Молитва за нацията на Уганда

0
12897
Молитва за Уганда

Днес ние участваме в молитва за нацията Уганда. Уганда е една от страните, разположени в източната част на Африка. Това беше една от африканските страни, която никога не е била изцяло колонизирана, тъй като на африканците не е било разрешено да придобиват свободни участия. Счита се за Перлата на Африка заради уникалната си природна дестинация в сравнение с други африкански страни, основно поради голямата си залесена площ, съставена от природни паркове и резервати за диви животни, в които живеят голям брой примати, включително шимпанзета, горили, маймуни, пеперуди и птици.

Уганда има значителни природни ресурси, включително плодородни почви, редовни валежи, малки залежи от мед, злато и други минерали и наскоро открити нефт. Селското стопанство е най-важният сектор в икономиката, където работят повече от една трета от работната сила.
За тях обаче е регистрирано, че имат високо ниво на бедност, незасегнати, в определен момент те са считани за най-бедната страна. Заболяванията са основна причина за бедността в Уганда, нивата на детска и детска смъртност остават високи, със 131 смъртни случая на 1,000 раждания. Те също са записани, че имат една от най-малките църкви в света

ЗАЩО ТРЯБВА ДА МОЛИТЕ ЗА НАЦИЯ УГАНДА

Когато нещата се объркат и когато нещата се объркат, се очаква да се молим. Бог не е безцелен Бог, всичко, което прави, прави с причина. Основният замисъл на Бог за молитва е да позволи Неговата воля да бъде изпълнена във всяка точка (Матей 6). Ако открием, че живеем под Божия стандарт за нашия живот и нашите нации, живеем в бедност, живеем в тъмнина, живеем в постоянна болест и смърт, тогава това означава, че не сме останали с Бог в молитва, за да поправим неправдите и да постигнем Божията цел да мина.
Разглеждайки например нацията на Уганда, можем да видим, че Божиите цели не се играят в техния живот, икономика и здраве, затова е много важно да открием на мястото на молитвата Божията воля за нацията Уганда и какво да направим за нейното изпълнение в живота им.

KИНДАЛИЧНО ГЛЕДАЙТЕ ВСЕКИ ДЕН PRAYERGUIDE ТЕЛЕВИЗИЯ НА YOUTUBE
АБОНИРАЙ СЕ СЕГА

МОЛИТВА ЗА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА УГАНДА

Ние сме предназначени да се молим за нацията на Уганда, както и да се молим за нейното правителство. Колкото и да е възхитително лидерство, това е една основна позиция, при която трябва да се положат допълнителни усилия, за да бъде гарантиран успехът. с други думи, никой човек на лидерско място не смята за толкова смешно да е там, затова е важно онези, които са под тяхното ръководство, постоянно да застават в пропаст за тях на мястото на молитвите. Колкото и понякога да вярваме, че нашите лидери са лоши и егоистични, остава истината, че те искат да дадат най-доброто от себе си в полза на нацията, просто, че са ограничени от толкова много сили, някои от тях се виждат, докато други са невиждани, но когато се молим за тях, Бог може да ги поведе по пътя на праведните (Пс. 23).


Още повече, че Бог, който говори чрез своя пророк Йоан в книгата на (3 Йоан), казва, че Неговото желание е да просперираме и да бъдем здрави, това е много повече от желание за хората, но и за народите. Това означава, че ако се молим за правителството на Уганда, той може да освободи върху тях мъдростта, с която да превърне земята в просперитет и добро здраве.

МОЛИТВА ЗА ИКОНОМИКАТА НА УГАНДА

Нацията на Уганда е толкова благословена с толкова много природни ресурси, че им служи като голямо икономическо предимство, но изглежда не знаят как да превърнат тези ресурси в богатство за себе си.
Един от случаите, когато е било записано, че Исус е пролял сълзи в Писанията, когато е погледнал град Йерусалим и е бил скръбен, защото те не са знаели и не са разбрали разпоредбата, която Той е направил за техния мир (Лука 14). Бог е направил няколко разпоредби за мира и просперитета на Уганда, някои от които са природните ресурси, с които разполагат.

Възможно е една нация да не знае за своите предимства и поради тази вълна в бедност. Ето защо е важно да се молим за нацията Уганда, очите на тяхното разбиране да бъдат залети от светлина, така че те да знаят как да превърнат ресурсите си в богатство.

