30 молитвени точки за победа с библейски стихове

1
31283

1 Коринтяни 15:57 Но благодаря на Бога, който ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос.

Всеки християнин е предопределен да живее победоносен живот. Христос ни е определил да живеем като победители, а не жертви в живота. В деня, когато се родихте отново, станахте победително Божие дете, животът на Бог започна да тече във вашата вътрешност. Сега чуйте това, нищо не може да спре божието дете, нищо не може да ви надвие в този живот и извън него. Днес съставих молитвени точки за победа с библейски стихове. Тези молитвени точки ще ви дадат възможност да победите противопоставянията и да вземете своите победа със сила в името на Исус. Библейските стихове от друга страна ще ви отворят очите за това кой сте в Христос Исус, това ще ви засили вяра както твърдите победата си днес.

Като вярващи ние побеждаваме, ние сме повече от завоеватели, не можем да бъдем доминирани от хора или обстоятелства. Исус е победил дявола и ни е дал победата в Христос. Тези молитвени точки за победа с библейски стихове ще ни отворят очите, за да видим готовите дела на Христос Исус. Бог чрез Христос ни е дал сила да стъпваме върху змии и скорпиони, ние имаме власт над всички дяволи, известни и непознати. Не е нужно да го правим поражение дявола, Исус вече победи дявола за нас и ни даде победата. Ето защо като вярващ трябва да сте пълни с вяра, не трябва да оставяте дявола да ви подтикне, вие имате авторитета на името на Исус, затова го използвайте на алтера на молитвата. Днес ви насърчавам да молите страстно тези молитви с вяра, тези молитвени точки за победа и стихове от библията ще гарантират вашата трайна победа в името на Исус.


Нова книга от пастор Икечукву. 
Наличен сега на Amazon

Молитвени точки на победата

1. Отче, постановявам всички мои врагове да попаднат в собствените си капани в името на Исус.

2. Господи, преобрази моята борба за победа в името на Исус.

3. Господи, отказвам да те пусна, освен ако не ме благословиш в името на Исус

4. Отче, заявявам, че всяка зла подготовка срещу живота ми ще бъде разочарована в името на Исус.

5. Господи, нека моята радост, мир и благословия да се умножат в името на Исус.

6. Кръв на Исус, прекъсни живота ми от провала в края на пробивите, в името на Исус.

7. Отказвам да пожъна всякаква зла реколта във всяка област от живота си, в името на Исус.

8. Нека божественото благоволение във всяка благословия на живота да бъде моя жребий, в името на Исус.

9. Отрязвам и отхвърлям всяка наследствена бедност, в името на Исус.

10. Нека основите на моя живот се поправят, за да носят божествен просперитет, в името на Исус.

11.О, Господи, обвързвам всеки силен човек, който се опитва да ме свали в името на Исус

12. Баща ми предостави божествени тактики и стратегии, за да продължа да побеждавам и покорявам врага в името на Исус.

13. Свързвам и парализирам силния човек, нает или делегиран да ме опозори, в името на Исус.

14. Нека всички дела на живота ми да са прекалено горещи, за да могат манипулациите на враговете ми, в името на Исус.

15. Господи, дай ми свръхестествена мъдрост, за да покорим всичките ми врагове в името на Исус.

16. Господи, нека всички мои противници да бъдат посрамени в името на Исус.

17. Господи, заявявам, че ще изляза победоносен във всеки съд, който имам с враговете си в името на Исус.

18. Затварям всяка негативна врата, която врагът може да иска да отвори, за да ми навреди в името на Исус.

19. Вие, сатанински агенти, заповядвам ви да се изчистите от пътя към моята победа в това отношение в името на Исус.

20. Отменя всяко демонично решение и очакване, насочено към моя живот, в името на Исус.

21. Всяко зло вкопчване в моето тяло, разхлабете вашето държане в името на Исус.

22. Решавам нищожна лента за нищожна, много демонична присъда, насочена срещу мен, в името на Исус.

23. Разглобявам чрез кръвта на Исус, всяко зло оръжие, насочено срещу мен, в името на Исус.

24. Аз предизвиквам и опозорявам всеки сатанински пророк, нает срещу мен чрез огън, в името на Исус.

25. Всеки зъл спонсор, подкрепящ враговете ми, да бъде елиминиран сега !!! в името на Исус.

26. Нека опората на сатанинските потисници стане хлъзгава в името на Исус.

27. Свети Дух огън, унищожи всяка дреха на укор в моя живот, в името на Исус.

28. Отказвам всеки зъл дизайн и етикет, поставен върху моя живот, в името на Исус.
29. Нека бунтът и объркването кръстят лагера на враговете ми, в името на Исус.

30. Отче, изключих всяка сатанинска радиостанция, създадена срещу мен, в името на Исус.
Отче, благодаря ти за победата ми в Христос Исус.

22 библейски стихове за победата

1. Второзаконие 20: 1-4
Когато излизате на бой срещу враговете си и виждате коне, колесници и народ повече от вас, не се страхувайте от тях, защото Господ, вашият Бог, е с вас, който ви изведе от Египетската земя. И когато дойдете в битката, свещеникът ще се приближи и ще говори на хората, и ще им каже: Слушайте, Израилю, днес се приближавате, за да се биете срещу враговете си: нека не сърцата ви припадайте, не се страхувайте и не трепете, нито се ужасявайте заради тях; прочетете повече.

2. 2 Летописи 20:15

И той каза: Слушайте, цяла Юда, и вие, жители на Йерусалим, и ти цар Йосафат! Така ти казва Господ: Не се страхувайте и не се смущавайте от това голямо множество; защото битката не е ваша, а Божия.

