Псалм 86 Посланието стих от стих

1
18165
Псалм 86 Посланието стих от стих

Докато продължаваме в нашето изследване на псалмите, днес ще обясняваме Псалм 86 посланието стих по стих. Псалм от 17 стиха, Псалм 86 съобщението стих по стих е молба за помощ в моменти на нужда, Той съдържа молитви за запазване, милост, освобождение, сила и Божията доброта. Псалмистът отдели време в средата на посланието си, за да признае величието и добротата на Бог, докато моли за помощ над онези, които търсят душата му.

Псалм 86 посланието стих от стих е жизненоважен псалом за всеки вярващ, особено когато преминаваме през предизвикателствата на живота. Помага ни да признаем Бог за това как той винаги ни е помагал и ни е избавил. Освен това тя ни помага да се подчиним пред Бога, за да получим неговата помощ в моменти на неприятности.

ПСАЛМНО СМИСЛЕНИЕ ВЕРСИ ОТ ВЕРСЕ.

Стих 1: Поклонете ухото си, Господи, чуй ме, защото съм беден и нуждаещ се.


Нова книга от пастор Икечукву. 
Наличен сега на Amazon

Първото нещо, което трябва да отбележим в този стих, е отношението на псалмиста. Той изобразява състояние на смирение и пълно предаване пред Бога, като му дава да разбере, че е безпомощен без него. Той призовава Бог да изслуша молбата му, тъй като той има големи нужди. Той знаеше пътя към Божието сърце, знаеше, че Бог няма да пренебрегне едно разбито и разкаяно сърце. Това трябва да правим и когато имаме нужда, и когато не сме. Винаги трябва да стоим съкрушени пред Бог, без да го оставяме толкова беден и безпомощен без него.

Стих 2: Запази душата ми; Защото аз съм свят, Боже мой, спаси слугата Си, който уповава на Тебе.

 Псалмистът изглежда е в състояние на проблеми в ръцете на тези, които искат да му отнемат живота. Той обаче е просто в работата си и не ги е направил погрешно. Следователно той идва с чисто сърце при Бога, на когото се доверява, за да го спаси от ръцете им. Това е молитва за съхранение, на която можем да държим в подобни ситуации.

Стих 3: Бъди милосърден, Господи, защото всеки ден викам към Тебе.

Едно от най-важните неща, от които се нуждаем от Бога, е неговата милост; неговата любяща доброта, състрадание и способност да пренебрегва нашите слабости. Това бяха псалмите, които всеки ден извинява и това също трябва да бъде. Защото, ако Бог оттегли милостта си от нас, няма да издържим нито секунда.

Стих 4: Радвай се душата на слугата си, защото към Теб, Господи, вдигам душата си.

Това е молба към Бог да освети и развесели душата му. Очевидно е, че той е изморен от неприятностите и нуждите в живота си до точката, в която е загубил радостта си. Сега той издига душата си към Бог за възстановяване на радостта и радостта.

Стих 5: Защото ти, господарю, си добър и прощаващ, изобилстващ с непоколебима любов към всички, които те призовават.

Бог е добър и състрадателен; винаги готов да пренебрегне нашите грешки и недостатъци. Любовта му също го принуждава да ни пази от нашите врагове и да гарантира, че умът ни е в правилното състояние. Това той винаги би направил, стига непрекъснато да му призоваваме.

Стих 6 и 7: Ухо, Господи, на моята молитва; и присъствайте на гласа на молбите ми В деня на моята мъка ще те призова и ще ми отговориш.

Виждаме, че тук псалмистът отново призовава Бог да изслуша молбата му за помощ. Този път обаче той идва по различен начин. Той утвърждава вярата си в способността на Бог да го чуе и да му отговори в думата за неприятности. Той казва на Бог да го изслуша, защото знае, че всеки път, когато призове Бог в разгара на неприятностите, той непременно ще му отговори. Такава увереност трябва да имаме като вярващи. Ако се доверяваме на Бог да ни помогне, първо трябва да сме уверени, че Той е в състояние да ни отговори.

Стих 8 и 9: Сред боговете няма никой подобен на теб, Господи; Нито има дела, подобни на твоите дела. Всички народи, които си направил, ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, Господи; и ще прослави името ти.

Това не е просто хвалебна песен по отношение на Бог, това е и начин за признаване на Божията власт на всички хора, включително и на нашите врагове. Бог управлява всички хора и всички народи, никой не може да се сравнява с него или с делата му. Поради тази причина те трябва да Го прославят. Това служи да ни научи, че за да виждаме Бог в работата ни в живота ни, първо трябва да повярваме, че той има властта да прави всичко.

Стих 10: Защото си велик и вършиш чудесни неща. Ти си сам Бог.

Със сигурност !!! Само Бог е велик и само Той може да прави толкова чудеса. Неговото величие е това, което гарантира, че сме обслужени от всичките си беди. Затова трябва да му признаем за това.

Стих 11: Научи ме своя път, Господи; Ще вървя в твоята истина: обедини сърцето ми, за да се страхуваш от името ти.

Това е поредният израз на любов и отдаване. Псалмистът се стреми да познае Бога, да се страхува от него и да върви по неговите пътища. Наистина Бог ни обича безусловно, но сърцето ни на подчинение на неговите пътища също го принуждава да действа от наше име. Желанието ни да получим Божията помощ не трябва да е причината да искаме да вървим по неговите пътища. По-скоро трябваше поради нашата любов към него, да ходим в неговата истина и да изпълняваме неговата воля.

