Молитвени точки от псалм 25

0
15263
Молитвени точки от псалм 25

Днес ще изследваме книгата на Псалм 25. Ще разгледаме мощни молитвени точки от псалм 25. Тези Псалми, като много други псалми, са написани от цар Давид, владетелят на Израел и най-великия цар, който някога е украсявал земята. Псалм 25 е песен на молба към Бог Всемогъщ да ни покаже милост и състрадание където се нуждаем най-много.

Също така, Псалм 25 умолява Бог да ни спаси от укор на хората. В този сегашен свят, в който живеем, доста хора търпеливо очакват нашето падение, особено като християни, за да могат да се подиграват с нас и да говорят зле за Бога, на когото служим. Цар Давид като мнозина от нас да има тези хора, които чакат той да бъде засрамен, Псалм 25 е писан да моли Бога да го спаси от плановете на неговите противници. Така също и ние, които призоваваме Божието име ден и нощ и ние, които сме отказали да компрометираме вярата си, Псалм 25 трябва да бъде наш химн ден и нощ, за да напомня винаги на Бог да си спомня обещанията си относно тези, които вярват в него.

След като установихме факта, че Псалм 25 е най-вече за молбата към Бог да ни спаси укор или срам, важно е да направим анализ на всяка една от тези чудесни писания за по-добро разбиране.

KИНДАЛИЧНО ГЛЕДАЙТЕ ВСЕКИ ДЕН PRAYERGUIDE ТЕЛЕВИЗИЯ НА YOUTUBE
АБОНИРАЙ СЕ СЕГА

Псалм 25 Значение стих от стих

Стих 1 и 2 Към Теб, Господи, издигам душата си. Боже мой, уповавам се на Теб; Нека не се срамувам; Нека враговете ми не триумфират над мен


Този първи и втори стих на Псалм 25 говори за пълно предаване на живота ни на Бог, като хвърляме всички наши грижи върху него като автор и завършител на нашата вяра. Първите два стиха също молят, че Бог не трябва да разочарова нашите очаквания. Спомнете си, че Писанието казва, че очакванията на праведните няма да бъдат намалени. Освен това тези стихове търсят Божията победа над врага.

Стих 3 и 4 Всъщност нека никой, който те чака, да не се срамува; Нека се срамуват онези, които се държат коварно без причина. Покажи ми Твоите пътища, Господи; Научи ме на твоите пътеки.

Трети и четвърти стих от Псалм 25 също говорят за молбата към Всемогъщия Бог. В тези стихове цар Давид молеше Бог да не го срамува и умоляваше Бог да сложи онези, които се отнасят коварно към срам. Също в тези стихове можем да умоляваме да познаваме пътя на Бога.

Стих 5 и 6  Води ме в Твоята истина и ме научи, защото Ти си Бог на моето спасение; На Теб, чакам цял ден. Помни, Господи, Твоите нежни милости и Твоите любезни милости, Защото са от стари.

Пет и шест стих от Псалм 25 показваха, че човек търси съвета на Бога за всичко, което прави. Стихът пет дни ме води във вашата истина и ме учи; това обяснява, че като хора ние сами не знаем нищо, освен Бог ни учи и да ни покаже как да вървим, може да вървим в тъмнина.

Стихове 7 и 8 Не помнете греховете на младостта ми, нито прегрешенията ми; Според Твоята милост помни ме, за Твоята доброта, Господи.

В стихове 7 и 8 от този псалм се моли Бог за прошка, особено за греховете, които човек е извършил в дните на младостта. Дните на младостта тук не са междувременно млади сами, това може да означава и нашите ужасни стари дни, преди да приемем Христос за Господ и спасител. Повечето от нас са правили ужасни неща, докато все още сме били в света. Така че този стих моли за Божията милост върху живота ни и търси прошка за всяко зло, което сме направили.

Стих 8 и 9 Добър и честен е Господ; Затова Той учи грешниците на пътя. Смирен Той води в справедливост и смирен Той учи на Неговия път.

