Молитви за освобождение за първородните синове

7
26021

Exodus 13: 2 Освете за мен всичко първородно, каквото отвори утробата между израилевите синове, както на човек, така и на животно; това е мое.

Всеки първороден син е предопределен да бъде чудесно средство в ръцете на Бог. В царството на Духа първото винаги принадлежи на Бога. Бог винаги освещава първите, за да направи място за другите да бъдат благословени. Всяко първородено дете е определено за величие, първородните деца са белязани от Бог да водят там братя и сестри до обещаната земя. Обаче, както Бог има страхотен план за първородните синове, така и дяволът е след съдбата. Днес ще участваме в молитви за освобождение за първородни синове. Тази статия ще се фокусира основно върху първото мъжко дете от семейството.

Дяволът винаги ще дойде след онова, от което Бог се интересува. Ето защо животът на много първородни синове е в ужасна форма.
Дяволът е навън да унищожи съдбите на първороденото дете. Той знае, че ако успее да завладее главата, може да завладее и останалото. Всяко първородено дете трябва да бъде насилващо в духа, ако вие като първородено дете трябва да го направите в живота, трябва да сте свързан с Бога и да се противопоставяте бурно на дявола. Докато четете тази статия днес, Бог ще отвори очите ви, за да видите причините за всичките ви предизвикателства и вие ще ги преодолеете в името на Исус Христос.


Нова книга от пастор Икечукву. 
Наличен сега на Amazon

Духовна атака на първородните синове

Изход 4:22 И ще кажеш на фараона: Така казва Господ: Израил е мой син, още първородно ми е: Изход 4:23 И аз ти казвам: Пусни сина ми, за да ми служи, и ако откажеш да го пусна, ето, ще убия сина ти, дори първородния ти.

Портите на ада, има специален дневен ред за всички първородни синове. Дяволът работи денем и денем, за да види, че нито едно първородено дете не успява. Искам да наблюдавате с мен, чудили ли сте се защо много първородни деца не успяват в живота? много от тях се борят да свързват двата края, работят като слонове, но хранят като мравки. Това е работа на сили на тъмнината, Тези демонични сили атакуват първороденото дете и гарантират, че той никога не го прави в живота. Ще разгледаме някои библейски примери за първородни деца, които бяха нападнати от сатана.

1. Каин: Каин беше Първият от родителите си Адам и Ева, Той имаше по-малък брат на име Авел. Всички знаем историята на Каин и как се е озовал. Каин уби брат си от завист и той беше прокълнат и прогонен завинаги, Битие 4: 9-16. Но преди това Бог се обади на Каин, когато се ядоса, че жертвата му не беше приета, и го предупреди, че дяволът е зад ъгъла, за да го грабне, че трябва да се противопостави на дявола, но той не послуша, Битие 4: 6-7 . Каин го пропусна поради гняв и завист, той позволи на дявола да го ограби от правото му на раждане. Много първородни синове са като Каин днес, не са духовно чувствителни да знаят, че дяволът ги преследва. Дори когато са предупредени от Божиите хора да бъдат духовни и молитвени, те приемат това за даденост и в крайна сметка съжаляват.

2. Рувим: Рувен е първият син на Яков, този, който е трябвало да оглави племената на Изреал. Но той го изгуби заради греха на изневярата. Това наистина е нападение върху живота му от дявола. Рубен не беше духовно чувствителен, затова позволи малко удоволствие да го разтрие от правото му на раждане. Прочетете какво му е казал баща му:
Битие 49: 3 Рувим, ти си моят първороден, моята сила и началото на моята сила, превъзходството на достойнството и превъзходството на силата: 49: 4 Нестабилен като вода, няма да превъзхождаш; защото ти се качи до леглото на баща си; тогава ти го оскверни: той се качи на дивана ми.

Виждаш ли това? Рубен загуби мястото си, защото падна за капана на дявола. Дяволът можеше да изкуши някой от 12-те синове на Яков, но той избра Рувен, първия син. Това е ясно показание, че дяволът има особен интерес към първородните синове и основната му цел е те да загубят място в съдбата.

