Начало Молитви за избавление от крепости ВСИЧКИ СИЛНИ ДЪРЖАВИ ТРЯБВА ДА СЕ ПРАВАТ В ИМЕТО НА ИСУС ХРИСТОС

ВСИЧКИ СИЛНИ ДЪРЖАВИ ТРЯБВА ДА СЕ ПРАВАТ В ИМЕТО НА ИСУС ХРИСТОС

ВСИЧКИ СИЛНИ ДЪРЖАВИ ТРЯБВА ДА СЕ ПРАВАТ В ИМЕТО НА ИСУС ХРИСТОС

Укрепванията са едно от най-големите инструменти, които врагът използва срещу вярващия. Ето защо и като индивиди, семейства и нации трябва да се молим неумолимо срещу крепостите на мрака в живота си.