107 Духовни бойни молитви за победа над враговете ви

0
24549

Псалм 18: 37-40:
37 Преследвах враговете си и ги изпреварих; нито се обърнах отново, докато не се изгубиха. 38 Раних ги, че не можаха да се издигнат; те паднаха под краката ми. 39 Защото ме опазихте със сила за битката; подчинихте под мен онези, които се надигнаха против мен. 40 И ти ми даде вратовете на враговете ми; за да мога да ги унищожа, които ме мразят.

Арката враг на човека е дяволът, но дяволът най-вече действа чрез човешки агенти. Точно както никой никога не е виждал Бога, но ние виждаме Неговата доброта чрез Неговите деца, които вярват в Него, по същия начин никой не е виждал дявола, но ние виждаме и злите му постъпки чрез децата му, които вярват в него. В Йоан 8:44 Исус каза на фарисеите това "Те са от там, баща, дявол", Това просто предполага, че дяволът има свои деца сред хората, които той използва, за да предизвика хаос в този свят. Всички злини, които днес сме тук по света, нечестието сред хората са продукт на делата на дявола чрез неговите деца. Но днес ние ще се ангажираме 107 молитви за духовна война, за да побеждаваме враговете си. Тази молитва за духовна война ще ви даде постоянна победа над всички ваши врагове.

Кои са враговете ти? Обикновено, тези, които ти се противопоставят. Тези, които са се заклели, че никога няма да бъде по-добре за вас и вашето домакинство. Вашите врагове са онези, които застават на пътя ви за напредък, било то физически или духовен. Враговете ви са и тези, които ви се усмихват открито, но сърцата им са изпълнени с горчивина към вас. Трябва да станете днес и да се молите за безопасността си. Животът е бойно поле, ако не спреш враговете си, те ще те спрат. Духовни военни молитви е начинът да се спре врага. Спомнете си историята на апостолите в книгата Деяния 12: 1-23, как когато цар Ирод уби Яков апостол и видя, че това е угодно на евреите, той продължи и арестува Петър, тогава очите на църквата отворена, те осъзнаха, че докато мълчат, всички щяха да умрат един след друг. Така те отидоха в духовни бойни молитви за Питър и изведнъж ангелът Господен се яви на Питър (Деяния 12: 7) и Петър беше освободен. Това не спря дотук, същият този ангел продължи напред, за да спре вражеския цар Ирод, като го убие, Деяния 12:23.

KИНДАЛИЧНО ГЛЕДАЙТЕ ВСЕКИ ДЕН PRAYERGUIDE ТЕЛЕВИЗИЯ НА YOUTUBE
АБОНИРАЙ СЕ СЕГА

Вижте дете Божие, ние служим на Бог на войната, ние не се молим враговете ни да умрат, ние само помолихме господаря да ги спре, Той единствено знае как да ги спре и какво означава да използва. Днес ви заявявам, че докато участвате в молитвите за духовна война, всеки враг, застанал на пътя ви, трябва да се поклони днес в името на Исус. Всички, които казват, че няма да успеете в живота, ще бъдат вечно засрамени от името на Исус. Богът на Небето ще се издигне и ще разпръсне всичките ви врагове днес в името на Исус. Виждам те как вървиш с победа, докато участваш в молитвите за духовна война в името на Исус. Молете се с тази молитва днес с вяра и виждам вашата победа, установена в името на Исус.


МОЛИТВИ

1. Ти Царю на славата, стани, посети ме и се върти в моя плен в името на Исус.

2. няма да съжалявам; Ще стана велик, в името на Исус.

3. Всяко обиталище на унижение и понижение, създадено срещу мен, да бъде очукано, разбито и погълнато от силата на Бог.

4. Господи, стан и ме утвърди в твоя полза.

5. Боже на възстановяване, възстанови славата ми в името на Исус.

6. Тъй като тъмнината се отказва пред светлината, Господи, нека всичките ми проблеми да се откажат пред мен, в името на Исус.

7. Ти Божия сила, унищожи всяка беда в моя живот, в името на Исус.

8. Боже, стани и напади всяка липса в живота ми, в името на Исус.