3. Исав: Още преди да се роди Исав, Бог вече е отхвърлил есау и избра Яков. Много хора могат да се чудят, защо Бог ще отхвърли дете още преди детето да се роди? отговорът е прост, Бог вече знае живота на това дете, Той в своя суверенитет вече знае всички решения, които Исав ще направи в живота си, затова избра Яков. За да потвърдим това, виждаме, че когато и двамата пораснали Исав не ценят духовните неща, правото му като първороден му е дадено от Бог, но той го е продал за храна, той е ценил корема си повече от съдбата си, т.е. защо го изгуби. Бог видя бъдещето му и всички избори, които ще избере да направи, затова беше избран Яков.

Много от първородните синове са като исау днес. дяволът е заслепил там очите за нещата, които имат значение за съдбата им в Живота. Те не ценят Божиите неща и нещата, които се отнасят до съдбата, затова повечето от тях като исау губят своето място. Няма да загубите мястото си в името на Исус Христос.

В Библията има много други примери за първородни синове, които са загубили там място поради нападението над съдбите си от ада. Няколко, които току-що споменах, е просто да отворите очите си за факта, че ако сте първороден син във вашето семейство, трябва да сте много молитвени и изпълнени с насилствена вяра. Всяко първородено дете принадлежи на Господ, затова дяволът лично се стреми към съдбите на първородните деца на боговете. Исус дойде на земята като първороден син на Бог, след като беше разкрит на света, дяволът го изкуши в пустинята. Каква беше целта на изкушението? За Христос да загуби мястото си, слава на Бог Исус Христос победи дявола. Виждам всеки първороден син, който чете това, да победи дявола в името на Исус Христос.

Как да се родим като първороден син

Ще разгледаме 5 стъпки, които трябва да предприемем, за да бъдем освободени от тъмнината като първородено дете.

1. Да се ​​роди отново:

John 3: 3 Исус отговори и му каза: Истина, истина ви казвам: ако човек не се роди отново, той не може да види Божието царство.

Да се ​​родиш отново е първата стъпка към преодоляване на дявола като първороден син. Когато се раждате отново, вие сте родени от Бог, а когато сте родени от Бог, вие сте свръхкомпетент и сте победили света. 1 Йоан 5: 4. Не можете да бъдете Божие дете и все още да останете жертва на дявола, докато вие, като приехте Исус Христос като свой Господ и Спасител, получихте власт над всички дяволи. За да овладеете този авторитет, трябва да се консултирате с ръководството за богове, което е библията. Това ни отвежда до номер две.

2. Изучете словото:

2 Тимотей 2:15 Научете се да бъдете одобрени пред Бога, работник, който не трябва да се срамува, правилно разделяйки словото на истината.

Всяко Божие дете трябва да е ученик на словото Божие. Единствената храна на вашия духовен човек е Божието слово. Ако не изучавате Божието слово ежедневно, никога не можете да прераснете в духовна мъжественост. И е необходима духовна зрялост, за да надвиеш дявола. Словото Божие е като огледало, то ви показва картината на това кой сте в Христос. Словото Божие отваря очите ви, за да видите всичко, което Бог ни е предоставил в словото Си, също така и Божието слово ни показва как да побеждаваме дявола и да продължаваме да го побеждаваме и унищожаваме. Ако трябва да успеете като първороден син, трябва да сте ученик на словото и вие също трябва да сложите Божието слово да работи.

3. Бъдете аман на вярата:

Matthew 17:20 XNUMX Иисус им рече: поради вашето неверие; защото истина ви казвам: ако имате вяра като синапено семе, ще кажете на тази планина: и ще премахне; и нищо няма да ви бъде невъзможно.

За да победите дявола, трябва да сте човек на вярата. Вярата е единствената сила, която може да движи планини. Когато сте човек на вярата, никой дявол не може да ви хване в капан в живота. Вярата е силата, която ние ангажираме за нашата промяна в нивата. Аса първородно дете, трябва да се ангажирате с насилствена и взискателна вяра, ако трябва да видите величие в живота си.

