Мощни молитвени точки за духовен растеж

1
20368
Молитвени точки за духовно израстване

1 Коринтяни 13:11:
11 Когато бях дете, говорих като дете, разбирах се като дете, мислех като дете: но когато станах мъж, отхвърлих детски неща.

Всяко здраво дете е растящо дете. Една от основните характеристики на живото същество е растежът. Ако не растете, това означава, че умирате. Като Божие дете, не е достатъчно да се родим отново, ние трябва да желаем да растеме в своето спасение. Днес ще участваме в мощни молитвени точки за духовно израстване. Духовно израстване се определя като духовна енергия, която ни е необходима за растеж. Както всяко новородено бебе трябва да бъде правилно хранено за сила и растеж, така е необходимо и всяко Божие дете да се храни духовно за духовна сила и растеж.

Ако не сте духовно силни, не можете да продължите с вярата, трябва да се научите да се оборудвате духовно, за да преодолеете изкушенията на дявола. Има два начина да растат в сила като Божие дете, те са: The думаи молитви. Скоро ще разгледаме тези два начина:

Два начина за духовен растеж.

1). Словото на Бог: 1 Петър 2: 2, ни казва, че като новородени бебета, ние трябва да желаем искреното мляко на Божието слово, за да растеме в нашата спасение, Словото Божие е вашата духовна храна като дете на Бог, ако желаете духовно израстване, трябва да се храните ежедневно със словото Божие. Точно както бебето ще бъде недохранено, ако не е правилно хранено, вие също ще бъдете недохранени духовно, ако не се храните с Божието слово. Словото Божие е балансираща диета за душата, без нея не можете да изпитате духовно израстване.

Но как се храниш със словото Божие? Просто се храниш със словото Божие по следните начини:

А). Ежедневно изучаване на Библията
B). Четене на християнски литератури
° С). Слушане на проповед
Д). Посещавате редовно църквата
E). Поставяне на думата да работи в живота ви

2). молитви: Исус, говорещ в Лука 18: 1, каза, че трябва да се молим винаги и да не припадаме. Ако думата е храната за душата, тогава молитвите са упражнението за душата. Всеки път, когато се молим, упражняваме нашия духовен човек. Храненето винаги, без да се упражнявате, няма да ви направи подходящи, по същия начин, по който изучавате думата без молитви, все още ще ви държат духовно. Трябва да се молим винаги, необходими са молитви за преодоляване на изкушенията на дявола. Молитвата е много жизненоважна в нашата духовна разходка с Бога, затова събрах над 100 мощни молитвени точки за духовно израстване. Това молитвени точки ще запали вашия духовен човек и ще увеличи духовната ви сила, докато вървите с Бога.

Наистина ви насърчавам да инвестирате в своя духовен човек, като сте студент, ако думата и също е молитвен гигант. Докато отделяте време да се ангажирате с тези молитвени точки за духовно израстване, никога повече няма да познаете слабостта в духовния си живот в името на Исус. Благословен си

МОЛИТВА ТОЧКИ

1. Нека ранените ми части да получат изцеление, в името на Исус.

2. Нека тревожните ми части да се срещнат със силата в кръвта на Исус, в името на Исус.

3. Отказвам да се разделям срещу себе си, в името на Исус.

4. Господи, изсипе твоето лечебно масло в моята смутена душа, в името на Исус.

5. Господи, дръж ме в Твоите ръце на изцеление, в името на Исус.

6. Нека всяка умора на ума се стопи, в името на Исус.

7. Господи, изцели моето натъртено сърце, в името на Исус.

8. Всяка студенина към Господа в сърцето ми, нека огънят на Светия Дух го разтопи, в името на Исус.

9. Всяка сила, задържайки ме да докосна шлема на дрехата на Господа, се откъсне в името на Исус.

10. Господи, очисти ме и подслади изворите на моето същество, в името на Исус.
11. Нека свободата и светлината на Господа се влеят в моя ум, в името на Исус.

12. Господи, нека Твоята благодат и любов бъде моята истинска почивка в името на Исус.

13. В тъмните места на човешкия живот нека светлината на Господа да ми грее в името на Исус.

14. Всеки мач по борба със самосъжаление в живота ми, умря, в името на Исус.

