50 Насърчаване на библейските стихове

2
37288
Насърчаване на библейските стихове

Псалм 119: 105:

Твоето слово е светилник за нозете ми и светлина на пътя ми.

Днес думата е източник на насърчение. Днес ще изучаваме окуражаващи библейски стихове. тези библейски стихове ще повдигне настроението ни, докато преминаваме през пътешествието на живота. Необходими са знания, за да се освободим в живота и Божието слово е източникът на всички знания. Сблъсквате ли се с някакво обезкуражаващо предизвикателство в живота си? Чувствате ли се като да се откажете или да се предадете? Мислите ли, че цялата надежда е изчезнала и не можете да постигнете по-нататъшен напредък в живота? Ако отговорът ви на някой от тези въпроси е да, тогава се радвайте, защото тези окуражаващи библейски стихове ще върнат живота на духа ви, ще повдигнат вашия надежди и отворете очите си за решението на вашите предизвикателства.


Нова книга от пастор Икечукву. 
Наличен сега на Amazon

Словото Божие е светилник до краката ни, насочва ни, насочва ни и ни наставлява. Това повдига настроението ни и ни показва изхода от всяко затруднено положение. Целта на тези окуражаващи библейски стихове е да ви помогнат да се ориентирате в изпитанията си чрез Божието слово. Всичко, което някога ще ви е необходимо, за да го направите в живота, можете да намерите в Божието слово. Библията е всестранната книга за мъдростта, която носи решение на всички известни и непознати проблеми. Моята молитва за вас е тази, докато днес изучавате тези обнадеждаващи библейски стихове, Бог да отвори очите ви, за да видите какво казва в името на Исус.

5 причини защо се нуждаем от насърчаване на библейските стихове

1). Да израстваме в благодат: Деяния 20:32, ни казва, че Божието слово има способността да ни изгради. Колкото повече изучаваме думата, толкова по-силно ставаме духовно.

2). За вътрешна сила: Давид се насърчаваше в Господа чрез много псалми в Библията, виждаме, че в Псалм 27, Псалм 103 и множество други псалми. Насърчаването води до вътрешна сила. Словото Божие е единственият източник на вътрешна сила.

3). За да укрепим нашата вяра: Божието слово е усилващ вярата, когато изучаваш тези окуражаващи библейски стихове, тя ще изгради вашата вяра и ще продължи да вървиш като дете на Бог. Словото Божие е горивото, което изгражда вашата вяра.

4). За Духовният растеж: 1 Петър 2: 2, ни казва, че трябва да желаем искреното мляко на Божието слово, за да израстваме там спасение. Словото Божие е нашата духовна храна, колкото повече го изучаваме, толкова повече израстваме духовно. Нужен е духовно здрав вярващ, за да преодолее предизвикателствата на живота.

5). За Свеж огън: Божието слово е като огън за нашия дух. Тези окуражаващи библейски стихове ще разпалят духа ви. Когато вашият Духовен човек се изпълни със словото, вие ставате неудържим.

НАСЪРЧАВАНЕ НА БИБЛИЙНИ ВЕРСИИ

1). 2 Тимотей 1: 7:
Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение.

2). Филипяни 4:13:
Мога да направя всичко чрез Христос, който ме подкрепява.

3). Ефесяни 6:10:
Най-накрая, братя мои, да са силни в Господа и в силата на Неговото могъщество.

4). Ефесяни 3:16:
Това да ви даде, според богатството на славата Си, да се утвърдите здраво чрез Неговия Дух във вътрешния човек;

5). 2 Коринтяни 12:9:
И той ми каза: Моята благодат е достатъчна за теб, защото моята сила е съвършена в слабост. Затова с най-голямо удоволствие по-скоро ще се похваля в немощите си, за да може Христовата сила да почива върху мен. 12:10 Затова изпитвам удоволствие от недъзи, укори, нужди, гонения, страдания заради Христа: защото когато съм слаб, значи съм силен.

6). 2 Коринтяни 4:16:
Поради която не припадаме; но въпреки че външният ни човек загива, все пак вътрешният човек се обновява всеки ден.

7). Деяния 1: 8:
Но вие ще получите сила, след като дойде върху вас Светият Дух и вие ще ми бъдете свидетели както в Ерусалим, така и в цяла Юдея, в Самария и до най-крайната част на земята.
8). Марк 12:30:
И ще обичаш Господа твоя Бог с цялото си сърце, и с цялата си душа, и с целия си ум, и с цялата си сила: това е първата заповед.

9). Матей 19:26:
Но Исус ги видя и им каза: С хората това е невъзможно; но с Бога всичко е възможно.