3. Псалм 18: 35

Ти също ми даде щита на твоето спасение; и дясната ти ръка ме издигна, и твоята нежност ме направи велик.

4. 1 Коринтяни 15:57

Но благодарение Богу, Който ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос.
4. 2 Коринтяни 2:14

Сега благодарете на Бога, който винаги ни кара да тържествуваме в Христос, и показва навсякъде уханието на знанието му чрез нас.

6. Псалм 20: 7-8
Някои се доверяват на колесници, а други на коне, но ще помним името на Господа, нашия Бог. Те са свалени и паднали; но ние сме възкръснали и стоим изправени.

7. 1 Самуил 17: 45-47
Тогава Давид каза на филистимеца: Ти идваш при мен с меч, с копие и със щит; но аз идвам при теб в името на ГОСПОДА на Войнствата, Бог на Израилевите войски, когото имаш предизвикателно. Днес Господ ще те предаде в ръката ми; и ще те ударя и ще ти отнема главата; и ще дам труповете на войската на филистимците днес на въздушните птици и на дивите зверове на земята; за да може цялата земя да знае, че има Бог в Израел. И цялото това събрание ще знае, че Господ не спасява с меч и копие; защото битката е ГОСПОДНАТА и Той ще ви предаде в нашите ръце.

8. Псалм 44: 3-7
Защото те не получиха земята от притежание от собствения си меч, нито собствената си ръка не ги спаси; а дясната ти ръка и твоята ръка и светлината на лицето ти, защото си имал услуга към тях. Ти си мой Цар, Боже: заповядай освобождавания за Яков. Чрез Теб ще изтласкаме враговете си; чрез Твоето име ще ги тъпчем под този възход срещу нас. Прочетете още.

9. Псалм 60: 11-12
Дайте ни помощ от неприятности: защото напразно е помощта на човека. Чрез Бога ние ще постъпваме доблестно, защото Той е този, който ще тъпче враговете ни.

10. Псалм 146: 3
Не се доверявайте на князе, нито на човешкия син, в когото няма помощ.
11. Притчи 21:31

Конят се приготвя срещу деня на битката; но безопасността е от Господа.

12. Псалм 118: 15

Гласът на радостта и спасението е в скиниите на праведните: дясната ръка на Господа върши храбро.

13. Римляни 8:28

И ние знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които любят Бога, на онези, които са призовани според Неговото намерение.

14. 2 Коринтяни 4: 7-12
Но ние имаме това съкровище в земни съдове, за да може превъзходството на силата да е от Бога, а не от нас. Ние сме разтревожени от всяка страна, но все пак не изпитваме затруднения; ние сме объркани, но не в отчаяние; Преследван, но не изоставен; свалени, но не унищожени; прочетете повече.

15. 2 Коринтяни 12: 7-10
И да не би да бъда възвишен над мярката чрез изобилието на откровенията, там ми беше даден трън в плътта, пратеник на Сатана, който ме бие, за да не бъда възвишен над мярката. За това нещо три пъти молех Господа, за да може да се отклони от мен. И той ми каза: Моята благодат е достатъчна за теб, защото силата ми се усъвършенства в немощ. Затова с най-голямо удоволствие по-скоро ще се славя в немощите си, за да може силата на Христос да почива върху мен.

16. Исая 44: 28-45
Този казва на Кир: Той е моят пастир и ще изпълни цялото ми удоволствие, дори да го кажа
Ерусалим, ще бъдеш построен; и към храма ще бъде положен основата ти. Така казва Господ на своя помазаник, на Кир, чиято дясна ръка държах, за да покори народите пред него; и ще развържа слабините на царете, за да отворя пред него двете хвърлени порти; и портите не трябва да се затварят; Ще отида пред теб и ще направя кривите места направо: ще разчупя на парчета месинговите порти и ще нарязвам на железни пръчки: прочетете повече.

17. Исая 41:25

18. Вдигнах един от север и той ще дойде: от изгрева на слънцето той ще призове моето име; и ще дойде върху първенците, както в хоросан, и като грънчарят тъпче глина.

19. Исая 45:13

Аз го въздигнах в правда и ще ръководя всичките му пътища: той ще построи моя град и ще пусне пленниците ми, а не за цена и награда, казва Господ на Силите.

20. Езекиил 33: 27-29
Кажете им така: Така казва Господ Иеова; Докато живея, сигурно онези, които са в отпадъците, ще паднат от меч, а онзи, който е на открито, ще дам на зверовете, които ще бъдат погълнати, а тези, които са във фортовете и в пещерите, ще умрат от мор. Защото ще положа земята най-пуста и помпозността на нейната сила ще престане; и планините на Израел ще бъдат пусти, през които никой няма да премине. Тогава ще знаят, че Аз съм ГОСПОД, когато положих земята най-пуста поради всичките им мерзости, които извършиха.

21. Деяния 2:36

Затова уверете всичкия Израилев дом със сигурност, че Бог е направил същия този Исус, когото сте разпнали, и Господ, и Христос.

22. Деяния 3: 17-18
И сега, братя, не знам, че вие ​​сте направили това поради невежество, както и вашите управници. Но онези неща, които преди Бог беше показал от устата на всичките си пророци, че Христос трябва да страда, той е изпълнил така.

 

KИНДАЛИЧНО ГЛЕДАЙТЕ ВСЕКИ ДЕН PRAYERGUIDE ТЕЛЕВИЗИЯ НА YOUTUBE
АБОНИРАЙ СЕ СЕГА

1 КОМЕНТАР

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните за коментарите ви.