Пост и молитви за дъжда на силата

2
16589

Psalms 110: 3 Народът ти ще бъде готов в деня на силата ти, в красотата на светостта от утробата на утрото. Имаш росата на младостта си.

Захранване е това, което отделя християнството от другите религии по света. Властта в този контекст говори за, духовна власт над дявола и неговите дяволи, също и над житейските обстоятелства. Всеки вярващ, който не проявява сила, винаги ще бъде на милостта на дявола и стихиите на този свят. Днес ще гледаме пост и молитви за дъжда на силата. Всичко чрез писанията виждаме как Бог е проявил власт над враговете на Своите деца, исляалитите. Книгата за Изход е пълна с различни проявления и проявления на властта на боговете над фараона, когато той отказа да пусне Иреал. В Стария завет видяхме и сила, проявена в живота на Мойсей, Исус Навин, Самсон, Илия, Елисей, Давид и т.н.

Новият завет не беше изключение, Исус се роди чрез суровото проявление на Силата, дева зачена и роди нашия Господ. През целия си (Иисусов) живот на земята, Той проявява Сила и когато Той щеше да се изкачи на небето, той каза следното на Своите ученици:

KИНДАЛИЧНО ГЛЕДАЙТЕ ВСЕКИ ДЕН PRAYERGUIDE ТЕЛЕВИЗИЯ НА YOUTUBE
АБОНИРАЙ СЕ СЕГА

Matthew 28:18 28 И Исус дойде и им говори, като казва: Всяка сила ми е дадена на небето и на земята. 19:28 Идете, учете всички народи, кръщавайки ги в името на Отца и на Сина и на Светия Дух: 20:XNUMX Научете ги да спазват всичко, което съм ви заповядал: и, ето , Аз съм с вас винаги, дори до края на света. Амин.


Той също каза:

Acts 1: 8 Но вие ще получите сила, след като Светият Дух дойде върху вас; и вие ще бъдете свидетели за мен и в Ерусалим, и в цяла Юдея, и в Самария, и в най-голямата част на земята.

Ето защо тази тема за пост и молитви за дъжда на сила е много навременна за вас, в тази статия ще научите как да получавате власт, как да получите достъп до нея и как да я активирате. Добавих и няколко мощни молитви, които ще ви помогнат да съживите своя духовен човек, докато се подлагате на стремежа си към духовна сила. До края на тази статия вашият християнски живот ще бъде изпълнен с проявление на сила в името на Исус.

Как да получавам мощност

Acts 1: 8 Но вие ще получите сила, след като Светият Дух дойде върху вас; и вие ще бъдете свидетели за мен и в Ерусалим, и в цяла Юдея, и в Самария, и в най-голямата част на земята.

Единственият език, който дяволът разбира е езикът на силата. Християнин без власт, винаги ще бъде жертва на тъмни сили и природни сили. Вашият пробив започва там, където започва вашето проявление на сила и спира там, където се проявява вашата проява на сила. Сега как да получим власт?

 Новото раждане:

Денят, в който приехте Исус Христос като ваш Господ и вечен спасител, е денят, в който сте получили сила. В деня, когато се родихте отново, Светият Дух влезе вътре във вас, за да живеете във вашия Дух. Най- Светия Дух е източникът на Силата, това е Духовната власт. Всяко Божие дете има Светия Дух, следователно всяко Божие дете носи сила отвътре. Марк 16: 17-18 ни казва това:

Марк 16:17 И тези знамения ще следват вярващите; В мое име ще изгонят дяволите; те ще говорят с нови езици; 16:18 Ще вземат змии; и ако пият нещо смъртоносно, няма да им навреди; те ще положат ръце на болните и те ще се възстановят.

Виждаш ли това? като вярващи, ние сме назначени да проявяваме духовна власт над дяволите и обстоятелствата на Живота. Тъжната истина все още остава, много християни не знаят за мощния си статус в Христос, мнозина не знаят, че притежават духовна власт над дявола и княжествата и силите. Обичам това, което казва Божието слово в Ефесяни 1: 20-22 и Ефесяни 2: 5-6, моля, нека просто да разгледаме това писание:

Ефесяни 1:20 Който направи в Христос, когато го възкреси от мъртвите и го постави от дясната си ръка в небесните места, 1:21 Далеч над всяко княжество, сила, мощ и власт, и всеки име, което е кръстено не само в този свят, но и в онова, което предстои: 1:22 И постави всичко под нозете си и му даде да бъде глава на всичко в църквата,

Ефесяни 2: 5 Дори когато бяхме мъртви в греховете, нас ни съживи заедно с Христос (по благодат сте спасени;) 2: 6 И ни възкреси заедно и ни накара да седим заедно на небесни места в Христос Исус:

От горните Писания виждате, че като вярващи ние сме седнали на същото място на властта като Христос Исус. Следователно, който не може да победи Христос, не може да ви победи, каквото и да не може да покори Христос, не може да ви покори. Точно както Исус Христос доминира над всички сили през целия си живот на Земята, така трябва да живеете в господство. Сега как можем да получим достъп до тази сила?

Как да получите достъп до захранването?

Hebrews 11: 6 Но без вяра е невъзможно да му се угоди, защото който идва при Бога, трябва да повярва, че е и че е награда на онези, които старателно го търсят.