10). Матей 6:34:
Следователно не си мислете за утрешния ден, защото утре ще мисли за нещата от себе си. Достатъчно за деня е неговото зло.

11). Хавакук 3:19:
Господ Бог е моята сила и Той ще направи нозете ми като краката на кошутите и ще ме накара да ходя по високите си места На главния певец на моите струнни инструменти.

12). Исая 40:28:
Не си ли знаел? не си ли чувал, че вечният Бог, Господ, Създателят на краищата на земята, не изчезва, нито е уморен? няма търсене на неговото разбиране. 40:29 Той дава сила на слабите; и на онези, които нямат сила, той ще увеличи силата си. 40:30 Дори младежите ще припаднат и ще се уморят, а младежите ще паднат напълно: 40:31 но онези, които чакат Господа, ще подновят силата си; те ще се издигнат с крила като орли; те ще бягат и няма да се изморяват; и те ще ходят и няма да припаднат.

13). Исая 12:2:
Ето, Бог е моето спасение; Ще се доверя и не се страхувам, защото Господ Йехова е моята сила и моята песен; Той също стана моето спасение.

14). Псалми 138: 3:
В деня, когато виках, ти ми отговори и ме укрепи със сила в душата си.

15). Псалми 119: 28:
Душата ми се стопи от тежест; укрепи ме според словото си.

16). Псалми 71:16:
Ще отида в силата на Господа БОГА: Ще спомена за правдата Ти, дори само за Твоята.

17). Псалми 46: 1:
Бог е нашето убежище и сила, много настояща помощ в беда. 46: 2 Затова няма да се боим, ако земята бъде премахната и макар планините да бъдат отнесени сред морето; 46: 3 Въпреки че водите му реват и се смущават, макар планините да се тресат от отокът му. Села.

18). Псалми 37: 39:
Но спасението на праведния е от ГОСПОДА: той е тяхната сила във време на мъка.

19). Псалми 27: 1:
Господ е моята светлина и моето спасение; от кого да се страхувам? Господ е силата на моя живот; от кого да се страхувам?

20). Псалми 18: 1:
Ще те обичам, Господи, силата ми. 18: 2 Господ е моята скала и моята крепост и моят избавител; Боже мой, силата ми, в когото ще се доверя; моята катара, и рога на спасението ми, и високата ми кула.

21). Псалми 8: 2:
От устата на мадами и кърмачета си определил силата си заради враговете си, че все още можеш да убиеш врага и отмъстителя.

22). Неемия 8:10:
Тогава той им каза: Вървете си, яжте мазнините и пийте сладкото и изпратете порции към тях, за които нищо не е приготвено; защото този ден е свят за нашия Господ: нито ще съжалявате; защото радостта на ГОСПОДА е силата ти.

23). Зефания 3:17:
ГОСПОД, твоят Бог всред теб, е силен; той ще спаси, ще се радва над тебе с радост; той ще почива в любовта си, ще се радва над тебе с пеене.

24). 1 Летописи 29:12:
И богатството, и честта идват от тебе и царуваш над всички; и в ръката ти е сила и мощ; и в твоята ръка е да направиш велик и да дадеш сила на всички.

25). Изход 15:2:
ГОСПОД е моята сила и песен и Той ми стана спасение; Той е моят Бог и ще му подготвя жилище; Бог на баща ми и аз ще го издигна.

26). Исус Навин 1: 9:
Не съм ли ти заповядал? Бъдете силни и с добра смелост; не се страхувай, нито се плаши, защото Господ, твоят Бог, е с теб, където и да отидеш.

27). Плач 3:22:
Милостта на ГОСПОДА е, че не сме погълнати, защото състраданието му не пропада. 3:23 Те са нови всяка сутрин: голяма е твоята вярност.

28). Притчи 3:5:
Доверете се на Господа от цялото си сърце; и не се облегне на собственото си разбиране. 3: 6 Във всичките си пътища го признайте и той ще ръководи пътищата ви.

29). Притчи 18:10:
Името на ГОСПОДА е здрава кула: праведният се спуска в нея и е в безопасност.

30). Псалми 16: 8:
Поставям ГОСПОДА винаги пред себе си; понеже той е от дясната ми ръка, няма да се помръдна.

31). Псалми 23: 3:
Той възстановява душата ми; води ме по пътищата на правдата заради името си.

32). Псалми 31: 24:
Бъдете смели и той ще укрепи сърцето ви, всички, които се надявате на Господа.

33). Псалми 46: 7:
Господ на Силите е с нас; Богът на Яков е нашето убежище. Села.

34). Псалми 55: 22:
Хвърли тежестта си върху ГОСПОДА и той ще те поддържа; никога няма да търпи праведните да бъдат преместени.

