Молитвени точки срещу падане в изкушението

0
19934
Молитвата сочи срещу изпадане в изкушение

Матей 26: 41:
41 Внимавайте и се молете да не влизате в изкушение: духът наистина е готов, но плътта е слаба.

Днес ще участваме в молитвени точки срещу изпадане в изкушение. Изкушенията са истински и само християнин може да бъде изкушен. Изкушението просто се натиска да правиш това, което не искаш, и не можеш да правиш това, което искаш. Римляни 7: 14-25, рисува страхотна картина на вярващ, борещ се с изкушения, той гласи:

„14 Защото знаем, че законът е духовен, но аз съм плътски, продаден под грях. 15 За това, което правя, не позволявам: за това, което бих направил, не го правя; но това, което мразя, го правя. 16 Ако тогава направя това, което не бих, съгласен съм със закона, че е добър. 17 Тогава вече не го правя аз, а грехът, който живее в мен. 18 Защото знам, че в мен (т.е. в плътта ми) не живее нищо добро; защото волята присъства при мен; но как да изпълня това, което е добро, не намирам. 19 За доброто, което бих искал, не го правя; но злото, което не бих, го правя. 20 Но ако направя това, което не бих, вече не го правя аз, а грехът, който живее в мен. 21 Тогава намирам закон, че когато искам да правя добро, злото присъства при мен. 22 Защото се наслаждавам на Божия закон след вътрешния човек: 23 Но виждам друг закон в членовете си, който воюва против закона на ума ми и ме отвежда в плен на закона на греха, който е в членовете ми. 24 О, нещастник, какъвто съм! кой ще ме избави от тялото на тази смърт? 25 Благодаря на Бог чрез Исус Христос, нашия Господ. И така, с ума аз самият служим на Божия закон; а с плътта закона на греха. "

От горните писания виждаме, че има сила на греха в плътта на всеки човек, който винаги се опитва да ни дърпа в обратна посока. Всеки човек наследи греха от Адам, следователно грехът е в нас по подразбиране. Решението на греха е спасителната благодат на Исус Христос. Той е единственият, който е без грях, следователно, когато вярваме в Него, Неговото правда става нашата праведност, Неговата святост става наша святост. Нашата вяра в Христос е това, което ни дава право да стоим с Бога.
След като знам тази истина, човек може да попита, сега, когато се раждам отново, как да преодолея изкушенията?

Отговорът е прост, чрез молитви. Молитвите са показване на абсолютна зависимост от завършеното дело на Исус Христос. Когато се молим, духът на Хо! Ни дава право да кажем „не“ на греха. Никой човек не може да преодолее греха в плътта, затова винаги трябва да се молим на Бога за благодатта да ходи като Христос. Матей 6:13, Исус, когато учеше учениците Си как да се молят, добави, че те трябва да се молят да не се водят в изкушения, а по-скоро да бъдат избавени от всички злини. Тази молитва указва срещу изпадане в изкушение, ще ви избави от всички зли капани на дявола в името на Исус. Чрез тези молитвени точки ще преодолеете греха и Сатана в името на Исус.

Преди да се впуснем в тази молитва, искам бързо да установя този факт, Бог не е ядосан като вас, като дете Божие, Той ви обича толкова много и никога няма да се откаже от вас. В живота ви няма грях, който да го накара да се отвърне от вас. Ето защо, молете се на тези молитвени точки с голяма увереност в любящ Отец. Също така имайте предвид, че целта на тези молитвени точки е да те изстреля духовно, за да може духът ти да бъде оборудван да подлагаш плътта си на подчинение. Тази молитвена точка срещу изпадане в изкушение ще бъде вашата повратна точка в името на Исус. Останете благословени.

МОЛИТВА ТОЧКИ

1. Благодарете на Господа за силата на Светия Дух.

2. Изповед на греховете и покаяние.

3. Отче Господи, нека Святият Дух ме изпълни отново, в името на Исус.