Стих 12 и 13: Ще те славя, господарю мой Боже, с цялото си сърце; и ще прославя името ти завинаги. Защото голяма е твоята милост към мен; и ти си избавил душата ми от най-долния ад.

Псалмистът отново започва да възхвалява Бога. Този път го хвалят за милостта и освобождението му. Форма да му напомня за това, което той е имал в миналото, като му дава място да прави повече дори и сега. Той със сигурност заслужава да бъде похвален за това!

Стих 14: Боже, гордите се издигнаха против мен, а събранията на насилници потърсиха душата ми и не те поставиха пред тях.

След като си спомни за миналите си дела, сега започва да моли за избавление от враговете си; тези, които се стремят след живота му да го вземат. Хората, които не признаха, че Бог е дошъл срещу него, опитвайки се да докажат своята сила. В същата тази среда мъжете се повдигат срещу нас, за да ни унищожат. Но едно е сигурно, Бог винаги ще докаже на това, че е по-велик.

Стих 15: Но ти, Господи, си Бог, пълен със състрадание и благосклонен, дълго страдащ и изобилен в милост и истина.

Псалмистът използва същите принципи, които преди е използвал; признавайки способността на Бог, за да го накара да действа от наше име. Той моли за помощ, но в същото време признава способността му да му помогне. Бог е пълен с любов, милост и състрадание към нас и признаването му го принуждава да действа от наше име.

Стих 16 и 17: О, обърни се към мене и се смили над мен: предай силата си на слугата си и спаси сина на слугинята си. Покажете знак за добро; за да го видят и да се срамуват онези, които ме мразят, защото Ти, Господи, ме затвори и утеши.

Последните два стиха са пълен израз на желанието на псалмиста да бъде избавен от сегашната си беда. Той моли Бога за милост, сила и проява на своята доброта. Той призовава Бог да му помогне, така че онези, които го мразеха, да видят, че Бог го обича, помага му и е добър към него.

КОГА ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАМ ТОВА ПСАЛМ?

Както вече беше казано, този псалм е много жизненоважен за нас като вярващи. Ето няколко ситуации, в които трябва да ги използваме:

 • Когато имаме нужда и се нуждаем от Божията намеса.
 • Когато животът ни е атакуван и се нуждаем от Божието опазване.
 • Когато се нуждаем от Божията милост в живота си.
 • Когато трябва да се покланяме и да възхваляваме Бога за неговото величие и доброта.
 • Когато имаме нужда от Божията сила и спасение.
 • Когато се нуждаем от Божията помощ и утеха, особено за да докажем на враговете си, че той е на наша страна.

ПСАЛМ 86 МОЛИТВА.

След като прочетете този псалм, трябва да се молите на следните молитви:

 • Господи, моля те да обърнеш внимание на сълзите ми и да присъстваш на моите нужди от името на Исус.
 • Отче според твоето слово, бъди милостив към мен и пази душата ми в Исусовото име.
 • Отче, дай сили на моя слуга и спаси сина на твоята ръчна изработка в името на Исус.
 • Господи, избави ме от ръцете на онези, които търсят живота ми в името на Исус.
 • Господи, благодаря ти, защото си милостив и пълен със състрадание, изобилен в милост, затова съм уверен, че ще ме спасиш и запазиш в името на Исус.
 • Нека вашата мощна благосклонна ръка ме подкрепи във всичките ми начинания
 • Декларирам, че никога няма да се проваля в живота в името на Исус.
 • Декларирам, че този месец ще ме облагодетелства от всяка страна в името на Исус
 • Декларирам, че отсега нататък ще превъзхождам всичко, което правя в името на Исус.
 • Декларирам, че моите помощници на съдбата ме намират сега в името на Исус
 • Декларирам, че никога повече няма да ми липсват пари в името на Исус
 • Декларирам, че имам здрав ум в името на Исус.
 • Аз съм любимо дете на моя Отец Бог, затова няма да се проваля в живота в името на Исус.
 • По-голям е Онзи, който е в моя, отколкото този, който е в света, следователно аз съм победител в живота
 • Декларирам, че в живота винаги ще съм на точното място и в точното време
 • Никое оръжие, създадено срещу моя всеобщ пробив, никога няма да просперира
 • Замълчавам винаги език на врага, който говори против моя успех
 • Декларирам, че съм всеобщ успех
 • Декларирам, че идеите, от които се нуждая, за да управлявам моя свят, ме локализират сега в името на Исус.
 • Аз съм благословен и благословение за моето поколение в името на Исус

 

KИНДАЛИЧНО ГЛЕДАЙТЕ ВСЕКИ ДЕН PRAYERGUIDE ТЕЛЕВИЗИЯ НА YOUTUBE
АБОНИРАЙ СЕ СЕГА
Предишна статияПсалм 4 Молитва за помощ
Следваща статияПсалм 90 Значение стих от стих
Казвам се пастор Ikechukwu Chinedum, аз съм Божий Човек, Който е запален по хода на Бог през последните дни. Вярвам, че Бог е упълномощил всеки вярващ със странен ред на благодат да прояви силата на Светия Дух. Вярвам, че никой християнин не трябва да бъде потискан от дявола, ние имаме Силата да живеем и да ходим в господство чрез Молитви и Слово. За допълнителна информация или консултиране можете да се свържете с мен на chinedumadmob@gmail.com или да ме чатите в WhatsApp And Telegram на +2347032533703. Също така ще се радвам да Ви поканя да се присъедините към нашата Мощна 24-часова молитвена група по Telegram. Щракнете върху тази връзка, за да се присъедините сега, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Бог да те благослови.

1 КОМЕНТАР

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните за коментарите ви.