 2 и 3: Помили ме, Господи; Защото съм слаб: Господи, изцели ме; защото костите ми са скърбяни.3 Душата ми също е болна; но ти, Господи, докога?

Стихът обръща внимание на нуждата ни да се молим на Бог, тъй като нямаме собствена сила, писанието казва, че при никой човек силата няма да надделее. Изявлението на Давид в този стих говори за неговата слабост и обяснява какво е предал на Бог, през повечето време много вярващи предполагат, че тъй като Бог знае всичко, няма нужда да изразяват на Бог това, през което преминаваме и да викат за Божията милост когато е най-подходящо, не когато сме изчерпали енергията си за справяне с предизвикателствата сами, Бог не трябва да бъде последната ни надежда, а първият избор, който да призовем за справяне с нашите предизвикателства. Бог е милостив и винаги е готов да отговори винаги на нашата молитва, но също така изисква жертвата на търпение, когато търсим лицето му за решение, не трябва да се проваляме и вместо търпение.

Стих 4: Върни се, Господи, избави душата ми; о, спаси ме заради Твоите милости.

Този стих поставя по-голям акцент върху глада на Давид за силата на Бог, напомняйте ни за мъдростта, която казва, че ако припаднете в деня на бедствие, силата ви е малка, нивото на силата ни в трудна ситуация определя колко пост ще успеем да преодолеем предизвикателства, силата, която преобладава, е силата, която сме черпили от Бога, каза Исус, за да се развесели, защото аз победих света. Нуждаем се от повече от физическа сила, ако не успеем на мястото на силата; ние даваме повече сили да се отнасяме с нас така, както искаме.

Стихове 5-7:  Защото в смъртта няма спомен за теб: в гроба кой ще ти благодари? Изморен съм от стенането си; цяла нощ кара леглото ми да плува; Поливам дивана със сълзите си. Моето око се консумира поради мъка; восък стар поради всички мои врагове.

Стихът описва агонията и болката на Давид, напомня на Бог за волята му за човечеството. Причината е да се обърне внимание на неговия завет и обещание, защото един от атрибутите на Бог е безкрайно верен, който не може да се промени по никакъв начин, независимо от изневярата, както и добротата и любовта, които траят вечно, като по този начин разкрива Божието слово което е достатъчно, за да ни направи цели и да отговори на нуждите ни. Стихът насочва вниманието ни към това как Бог оценява похвалата на своя народ.

Стихове 8-10: Излезте от мен, всички работници на беззаконието; защото Господ чу гласа на моя плач. Господ чу молбата ми; Господ ще приеме молитвата ми. Нека всички мои врагове се срамуват и се възмущават: нека се върнат и да се засрамят внезапно.

Каква внезапна промяна е тук към по-добро! Този, който стенеше и плачеше и се отказваше от всичко за изчезнали (ст. 6, 7), тук изглежда и говори много приятно. След като направи своите молби известни на Бог и заведе делото си при него, той е много уверен, че проблемът ще бъде добър и скръбта му се превръща в радост. Същността на вярата не се установява върху обема на молитвата, в която можем да се молим трудно, но ангажираността към доверие и любов, която изпитваме към него, без да зависи от нашето желание и очаквания от Бог.

Като пеем това и се молим над него, ние трябва да дадем слава на Бог, като Бог, готов да чуе молитвата, трябва да притежава своята доброта към нас, като чува нашите молитви, и трябва да се насърчаваме да го чакаме и да се доверяваме на него в най-големи проблеми и трудности.

Кога трябва да използвам този псалм?

След като установихте значението на този псалм, е важно да знаете кога да го използвате. Ето няколко пъти, когато псаломът може да ви служи за цел:

  1. Когато почувствате, че сте загубили здравия си разум и се нуждаете от Божията милост.
  2. Когато почувствате, че губите доверието си в Бог и се нуждаете от сили, за да издържите на трудния момент.
  3. Когато страдате от демонично потисничество и се нуждаете от освобождение
  4. Когато сте болен и се нуждаете от Бог изцеление.