15. Всяка сила, която заплашва да ме погълне, да се освободи, в името на Исус.

16. Господи, вземи ме на ръце и ме изцели в името на Исус.

17. Нека силата в кръвта на Исус разтвори гордостта ми, в името на Исус.

18. Моят Яков, стани и се бори в твоите пробиви, в името на Исус.

19. В раната на моята душа, Святи Духу, излей своето лечебно масло, в името на Исус.

20. Господи, помажи раните ми с лечебното масло в името на Исус.

21. Всеки вик на безсилие, бъдете замълчани, в името на Исус.

22. Всяка сила за прибиране на реколтата в къщата на баща ми да бъде демонтирана в името на Исус.

23. Господи, преправи ме, за да ми позволи да изпълня съдбата си, в името на Исус.
24. Ти можеш да се самозатвориш, умирай, в името на Исус.

25. Сила Божия, нарисувайте моите разпръснати благословения заедно в името на Исус.

26. Боже, стани и изостря сетивата ми, за да мога наистина да видя това, което гледам, в името на Исус.

27. Нека водата на моите обстоятелства да се превърне във вино от силата на Господа, в името на Исус.

28. Господи, вземете ме и подредете живота ми за пробиви, в името на Исус.

29. Господи, остани в центъра на моя живот, в името на Исус.

30. Всеки извор на горчивина, пресъхне, в името на Исус.

31. Нека петелът да гърми в сърцето ми, когато се каня да се заблудя, в името на Исус.

32. Паяжините на бедността, стопете се от Божия огън в името на Исус.

33. Господи, изпълни ме с Твоята любов и мир в името на Исус.

34. Всяка сила, претегляща ме, ще бъде демонтирана, в името на Исус.

35. Всяка власт на предците, връзвайки ръцете ми, да бъде изкоренена в името на Исус.

36. Господи, дай ми силата да изоставя идолите си, в името на Исус.

37. Свети Дух огън, освети моята тъмнина, в името на Исус.

38. Ти Велики Лекар, изцели ме и ме направи цял, в името на Исус.

39. Нека маслото на Господното помазание да проникне във всяка клетка в тялото ми, в името на Исус.

40. Боже на целостта, прояви Твоята сила в моя живот, в името на Исус.

41. Задръж ме, Господи, и не ме оставяй да падна, в името на Исус.

42. Всеки път, когато искам да нараня другите, Господи, отклони моето действие в името на Исус.

43. Господи, нека моето желание да бъда вярна на Тебе да надделее над всичко останало, в името на Исус.

44. Получавам освобождение от робството на ненужните думи, в името на Исус.

45. Господи, научи ме кога да мълча в името на Исус.

46. ​​Святи Душе, нека всички думи са добре използвани в името на Исус.

47. Господи, защити интереса си към моя живот, в името на Исус.

48. Със своята сила, която се движи в планината, Господи, остани до мен, за да ме защитиш, в името на Исус.
49. Със силата, която раздели Червено море, Господи, остани пред мен, за да ме водиш, в името на Исус.

50. Със силата, която промени жребия на Джабез, Господи, остани над мен, за да ме благослови, в името на Исус.

51. Господи, направи ме отворен към Твоята мъдрост, в името на Исус.

52. Господи, направи ме възприемчив към Твоята воля в името на Исус.

53. Моят живот няма да бъде управляван от страх от това, което някой може да ми направи, в името на Исус.

54. Няма да умра вътре, в името на Исус.

55. Освобождавам се от всяко робство на страх, в името на Исус.

56. Господи, помни ме, както си спомнил за умиращия човек до Тебе при кръста, в името на Исус.

57. Отче мой, преобрази ме в огъня на Твоята любов, в името на Исус.

58. Ти, Божия сила, изчисти вътрешните ми боклуци в името на Исус.

59. Господи, използвай моя живот, за да благословя много хора в името на Исус.

60. Господи, направи живота ми градина, в която можеш да работиш на този свят, в името на Исус.

61. Господи, изпълни ме с духа на изцелението и мира, в името на Исус.

62. Господи, задай цялото ми сърце с огън на Светия Дух, в името на Исус.

63. Господи, нека да бъда канал на благословения към другите, в името на Исус.

64. Боже, нека да бъда нает от Теб в името на Исус.