4. Отче Господи, нека всяка непокътната област в моя живот да бъде разбита, в името на Исус.

5. Отче Господи, инкубирай ме с огъня на Светия Дух, в името на Исус.

6. Нека всяко робство против властта да се скъса в живота ми, в името на Исус.

7. Нека всички чужденци бягат от моя дух и нека Светият Дух да поеме контрол в името на Исус.

8. Господи, катапултирай духовния ми живот до върха на планината.

9. Отче Господи, нека се отворят небесата и нека Божията слава да падне върху мен, в името на Исус.

10. Отче Господи, нека знаменията и чудесата ми бъдат участ, в името на Исус.

11. Повелявам радостта на потисниците върху живота ми да се превърне в скръб в името на Исус.

12. Нека всички парадочни сили, действащи срещу мен, да бъдат парализирани в името на Исус.

13. Господи, отвори ми очите и ушите, за да получа чудни неща от Теб.

14. Господи, дай ми победа над изкушенията и сатанинските устройства.

15. Господи, запали духовния ми живот, така че да спра да ловя риба в нерентабилни води.

16. Господи, освободи огнения си език върху моя живот и изгори всички духовни мръсотии, присъстващи в мен.

17. Отче Господи, накарай ме да гладувам и жадувам за правда, в името на Исус.

18. Господи, помогни ми да бъда готов да върша твоята работа, без да очакваш признание от другите.

19. Господи, дай ми победа над подчертаването на слабостите и греховете на другите хора, като пренебрегвам моите собствени.

20. Марки на греха в живота ми, върви. Марки на чистотата, хайде върху моя живот, в името на Исус.

21. Свети Дух огън, инкубирай моя дух човек, в името на Исус.

22. Всеки анти-разкаял се дух в моя живот, обвързвам те и сега те изгонвам, в името на Исус.

23. Получавам свеж огън, за да продължа напред в духовния си живот, в името на Исус.

24. Нека моите стъпки се оттеглят от всяко нечестие, в името на Исус.

25. Нека моето място е седалището на чистотата, в името на Исус.

26. Всяко беззаконие бягайте от мен, в името на Исус.

27. Сила да живеете благочестив живот, елате върху мен сега, в името на Исус.

28. Аз се накисвам в кръвта на Исус и в словото Божие, в името на Исус.

29. Всяка вътрешна борба срещу святостта в живота ми, умрете, в името на Исус.

30. Отвращавам духовния живот, отхвърлям те, в името на Исус.

31. Ти език на огън от небето, пречисти съдбата ми, в името на Исус.

32. Господи, дай ми дълбочина и корен в моята вяра.

33. Господи, изцели всяка област на отстъпление в моя духовен живот.

34. Господи, помогни ми да бъда готов да служа на другите, а не да искам да упражнявам власт.

35. Господи, отвори моето разбиране относно писанията.
36. Господи, помогни ми да живея всеки ден, като признавам, че ще дойде денят, в който ще съдиш тайните животи и най-съкровените мисли.

37. Господи, нека да бъда готов да бъда глината в Твоите ръце, готова да се излея според желанието ти.

38. Господи, събуди ме от всяка форма на духовен сън и ми помогни да облека бронята на светлината.

39. Господи, дай ми победа над цялата плътност и ми помогни да бъда в центъра на Твоята воля.

40. Заставам срещу всичко в живота си, което ще накара другите да се спънат, в името на Исус.

41. Господи, помогни ми да отхвърля детските неща и нещата и зрелостта.

42. Господи, упълномощи ме да застана твърдо против всички схеми и техники на дявола.

43. Господи, дай ми голям апетит към чистото мляко и твърдата храна в думата.

44. Господи, упълномощи ме да стоя далеч от каквото и да било или от някой, който може да заеме Божието място в сърцето ми.

45. Свети Душе, не оставяй къщата ми пуста, в името на Исус.