4. Бъдете отдадени на Бог:

Jeremiah 29:13 И ще ме търсите и ще ме намерите, когато ме търсите с цялото си сърце.

Като първороден син трябва да бъдете придобити при Бога. Служи на Бога напълно и напълно, не слагай един крак в църквата и друг крак в света. Дръжте се на Бога и той ще води битките ви за вас. Много християни твърдят, че търсят Бога, но там сърцата са далеч от Бога, нашият Бог вижда сърцето, ако сърцето ви е далеч от Него, той ще бъде далеч от вас. Трябва да преследвате Бога, да се стремите да Го познавате лично, да развивате лични отношения с Исус Христос. Не можете да бъдете свързани с Бога и да останете жертва на дявола.

Насърчавам ви да бъдете активен християнин, присъединете се към доброволческа група в местната църква и положете всичко възможно, докато служите на Бога там. Също така никога не пропускайте църковни служби, те повече чувате Божието слово, толкова по-близо до него се приближавате.

5. Бъдете молитвени:

Matthew 18:18 Истина ви казвам: всичко, което се вържете на земята, ще бъде обвързано на небето; и всичко, което ще развържете на земята, ще бъде развързано на небето.

Молитва по-малко, християнинът е безсилен християнин. Всеки път, когато се молим, ние активираме Божията сила вътре в нас и я привеждаме в действие. Ако искате да видите силата в живота си като християнин, трябва да сте молитвен войн. Трябва да овладеете акта на молитвите за освобождение. Внимателно подбрах някои мощни молитви за освобождение за вас като първороден син. Тези молитви в ръката на вярващ са като ядрено оръжие в ръката на терорист, всички са в опасност. Но в този ваш случай, само дяволът и неговите демони са в опасност.

Докато днес извършвате тази молитва за освобождение с цялото си сърце, аз виждам обсадата на дявола над вашата съдба, унищожена сега в името на Исус Христос. Като първороден син трябва да станете и да кажете на дявола достатъчно е достатъчно, не мога да продължа да търпя това страдание, трябва да променя нивата, да изляза от живота и съдбата си и т.н. Трябва да атакувате дявола от всички ъгли, докато не се освободите от оковите му. Днес наистина е вашият ден на освобождение в името на Исус Христос.

Молитви за освобождение

1. Избавям се от всеки тормоз на мечти, от основата на живота си, в името на Исус.

2. Избавям се от всяка немилост в семейството, от основата на живота си, в името на Исус.

3. Избавям се от всички проклятия на предците, от основата на живота си, в името на Исус.

4. Избавям се от всяка фрагментация на ума, от основата на живота си, в името на Исус.

5. Избавям се от всеки животински дух, от основата на живота си, в името на Исус.

6. Избавям се от господството на морските сили, от основата на живота си, в името на Исус.

7. Избавям се от духа на лицемерието, от основата на живота си, в името на Исус.

8. Избавям се от блудния дух, от основата на живота си, в името на Исус.

9. Избавям се от непостигането, от основата на живота си, в името на Исус.

10. Аз се освобождавам от всеки основоположник, от основата на живота си, в името на Исус.

11. Избавям се от духа на смъртта и ада, от основата на живота си, в името на Исус.

12. Избавям се от всяка клетка на магьосничество, от основата на живота си, в името на Исус.

13. Избавям се от замърсяването на кръвта, от основата на живота си, в името на Исус.

14. Избавям се от духа на оскверняването, от основата на живота си, в името на Исус.

15. Избавям се от всяко семе на безсилието, от основата на живота си, в името на Исус.

16. Избавям се от всяка форма на застой, от основата на живота си, в името на Исус.

17. Избавям се от срам, от основата на живота си, в името на Исус.

18. Избавям се от провала в края на моето чудо, от основата на живота си, в името на Исус.

19. Избавям се от духовната слепота, от основата на живота си, в името на Исус.

20. Избавям се от духовна глухота, от основата на живота си, в името на Исус.

21. Избавям се от лошото довършване, от основата на живота си, в името на Исус.

22. Избавям се от проклятия и магии от основата на живота си, в името на Исус.

23. Избавям се от познати духове, от основата на живота си, в името на Исус.