65. Господи, нека да се възвиша от Тебе, в името на Исус.

66. Господи, нека да заделя за Теб, в името на Исус.

67. Нека Божият Дух живее обилно в мен, в името на Исус.

68. Господи, използвай ме, за да повлияя положително на моето поколение, в името на Исус.

69. Господи, направи ме част от тайната на Твоето присъствие в света, в името на Исус.

70. Нека всяка част от живота ми да бъде засенчена от Тебе, Господи, в името на Исус.

71. Игнорира моята студена любов с Твоя огън, Господи, в името на Исус.

72. Нека светата пламенност да дойде върху мен, в името на Исус.

73. Оправете ме, Господи, да бъда безкористен във всичките си духовни дейности, в името на Исус.
74. Нека се нарушат връзките на злото и смъртта в името на Исус.

75. Нека светлината Господна да залее тъмнината в моя живот, в името на Исус.

76. Господи, нека да бъда Твоята наслада на тази планета, в името на Исус.

77. Господи, опрости живота ми и ме завлади, от името на Исус.

78. Господи, прости ми, че разчитам на собствените си сили, в името на Исус.

79. Отче, овласти ме да се изкача до моята планина на изпълнение, в името на Исус.

80. Господи, нека Твоят блясък блести в живота ми, в името на Исус.

81. Боже, дай ми милости за пътуване, до края на пътуването ми, в името на Исус.

82. Господи, нека Твоята светлина излъчва през мен, в името на Исус.

83. Господи, помогни ми да се изпразня пред Тебе, в името на Исус.

84. Господи, научи ме да мълча в Твоето присъствие, в името на Исус.

85. Отче мой, дай ми неизказано богатство в името на Исус.

86. Благодаря Ти, Господи, за невъобразимия дар на Евангелието.

87. Господи, дръж ме благодарен през всичките ми дни в името на Исус.

88. Без значение какво се случва, в името на Исус няма да пропусна надеждата.

89. Благодаря Ти Господи за всички обиди, които понесе заради мен, в името на Исус.

90. Господи, овласти ме да те познавам по-дълбоко, в името на Исус.

91. Дръж ме, Господи, на дланта на Твоите ръце, в името на Исус.

92. Скрий ме, Господи, в дупката на Твоите ръце, в името на Исус.

93. Господи, нека да бъда изцяло на разположение на Теб на тази земя, в името на Исус.

94. Господи, дай ми щедро сърце и отворени ръце, в името на Исус.

95. Кръв на Исус, изцели всяка вреда, нанесена на моето тяло, душа и дух, в името на Исус.

96. Господи, наливай в сърцето ми нежния балсам на Твоя Дух, в името на Исус.

97. Божия светлина, обкръжи ме винаги в името на Исус.

98. Божие присъствие, обгърни живота ми в името на Исус.

99. Боже, бъди светлината в моята тъмнина, в името на Исус.

100. Боже, бъди моето убежище и сила в моменти на страх, в името на Исус.
Благодаря Ти, Отче, че отговори на молитвите ми в името на Исус.

KИНДАЛИЧНО ГЛЕДАЙТЕ ВСЕКИ ДЕН PRAYERGUIDE ТЕЛЕВИЗИЯ НА YOUTUBE
АБОНИРАЙ СЕ СЕГА
Предишна статияМолитви срещу силен човек в семейството
Следваща статияМолитвени точки срещу падане в изкушението
Казвам се пастор Икечукву Чинедум, аз съм Божий човек, който е страстен за движението на Бог в тези последни дни. Вярвам, че Бог е упълномощил всеки вярващ със странен ред на благодат, за да прояви силата на Светия Дух. Вярвам, че никой християнин не трябва да бъде потискан от дявола, ние имаме Силата да живеем и да ходим в господство чрез молитви и Слово. За допълнителна информация или консултация можете да се свържете с мен на everydayprayerguide@gmail.com или да ми пишете в чат в WhatsApp и Telegram на +2347032533703. Също така ще се радвам да Ви поканя да се присъедините към нашата мощна 24-часова молитвена група в Telegram. Щракнете върху тази връзка, за да се присъедините сега, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Бог да те благослови.

1 КОМЕНТАР

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните за коментарите ви.