46. ​​Господи, искам да ме разбиеш, искам азът в мен да умре.

47. Господи, каквото и да те накара да ме заместиш, премахни го от живота ми сега.

48. Господи, дай ми силата да ходя в духа.

49. Господи, нека святостта да бъде моята храна.

50. Господи, разкрий ми всичко, което пречи на духовното ми израстване.

51. Господи, помогни ми да облека дрехата на правдата.

52. Господи, помогни ми да разпъна плътта си.

53. Господи, помогни ми да мразя греха с съвършена омраза.

54. Господи, спаси ме от себе си.

55. Господи, нека се изгубя в Теб.

56. Господи, разпни. , , (поставете собственото си име).

57. Святи Душе, притежавай ме напълно в името на Исус.

58. Господи, разведи ме от всеки грях.

59. Господи, разбий ме и ме оформяй според Твоята воля.

60. Отче Господи, позволете ми да изживея Твоето царство във всеки отдел от моя живот, в името на Исус.
61. Моята плът, заповядвам ти да умреш за греха, в името на Исус.

62. Всеки враг на разбитостта в живота ми, напуснете се, в името на Исус.

63. Парализирам цялата си Далила в името на Исус.

64. Господи, съкруши ме до дълбочината на моя дух.

65. Моят бръснат Самсон, приеми косата си, в името на Исус.

66. Боже, Който оживява мъртвите, дай живот на всяка мъртва област от моя живот днес, в името на Исус.

67. Святи Душе, свали ръцете ми от собствения си живот и ме обладай в името на Исус.

68. Всяко зло, наследено от героя в живота ми, да бъде съборено, в името на Исус.

69. Отче Господи, нека Твоята воля се изпълни в моя живот.

70. Всяко гнездо, което строителите на зли гнезда са построили за мен, да бъде печено, в името на Исус.

71. Господи, разбий ме в непокътнатите ми области.

72. Господи, приветствам счупеност във всеки отдел от моя живот.

73. Господи, разбий ме!
74. Господи, направи ми жива жертва.

75. Отказвам да бъда в клетка от врага, в името на Исус.

76. Боже, прости ме и обнови силата ми, в името на Исус.

77. Господи, обнови прав дух в мен.

78. Господи, обнови разума ми в Твоето слово.

79. Господи, нека Твоята подновяваща сила обнови живота ми като на орела.

80. Нека моята младост бъде подновена като орелската, в името на Исус.

81. Нека всяка нечистота в моя живот да бъде размита от кръвта на Исус, в името на Исус.

82. Господи, създай в мен глад и жажда след чистота и святост.

83. Господи, почисти всички замърсени части от живота ми.

84. Господи, освежи всяка суха област от живота ми.

85. Господи, изцели всяка ранена част от живота ми.

86. Господи, прегъни всяка зла злоба в моя живот.
87. Господи, прегласувай всеки сатанински отклонение в живота ми.

88. Господи, нека огънят на Светия Дух топъл всеки сатанин замръзне в живота ми.

89. Господи, дай ми живот, който убива смъртта.

90. Господи, запали в мен огъня на милосърдието.

91. Господи, лепи ме заедно там, където съм против себе си.

92. Господи, обогати ме с Твоите дарове.

93. Господи, ускори ме и засили желанието ми към небесните неща.

94. По твоя власт, Господи, нека похотта на плътта в моя живот да умре.

95. Господи Исусе, увеличавайте се ежедневно в живота ми.

96. Господи Исусе, поддържай Твоите дарове в моя живот.

97. Господи, пречисти и очисти живота ми чрез Твоя огън.

98. Святи Душе, възпламени и огни сърцето ми, в името на Исус.

99. Господи Исусе, положи ръцете си върху мен и потуши всеки бунт в мен.

100. Свети Дух огън, започни да изгаряш всяка егоцентричност в мен, в името на Исус.
Отче, благодаря ти, че ме освободи в Христос Исус Амин.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните за коментарите ви.