Псалм 6 Молитви:

Ако сте в някоя от изброените по-горе или повече ситуации, тогава тези мощни псалми 6 молитви са за вас:

1). Господи Исусе, аз признавам слабостта си преди, прекъснах славата ти, Господи, тъй като съжалявам, че съм те провалял, моля те, прости ми и ме освети в името на Исус. Амин.

2). Господи Исусе, слаб съм и имам нужда от твоите сили, моля Господ да ме изпълни с твоите сили и да ме направи по-силен както никога досега

3). Господи Исусе Христе, признавам твоята завършена работа на Кръста на Голгота, нека кръвта ти лекува болестите ми, а Господ чрез твоите ивици съм изцелен, благодаря ти, Исусе.

4) Господи Исусе Христе, благодаря ти за непоколебимата любов към моята и твоята благодат, която ще бъде достатъчна, за да се погрижиш за моите нужди, благословено да бъде твоето свято име. Амин.

5). О Боже на милостта! Смили се над мен днес и нека Твоята милост ме грабне от онези, които търсят моята смърт в Исусово име.

6). О Господи, чрез твоята милост мълчи всеки сатанински глас, който говори против мен, за да унищожи живота ми в името на Исус.

7). О, Господи! Използвайте всичко около мен, за да ме облагодетелствате в името на Исус Амин.

8) О Господи! Търся лицето ти, както детето търси лицето на родителите. Покажете ми вашето благоволение във всяка област от моя живот в името на Исус.

9). О, Господи, призовавам те в моя страх днес. Чуй ме и се смили над мен в името на Исус.

10). Господи, нека сърцето ми се изпълни с радост, докато отговаряш на молитвите ми според твоята милост в името на Исус.

11). О, Господи, заявявам, че твоята доброта и милост никога няма да се отклонят от мен в името на Исус.

12). О, Господи, намеси се в този брой от моя живот (спомена въпроса), преди да стана смехотворник пред враговете си. Смили се над мен, преди враговете ми да видят знаците на безсилието ми в името на Исус.

13). О, Господи, имам нужда от помощ в този час. Помогнете ми по този въпрос, преди да е станало твърде късно в името на Исус.

14). О Господи, Ти си Бог, който издига бедните от праха, нуждаещите се от хълма на тор, покажи ми твоята милост Господ и се намеси в тази ситуация в името на Исус

15). О, Господи, докато ти служа непрекъснато, нека твоята милост винаги да отмени съдбата ми в живота ми в името на Исус.

16). О, Боже на милостта, стани и ме защити от всяко невярно обвинение на врага в името на Исус.

17). О, Господи, предизвикателствата на моя живот са огромни, те са толкова силни, че се справят, показват ми твоята милост и ми помагат в името на Исус.

18). О Господи, смили се над мен днес. Не позволявайте на враговете ми да ме вкарат в яма в името на Исус.

19). Исус Христос, син на Давид, смили се за мен и водей битките на моя живот в името на Исус.

20). О Господи, смили се над мен и издигни помощници за мен в този период от моя живот в името на Исус.

KИНДАЛИЧНО ГЛЕДАЙТЕ ВСЕКИ ДЕН PRAYERGUIDE ТЕЛЕВИЗИЯ НА YOUTUBE
АБОНИРАЙ СЕ СЕГА
Предишна статияПсалм 150 Значение стих от стих
Следваща статияПсалм 8 Посланието стих по стих
Казвам се пастор Икечукву Чинедум, аз съм Божий човек, който е страстен за движението на Бог в тези последни дни. Вярвам, че Бог е упълномощил всеки вярващ със странен ред на благодат, за да прояви силата на Светия Дух. Вярвам, че никой християнин не трябва да бъде потискан от дявола, ние имаме Силата да живеем и да ходим в господство чрез молитви и Слово. За допълнителна информация или консултация можете да се свържете с мен на everydayprayerguide@gmail.com или да ми пишете в чат в WhatsApp и Telegram на +2347032533703. Също така ще се радвам да Ви поканя да се присъедините към нашата мощна 24-часова молитвена група в Telegram. Щракнете върху тази връзка, за да се присъедините сега, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Бог да те благослови.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните за коментарите ви.