24. Избавям се от зли образци, от основата на живота си, в името на Исус.

25. Избавям се от морските завети, от основата на живота си, в името на Исус.

26. Избавям се от всеки зъл катинар, от основата на живота си, в името на Исус.

27. Избавям се от всякакви демонични атаки, от основата на живота си, в името на Исус.

28. Избавям се от духа на мъртвите, от основата на живота си, в името на Исус.

29. Аз се избавям от всеки небрежен начин на живот, от основата на живота си, в името на Исус.

30. Избавям се от ненавременна смърт, от основата на живота си, в името на Исус.

31. Избавям се от умствената нестабилност от основата на живота си, в името на Исус.

32. Избавям се от всяка стрела на безсилие, от основата на живота си, в името на Исус.

33. Избавям се от болести и болести, от основата на живота си, в името на Исус.

34. Избавям се от родителските проклятия, от основата на живота си, в името на Исус.

35. Избавям се от насилствена смърт, от основата на живота си, в името на Исус.

36. Аз се освобождавам от всяко ненормално поведение, от основата на моя живот, в името на Исус.

37. Избавям се от неконтролируем гняв, от основата на живота си, в името на Исус.

38. Избавям се от сатанински странни гласове, от основата на живота си, в името на Исус.

39. Отрязвам се от всеки племенен дух и проклятие, в името на Исус.

40. Откъснах се от всеки териториален дух и проклятие, в името на Исус.

Отче, благодаря Ти за цялостното ми освобождение в името на Исус.

 

KИНДАЛИЧНО ГЛЕДАЙТЕ ВСЕКИ ДЕН PRAYERGUIDE ТЕЛЕВИЗИЯ НА YOUTUBE
АБОНИРАЙ СЕ СЕГА
Предишна статияКак да се молим ефективно за чудеса
Следваща статияРазбиране на силата на верую на апостолите
Казвам се пастор Ikechukwu Chinedum, аз съм Божий Човек, Който е запален по хода на Бог през последните дни. Вярвам, че Бог е упълномощил всеки вярващ със странен ред на благодат да прояви силата на Светия Дух. Вярвам, че никой християнин не трябва да бъде потискан от дявола, ние имаме Силата да живеем и да ходим в господство чрез Молитви и Слово. За допълнителна информация или консултиране можете да се свържете с мен на chinedumadmob@gmail.com или да ме чатите в WhatsApp And Telegram на +2347032533703. Също така ще се радвам да Ви поканя да се присъедините към нашата Мощна 24-часова молитвена група по Telegram. Щракнете върху тази връзка, за да се присъедините сега, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Бог да те благослови.

7 КОМЕНТАРИ

  1. Благословена сутрин, току-що попаднах на този сайт вчера и прочетох и отпечатах няколко точки за молитви, наистина ми помогнаха духовно. Благодаря ти, Бог да те благослови и да разшири твоята проповед и учение, със сигурност бях угасен от твоята работа в Христос. Амин

  2. me ni mzaliwa wakwanza maisha yagu ilinibadilikia tu mara moja nilikua na vitu mingi sana za thamana nikapoteza kazi sai naomba usaidizi kwa mama yagu leo ​​nimeani akuna kitu aiwezekani kwa mungu adi nilikua nataka kuendi kwaiavawata kwaivata kwaivata kwaivata kwaivata kwaivata kwaivata kwaivata kwaiga kwaivata kwajiawa kwajiawa kwajiawa kwaivata kwajiawa kwajiawa kwaivata kwaivata kwaivaiva kwaivaiva kwai tai kuivaiva kwai tai kuivaiva kwaidaiva kwai tai kuivata kwaidaiva kwaidaiva kvajiaaaa sana zaidi ya maali nilikua niko najirobi

  3. Винаги верен татко, благодаря ти, че донесе тези молитви, това можеш да бъдеш само ти Бог… Вярвам, че имаш страхотни планове за живота ми и ме накара да дойда чрез тези молитви…. Благодаря ти авва отче, защото вече знам, че си отговорил на молитвите ми АМИН...

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните за коментарите ви.