Тези два стиха признават факта, че Бог е справедлив и изправен в своите дела. Бог разбира, че грешникът е като малко дете, което не знае нищо, затова самият Бог учи грешника на частта на правда. Естественото състояние на човека се характеризира с нечестие, но Божият дух помага да научи грешника на Божия път.

Стих 10 и 11 Всички пътища на Господ са милост и истина, за такива, които пазят завета Му и свидетелствата Му. Заради Твоето име, Господи, извини моето беззаконие, защото е голямо.

Бог е Върховното същество, той никога не се разкайва в думите си. Тези два стиха разпознават факта, че Божият път е милост и истина и Бог винаги спазва своя завет. По същество, ако Бог е обещал нещо, той със сигурност ще го изпълни. Последната му част от стиха все още моли Бога за опрощение на всички беззакония, които могат да попречат на обещанията на Бог да се изпълнят.

Стих 12 и 13 Кой е човекът, който се страхува от Господа? Той трябва да преподава по начина, по който избере. Самият той ще живее в просперитет и потомците му ще наследят земята.

Помнете писанието казва, че страхът от Господа е началото на Мъдростта. Този стих подчертава, че човек, който се бои от Господа, Бог ще го научи на пътищата му. Този човек няма да излезе от Волята Божия за целия си живот. Този тип хора винаги ще изпълняват целта, колкото и трудно да ви се стори, защото Бог ще насочи стъпките си по пътя, който трябва да върви.

Стих 14 и 15 Тайната на Господ е с онези, които Го се страхуват и Той ще им покаже Своя завет. Очите ми винаги са насочени към Господа, защото Той ще изтръгне краката ми от мрежата.

Тайната на Господ е с онези, които се страхуват от Господа. Това буквално означава, че D не крие нищо от човек, който се страхува и се подчинява на него. Практически пример е отец Авраам, Авраам се подчинява на Бог, защото се страхува от Бога. И Библията записа, че Бог каза, че няма да направя нищо, без да кажа на приятеля си Авраам. Нищо няма да хване такъв човек без да знае; нищо няма да изненада такъв човек. Бог буквално ще разкрие на такъв човек дълбоки неща и още мистерии.

Стих 16 и 17 Обърни се към мен и се смили за мен, защото съм пуст и страдащ. Бедите на сърцето ми се увеличиха; Изведете ме от бедствието ми!

Стих 16 и 17 молят Бог за милост над страданието. Тя казва, обърни се към мен и се смили над мен. Който се явява Бог, със сигурност ще намери милост.

Стих 18 и 19 Погледни на моята скръб и моята болка И прости всичките ми грехове. Помислете за враговете ми, защото те са много, и ме мразят с жестока омраза.

Когато няма къде да се обърнете, това е най-доброто време да се върнете при Бога в молитви. Тези стихове на Псалма молят Бог да го погледне и да види цялото му страдание, да прости греховете му и да го спаси. Не забравяйте, че години наред децата на Израел бяха в Египет, докато не извикаха към Бога, когато дойде помощ.

Стих 20 и 21 Пази душата ми и ме избави; Нека не се срамувам, защото уповавам на Теб. Нека целостта и правотата ме запазят, защото те чакам.

Последният стих от Псалм 25 моли Бог да избави душата му. Този стих повтаря факта, че той се е уповавал на Господа и той не трябва да бъде воден на срам.

Стих 22 Изкупете Израиле, Боже, извън всичките им беди!

Давид завърши Псалма, като помоли Бог за изкуплението на Израел в предишната му слава.

Кога ми трябва този псалм?