МОЛИТВА ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА УГАНДА

Един от основните божи дарби на земята е дарът на човека. Земята днес не може да бъде функционална, когато в нея липсва човек. Бог е вградил толкова много в съществото, призовавал човека до степен, в която му е дал господство над всички неща.
Гражданите на Уганда, подобно на гражданите на всяка друга държава, трябва да стигнат до осъзнаването на това, за кого са предназначени, това до голяма степен ще им помогне да излязат от оковите на бедността, които ги изядоха. Голяма част от угандите живеят под потенциала си и умират, без да стигнат до осъзнаването си, мнозина дори са го приели като норма и поради това вече не се стремят към пълноценен живот.

Ето защо е много важно, докато се занимаваме с молитва за нацията на Уганда, ние също се молим за нейните граждани, за да могат те да осъзнаят, че Бог иска най-доброто за тях и че той може да ги изведе от бедността и болестите, които ги държат обвързани много преди сега.

МОЛИТВА ЗА ЦЪРКВАТА В УГАНДА

За нацията Уганда се казва, че има една от най-малките църкви в света, това означава, че светлината на Бога не се е разпространила силно в тези области. Освен това, ако кажем, че Църквата е основният канал, по който Бог може да роди своите цели, тогава това означава, че Уганданската църква трябва да е жива и да бъде нащрек за Него да направи това. Ето защо ние не можем да не се молим на Църквата в Уганда Бог да ги разшири и да им даде възможност да вършат Неговата воля дори и при противоречия.

В заключение, важно е да разберем всички причини, поради които трябва да се молим с тази молитва за нацията Уганда, това ще ни помогне да насочим молитвите си правилно и също така ще ни помогне да постигнем желаните резултати.

МОЛИТВА ТОЧКИ

1). Отче, в името на Исус, благодаря ти за твоята милост и милосърдие, които поддържат този народ от независимостта до днес - Плач. 3:22

2). Отче, в името на Исус, благодаря ти, че ни даде мир с всички средства в този народ до този момент - 2 Тесалоняни. 3:16

3). Отче, в името на Исус, благодаря ти, че разочароваш устройствата на нечестивите срещу благополучието на този народ във всеки момент до този момент - Йов. 5:12

4). Отче, в името на Исус, благодаря, че поставихте в безпокойство всяка група от ада срещу растежа на църквата на Христос в този народ - Матей. 16:18

5). Отче, в името на Исус, благодаря ти за преместването на Светия Дух по цялата дължина и ширина на този народ, което води до непрекъснатото израстване и разширяване на църквата - действай. 2:47

6). Отец, в името на Исус, в името на избраните, избави този Народ от пълно унищожение. - Битие. 18: 24-26

7). Отче, в името на Исус, откупва тази нация от всяка сила, която иска да унищожи нейната съдба. - Осия. 13:14

8). Отче в името на Исус, изпрати своя спасителен ангел, за да избавиш Уганда от всяка сила, унищожена срещу нея - 2 Царе. 19: 35, Пс. 34: 7

9). Отче, в името на Исус, спаси Уганда от всяка група на ада, насочена към унищожаване на тази Нация. - 2кинг. 19: 32-34

10). Отче, в името на Исус, освободи този народ от всяка капан на разрушение, зададен от нечестивите. - Цефания. 3:19

11). Отче, в името на Исус, побързайте да отмъстите на враговете на мира и прогреса на този народ и оставете гражданите на този народ да бъдат спасени от всички нападения на нечестивия - Псалм. 94: 1-2

12). Отче, в името на Исус, възмездим мъката за всички, които смущават мира и прогреса на този народ, дори както се молим сега - 2 Солуняни. 1: 6

13). Отче, в името на Исус, нека всяка банда срещу непрекъснатия растеж и разширяване на църквата на Христос в Уганда да бъде разбита за постоянно - Матей. 21:42

14). Отче, в името на Исус, нека нечестието на нечестивите срещу този народ приключи, дори както сега се молим - Псалм. 7: 9

15). Отче, в името на Исус, изхвърлете гнева си върху всички извършители на безсмислени убийства в този народ, докато вадите върху всички тях огън, жупел и ужасен буря, като по този начин предоставяте постоянна почивка на гражданите на този народ - Псалм. 7:11, Псалм11: 5-6