Има три основни начина, по които един вярващ може да получи достъп до силата. Те са:

1. Вяра: Силата на Бог вътре във вас може да бъде достъпна само чрез вяра. Бог не е магьосник, Той е Бог с вяра, Той действа само в обвързана с вяра среда. За да проявите Неговите сили в себе си, трябва да упражнявате вярата си. Исус винаги е казвал „да ви бъде според вашата вяра“ Това означава, че мярката ви на вяра определя мярката на Силата, която проявявате в живота си. Римляни 10:17 ни казва, че вярата идва чрез слушане и разбиране на Христовото слово. Следователно, за да развиете вярата си, трябва да сте ученик на Христовото слово.

2. Говорене: Вторият начин за достъп до силата вътре във вас е през устата ви. Говоренето е израз на Духа на вярата 2 Коринтяни 4:13. Затворената уста е затворена съдба, затова трябва да говорите със своите ситуации според Божието слово. Ако желаете изцеление, говорете изцеление, ако желаете пробив, говорете пробив. Марк 11:24 ни кара да разберем, че ще имаме това, което казваме.

3. Прави:

Joshua 1: 8 Тази книга на закона няма да излезе от устата ти; но ще размишлявате в него денем и нощем, за да наблюдавате да вършите според всичко, което е написано в него; защото тогава ще направите своя път проспериращ и тогава ще имате добър успех.

Правенето на думата е основен начин за достъп до властта. Библията казва, че не са слушатели на думата, а изпълнители на словото, Яков 1:22. Виждате силата на Бог да се проявява в живота ви само когато сложите Божието слово да работи. Словото Божие, което работи във вас, прави чудеса чрез вас.

Как да активирате захранването

Пост и молитви е единственият начин да активирате Божията сила във вашия дух. Постът е отричане на плътта или тялото на неговите светски желания, докато моленето се свързва с Бога чрез вашия Дух. Постът и молитвите отслабват плътта и укрепват Духа. Светият Дух живее в нашия Дух. Причината, поради която много вярващи не могат да чуят Бога, е, че има твърде много светски сигнали, идващи от плътта им, тези сигнали замъгляват душата им и им пречат да чуят ясно Бог. В Матей 6 Исус ни предупреди да не се притесняваме за грижите за живота, храната, кърпите и подслона, по-скоро ни каза да търсим Него и Неговото царство и всички тези неща естествено ще дойдат при нас.

Постът и молитвите не ви дават сила, а само ви помага да активирате силата на Бог, която вече е вътре във вас. Това прави, като поддържа духа си човек в тон с Божията честота. Като пастор, когато постиш и се молиш, ставаш по-въздействащ на олтара, когато проповядваш Божието слово. Вярващият човек, когато постиш и се молиш за всяка ситуация, твоите духовни очи се отварят, за да видят решението на това предизвикателство , Съставих няколко молитви, които да ни помогнат да се ангажираме, докато работим върху духовния си авторитет. Тези пости и молитви за дъжда на силата ще гарантират, че никога няма да ви липсва сила в живота ви в името на Исус. Насърчавам ви да се ангажирате с тези молитви за духовното си назидание.

Молитвени точки

1. Отче, благодаря ти за това, че си Бог на цялата плът в името на Исус

2. Отче, благодаря ти, че ме обсипи със сила при ново раждане в името на Исус

3. Отче, влизам смело на вашия престол на Благодат, за да получа Милост в името на Исус

4. Днес заявявам смело, че съм овластен от Светия Дух да покори всички сили в името на Исус.

5. Божият Дух работи в мен, следователно нищо от дявола не може да ми навреди в името на Исус

6. Днес заявявам, че Божията сила на Изцелението работи в мен, следователно всеки болен човек, на когото полагам ръце, ще получи незабавно изцеление в името на Исус

7. Скъпи Святи Душе, кръсти ме отново с дъжда на силата си в името на Исус

8. Декларирам, че съм седнал с Христос, далеч над всички княжества и сили в името на Исус

9. Декларирам господството си над всички магьоснически сили в името на Исус.

10. Декларирам господството си над бедността в името на Исус

11. Декларирам своето господство над болните и болестите в името на Исус

12. Сладък Святи Дух, въздействай отново с нея и чудеса в името на Исус

13. Скъпи Святи Душе, потвърди всяка дума на вяра от моите уста от този ден нататък в името на Исус.

14. Увлечете ме Господ да бъда ученик на вашето слово от името на Исус

15. Отче, научи ме да умра за себе си в името на Исус.

16. Заявявам господството си над всички сатнически препятствия в името на Исус

17. Скъпи Господи, подновявам силата Си в Тебе в името на Исус

18. Святи Душе, преобрази всички мои слабости в сила в Исусовото име

19. Намазвам езика ми с въглищата на огъня Господ, в името на Исус

20. Сега започнете да се молите на езици, молете се на езици минимум 5 минути.

Благодаря ти Исусе за моето духовно овластяване.

KИНДАЛИЧНО ГЛЕДАЙТЕ ВСЕКИ ДЕН PRAYERGUIDE ТЕЛЕВИЗИЯ НА YOUTUBE
АБОНИРАЙ СЕ СЕГА

2 КОМЕНТАРИ

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните за коментарите ви.