Може би се чудите кога точно имате нужда от този Псалм, можете да проверите по-долу за някои от ситуациите, когато трябва да използвате Псалм 25

 • Всеки път, когато се притеснявате за бъдещето
 • Когато се страхуваш, че може да те посрами
 • Когато има толкова много противници, които търсят вашия провал
 • Когато искате откровение от Бога за определени неща
 • Когато имате нужда от Мерси
 • Винаги, когато искате да кажете молитва за изкупление

Псалм 25 Точки за молитви

 • Господи Боже, моля те с твоя милост да ме научиш по кой път да вървя в живота в името на Исус.
 • Господи, твоята дума казва, че тайната на Господ е с онези, които се боят от него, аз ви моля да започнете да ми разкривате тайни неща в името на Исус.
 • Моля се за прошката на греховете и беззаконията ми, Господ ми прости в името на Исус.
 • Праведни Отче, моля те да ме освободиш и да ме караш да не се срамувам в името на Исус.
 • О Боже на милостта! Смили се над мен днес и нека Твоята милост ме грабне от онези, които търсят моята смърт в Исусово име.
 • О Господи, чрез твоята милост мълчи всеки сатанински глас, който говори против мен, за да унищожи живота ми в името на Исус.
 • О, Господи! Използвайте всичко около мен, за да ме облагодетелствате в името на Исус Амин.
 • О, Господи! Търся лицето ти, както детето търси лицето на родителите. Покажете ми вашето благоволение във всяка област от моя живот в името на Исус.
 • О, Господи, призовавам те в моя страх днес. Чуй ме и се смили над мен в името на Исус.
 • Господи, нека сърцето ми се изпълни с радост, докато отговаряш на молитвите ми според твоята милост в името на Исус.
 • О, Господи, заявявам, че твоята доброта и милост никога няма да се отклонят от мен в името на Исус.
 • О, Господи, намеси се в този брой от моя живот (спомена въпроса), преди да стана смехотворник пред враговете си. Смили се над мен, преди враговете ми да видят знаците на безсилието ми в името на Исус.
 • О, Господи, имам нужда от помощ в този час. Помогнете ми по този въпрос, преди да е станало твърде късно в името на Исус.
 • О Господи, Ти си Бог, който издига бедните от праха, нуждаещите се от хълма на тор, покажи ми твоята милост Господ и се намеси в тази ситуация в името на Исус
 • О, Господи, докато ти служа непрекъснато, нека твоята милост винаги да отмени съдбата ми в живота ми в името на Исус.
 • О, Боже на милостта, стани и ме защити от всяко невярно обвинение на врага в името на Исус.
 • О, Господи, предизвикателствата на моя живот са огромни, те са толкова силни, че се справят, показват ми твоята милост и ми помагат в името на Исус.
 • О Господи, смили се над мен днес. Не позволявайте на враговете ми да ме вкарат в яма в името на Исус.
 •  Исус Христос, син на Давид, смили се за мен и водей битките на моя живот в името на Исус.
 •  О Господи, смили се над мен и издигни помощници за мен в този период от моя живот в името на Исус.

 

 

 

KИНДАЛИЧНО ГЛЕДАЙТЕ ВСЕКИ ДЕН PRAYERGUIDE ТЕЛЕВИЗИЯ НА YOUTUBE
АБОНИРАЙ СЕ СЕГА
Предишна статияПсалм 13 Посланието стих от стих
Следваща статияПсалм 68 Посланието стих от стих
Казвам се пастор Икечукву Чинедум, аз съм Божий човек, който е страстен за движението на Бог в тези последни дни. Вярвам, че Бог е упълномощил всеки вярващ със странен ред на благодат, за да прояви силата на Светия Дух. Вярвам, че никой християнин не трябва да бъде потискан от дявола, ние имаме Силата да живеем и да ходим в господство чрез молитви и Слово. За допълнителна информация или консултация можете да се свържете с мен на everydayprayerguide@gmail.com или да ми пишете в чат в WhatsApp и Telegram на +2347032533703. Също така ще се радвам да Ви поканя да се присъедините към нашата мощна 24-часова молитвена група в Telegram. Щракнете върху тази връзка, за да се присъедините сега, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Бог да те благослови.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните за коментарите ви.