35). Псалми 62: 6:
Само Той е канара моя и моето спасение: той е мой отбрана; Аз няма да се поклатя.

36). Псалми 118: 14:
Господ е моята сила и песен и стана моето спасение. 118: 15 Гласът на радостта и спасението е в скиниите на праведните; дясната ръка на Господа върши храбро. 118: 16 Дясната ръка на ГОСПОДА е възвишена; дясната ръка на Господа върши храбро.

37). Псалми 119: 114:
Ти си моето скривалище и щитът ми. Надявам се на твоето слово. 119: 115 Отклонете се от мен, злодеи, защото ще спазвам заповедите на моя Бог.

38). Псалми 119: 50:
Това е моята утеха в скръбта ми; защото Твоята дума ме ускори.

39). Псалми 120: 6:
Душата ми дълго живее с него, който мрази мира.

40). Исая 40:31:
Но ония, които чакат Господа, ще подновят силата си; те ще се издигнат с крила като орли; те ще бягат и няма да се изморяват; и те ще ходят, а не припадат.

41). Исая 41:10:
Не бой се; защото Аз съм с тебе; не се плаши; защото Аз съм твоят Бог; да, ще ти помогна; Да, ще те подкрепя с десницата на правдата си.

42). Исая 43:2:
Когато минаваш през водите, аз ще бъда с теб; и през реките няма да те препълнят; когато ходиш през огъня, няма да бъдеш изгорен; нито пламъкът ще запали върху теб.

43). Матей 11:28:
Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви дам почивка.

44). Марк 10:27:
И Исус, като ги гледа, казва: С хората е невъзможно, но не и с Бога, защото с Бога всичко е възможно.

45). Йоан 16:33:
Това съм ви говорил, за да имате мир в мен. По света ще изпитвате скръб; но се веселете; Преодолях света.

46). 2 Коринтяни 1:3:
Благословен да е Бог, дори Отец на нашия Господ Исус Христос, Отец на милостите и Бог на всякакво успокоение; 1: 4 Който ни утешава в цялата ни скръб, за да можем да утешаваме онези, които са изпаднали в беда, чрез утехата, с която самите ние се утешаваме от Бога.

47). 1 Солунци 5:11:
Затова се утешавайте заедно и се изграждайте един друг, както и вие.

48). Филипяни 4:19:
Но моят Бог ще доставя всичките ти нужди според богатството си в слава в Христа Исуса.

49). 1 Петър 5:7:
Като хвърляте цялото си внимание върху него; защото той се грижи за теб.

50). Второзаконие 31: 6:
Бъдете силни и смели, не се бойте и не се бойте от тях; защото Господ, вашият Бог, е онзи, който върви с вас; няма да те провали, нито ще те изостави.

 

KИНДАЛИЧНО ГЛЕДАЙТЕ ВСЕКИ ДЕН PRAYERGUIDE ТЕЛЕВИЗИЯ НА YOUTUBE
АБОНИРАЙ СЕ СЕГА
Предишна статияМолитвени точки за благодат и милост
Следваща статияСутрешна преданост: ЩЕ ВИ ДИСКРИЦИРА
Казвам се пастор Ikechukwu Chinedum, аз съм Божий Човек, Който е запален по хода на Бог през последните дни. Вярвам, че Бог е упълномощил всеки вярващ със странен ред на благодат да прояви силата на Светия Дух. Вярвам, че никой християнин не трябва да бъде потискан от дявола, ние имаме Силата да живеем и да ходим в господство чрез Молитви и Слово. За допълнителна информация или консултиране можете да се свържете с мен на chinedumadmob@gmail.com или да ме чатите в WhatsApp And Telegram на +2347032533703. Също така ще се радвам да Ви поканя да се присъедините към нашата Мощна 24-часова молитвена група по Telegram. Щракнете върху тази връзка, за да се присъедините сега, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Бог да те благослови.

2 КОМЕНТАРИ

 1. Молитвата е толкова мощна! Размислете върху тези библейски стихове за молитвата и оставете Божиите обещания да ви насърчат да се молите на вашия Небесен Отец и да споделяте с Него своите надежди и нужди днес. James 1: 5 Ако на някой от вас му липсва мъдрост, трябва да помолите Бог, който дава щедро на всички, без да намира вина, и тя ще ви бъде дадена.

 2. Bạn ơi, có một số câu Kinh Thánh bị sai hoàn toàn ở nghĩa tiếng Việt
  Например
  Ти Тиен 120: 6
  Linh hồn con phải ở chung quá lau
  Với kẻ ghét hòa bình.
  Nếu admin đọc được bình luận của mình vui lòng chỉnh sửa lại!
  Muốn thật hết lòng

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните за коментарите ви.