16). Отче, в името на Исус, ние постановяваме спасяването на Уганда от силите на мрака, които се борят срещу нейната съдба - Ефесяни. 6:12

17). Отче, в името на Исус, освободи инструментите си за смърт и унищожение срещу всеки агент на дявола, поставен да унищожи славната съдба на този народ - Псалм 7:13

18). Отче, чрез кръвта на Исус освободи отмъщението си в лагера на нечестивите и възстанови загубената ни слава като нация. -Исая 63: 4

19). Отче в името на Исус, нека всяко зло въображение на нечестивите срещу този народ пада върху собствените им глави, което води до напредването на този народ - Псалм 7: 9-16

20). Отче, в името на Исус постановяваме бърза преценка срещу всяка сила, устояваща на икономическия растеж и развитие на този народ - Еклисиаст. 8:11

21). Отче, в името на Исус определяме свръхестествен обрат за нашата нация Уганда. - Второзаконие. 2: 3

22). Баща, чрез кръвта на агнето унищожаваме всяка сила на застой и безсилие, войнстващи срещу напредъка на нашата нация Уганда. - Изход 12:12

23). Отче в името на Исус, ние постановяваме повторното отваряне на всяка затворена врата срещу съдбата на Уганда. Откровение 3: 8

24). Отче в името на Исус и чрез мъдростта отгоре, движете този народ напред във всички области, като по този начин възстановявате загубеното му достойнство. -Ecclesiastes.9: 14-16

25). Отче в името на Исус, изпратете ни помощ отгоре, която ще доведе до напредък и развитие на този народ - псалм. 127: 1-2

26). Баща, в името на Исус, стават и защитават угнетените в Уганда, така че земята може да бъде освободена от всякакви форми на несправедливост. Псалм. 82: 3

27). Баща, в името на Исус, въвлече управлението на справедливостта и справедливостта в Уганда, така че да осигури нейната славна съдба. - Даниел. 2:21

28). Отче, в името на Исус, изправете всички нечестиви пред правосъдието в този народ, като по този начин установите нашия траен мир. - Притчи. 11:21

29). Отче, в името на Исус, ние постановяваме въвеждането на справедливост във всички дела на този народ, като по този начин установява мир и просперитет в земята. - Исая 9: 7

30). Баща, чрез кръвта на Исус, избавя Уганда от всички форми на незаконност, като по този начин възстановява достойнството ни като нация. -Ecclesiastes. 5: 8, Захария. 9: 11-12

31). Отче, в името на Исус, нека вашият мир царува в Уганда по всякакъв начин, докато мълчите всички извършители на размирици в земята. -2 Тесалоняни 3:16

32). Отче, в името на Исус, дай ни водачи в този народ, които ще въведат нацията в царства на по-голям мир и просперитет. -1 Тимотей 2: 2

33). Отец, в името на Исус, предоставя на Уганда всестранна почивка и нека това води до непрекъснато увеличаване на напредъка и просперитета. - Псалм 122: 6-7

34). Отче, в името на Исус, ние унищожаваме всяка форма на вълнения в този народ, което води до нашия икономически растеж и развитие. -Psalm. 46:10

35). Отче, в името на Исус, нека вашият завет за мир се установи над тази нация Уганда, като по този начин я обърнете към завист на народите. -Ezekiel. 34: 25-26

36); Баща, в името на Исус, да се появят спасители в земята, която ще спаси душата на Уганда от унищожение - Одия. 21

37). Отче, в името на Исус ни изпрати водачи с необходимите умения и почтеност, които ще изведат този народ от гората - Псалм 78:72

38). Отче, в името на Исус поставете мъже и жени, надарени с Божията мъдрост, на местата на властта в тази страна, като по този начин въведе този народ нов в царството на мира и просперитета - Битие. 41: 38-44

39). Отче, в името на Исус, само божествено разположени индивиди отсега нататък поемат царуването на лидерството в този народ на всички нива - Даниил. 4:17

40). Отче, в името на Исус, възкресете мъдреци в тази държава водачи, с чиято ръка преградите, които стоят срещу мира и прогреса на този народ, ще бъдат отстранени от пътя - Еклесиаст. 9: 14-16

41). Отче, в името на Исус, ние идваме срещу бича на корупцията в Уганда, като по този начин пренаписваме историята на тази нация - Ефесяни. 5:11

42). Баща, в името на Исус, избави Уганда от ръцете на корумпирани водачи, като по този начин възстанови славата на тази нация - Притчи. 28:15

43). Отец, в името на Исус, издигна армия от богобоязливи водачи в този народ, като по този начин възстанови достойнството ни като нация - Притчи 14:34

44). Отче, в името на Исус, нека страхът от Бог насити дължината и широчината на този народ, като по този начин премахва срама и укор от нашите народи - Исая. 32: 15-16

45). Отче, в името на Исус, обърни ръката си срещу противниците на този народ, които преграждат пътя към нашия икономически растеж и развитие като нация - Псалм. 7: 11, Притчи 29: 2

46). Отче, в името на Исус, свръхестествено възстановява икономиката на този народ и нека тази земя отново се изпълни със смях - Йоил 2: 25-26

47). Отец, в името на Исус, сложи край на икономическите неволи на този народ, като по този начин възстанови миналата му слава - Притчи 3:16

48). Отче, в името на Исус, разбиваме обсадата над този народ, като по този начин прекратяваме вековите ни политически смутове - Исая. 43:19

49). Баща, в името на Исус, освободи този народ от бича на безработицата чрез раздвижване на вълни от индустриална революция в земята - Псалм.144: 12-15

50). Отче, в името на Исус, издигне политически лидери в тази нация, които ще доведат Уганда в ново царство на славата - Исая. 61: 4-5

51). Отче, в името на Исус, нека огънят на възраждането продължава да гори по цялата дължина и дъх на този народ, което води до свръхестественото израстване на църквата - Захария. 2: 5

52). Отче, в името на Исус, превръща църквата в Уганда в канал за възраждане сред народите на земята - Псалм. 2: 8

53). Отче, в името на Исус, нека ревността на Господ да продължи да поглъща сърцата на християните от този народ, като по този начин вземе повече територии за Христос в земята - Йоан 2: 17, Йоан. 4:29

54). Отец, в името на Исус, превръща всяка църква в този народ във възродителен център, като по този начин установява господство на светците в земята - Михей. 4: 1-2

55). Отец, в името на Исус, унищожава всяка сила, войнстваща срещу растежа на църквата в Уганда, като по този начин води до по-нататъшен растеж и разширяване - Исая. 42:14

56). Отче, в името на Исус. нека изборите през 2021 г. в Уганда да бъдат свободни и честни и нека бъде недействително предизборно насилие през цялото време - Йов 34:29

57). Отче, в името на Исус, разпръснете всяка програма на дявола, за да осуети изборен процес при предстоящите избори в Уганда - Исая 8: 9

58). Отче, в името на Исус постановяваме унищожаването на всяко устройство на зли хора, за да манипулира изборите през 2021 г. в Уганда-Йов 5:12

59). Отче, в името на Исус, нека да има бездействащи операции през целия изборен процес през 2021 г., като по този начин се гарантира мир в земята - Езекиел. 34:25

60). Отче, в името на Исус, ние се изправяме срещу всяка форма на изборни злоупотреби на предстоящите избори в Уганда, като по този начин предотвратяваме след изборна криза - Второзаконие. 32: 4

KИНДАЛИЧНО ГЛЕДАЙТЕ ВСЕКИ ДЕН PRAYERGUIDE ТЕЛЕВИЗИЯ НА YOUTUBE
АБОНИРАЙ СЕ СЕГА
Предишна статияМОЛИТВА ЗА НАЦИЯТА НА КАМЕРОНА
Следваща статияМолитва за нацията на Етиопия
Казвам се пастор Икечукву Чинедум, аз съм Божий човек, който е страстен за движението на Бог в тези последни дни. Вярвам, че Бог е упълномощил всеки вярващ със странен ред на благодат, за да прояви силата на Светия Дух. Вярвам, че никой християнин не трябва да бъде потискан от дявола, ние имаме Силата да живеем и да ходим в господство чрез молитви и Слово. За допълнителна информация или консултация можете да се свържете с мен на everydayprayerguide@gmail.com или да ми пишете в чат в WhatsApp и Telegram на +2347032533703. Също така ще се радвам да Ви поканя да се присъедините към нашата мощна 24-часова молитвена група в Telegram. Щракнете върху тази връзка, за да се присъедините сега, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Бог да те благослови.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните за коментарите ви.