9. Ти силата на свобода и достойнство, прояви се в моя живот, в името на Исус.

10. Всяка глава от скръб и робство в моя живот, затворена завинаги, в името на Исус.

11. Божията сила, изведи ме от балкона на позора чрез огън, в името на Исус.

12. Всяка пречка в моя живот, давам път на чудеса, в името на Исус.

13. Всяко разочарование в живота ми, станете мост към моите чудеса, в името на Исус.

14. Всеки враг, проучващ пагубните стратегии срещу моя напредък в живота, ще бъде опозорен в името на Исус.

15. Всяко жилищно разрешение за мен да остана в долината на поражението, да бъде отменено в името на Исус.

16. Пророкувам, че горчивият живот няма да бъде моя част; по-добрият живот ще бъде моето свидетелство в името на Исус.

17. Всяко обиталище на жестокост, създадено срещу съдбата ми, става запустяло, в името на Исус.

18. Всички мои изпитания стават врати за моите промоции в името на Исус.

19. Ти, гняв Божи, напиши некролога на всички мои потисници, в името на Исус.

20. Господи, нека Твоето присъствие да започне славна история в моя живот.

21. Всеки странен бог, нападащ моята съдба, се разпръсва и умира в името на Исус.

22. Всеки рог на сатана, борещ се срещу съдбата ми, се разпръсва в името на Исус.

23. Всеки олтар, говорейки за трудности в моя живот, умира в името на Исус.

24. Всяка наследствена битка в моя живот, умирай, в името на Исус.

25. Всичките ми благословии, които са погребани с мъртви роднини, оживяват и ме намират, в името на Исус.

26. Всички мои благословения, които понастоящем не са в тази страна, възникват и ме намират в името на Исус.

27. Всяка крепост на бащината ми къща да бъде демонтирана от името на Исус.

28. Отче, нека всички мои предложения намерят благосклонност пред очите. , , в името на Исус.

29. Господи, позволете ми да намеря милост, състрадание и любезност. , , по този въпрос.

30. Всички демонични пречки, установени в сърцето на. , , срещу това, бъдете унищожени, в името на Исус.

31. Господи, покажи. , , мечти, видения и неспокойствие, това би могло да промотира каузата ми.

32. Парите ми, бидейки в клетка от врага, ще бъдат освободени от името на Исус.

33. Господи, дай ми свръхестествени пробиви във всичките ми настоящи предложения.

34. Завързвам и пускам в бяг всички духове на страх, безпокойство и обезкуражение в името на Исус.

35. Господи, нека божествената мъдрост да падне върху всички, които ме подкрепят, по тези въпроси.

36. Разбивам гръбнака на всеки по-нататъшен дух на конспирация и предателство, в името на Исус.

37. Господи, забий моята материя в съзнанието на онези, които ще ми помогнат, за да не страдат от демонична загуба на памет.

38. Парализирам ръката на домашните врагове и завистниците, агенти по този въпрос, в името на Исус.

39. Дявол, свали краката си от върха на финансите ми, в мощното име на Исус.

40. Огънят на Светия Дух, очисти живота ми от всеки зъл знак, поставен върху мен, в името на Исус.

41. Всяко пришествие върху моя _ _ _, почивка, в името на Исус.

42. Всяко заклинание върху моя _ _ _, почивка, в името на Исус.

43. Ти жезъл на Господния гняв, дойди на всеки враг на моя _ _ _, в името на Исус.

44. Ангели Божии, нахлуйте в тях и ги поведете в мрак, в името на Исус.

45. Ти Господна ръка, обръщай се срещу тях ден за ден в името.

46. ​​Господи, нека плътта и кожата им остаряват и костите им да се счупят в името на Исус.

47. Господи, нека те се примирят с жлъчност и мъка в името на Исус.

48. Господи, нека Твоите ангели да ги хеджират и да блокират пътищата им в името на Исус.

49. Господи, направи тежки веригите им.

50. Когато викат, Господи, изключи виковете си в името на Исус.

51. Господи, направи пътеките им криви.

52. Господи, направи пътищата им да бъдат осеяни с остри камъни.

53. Господи, нека силата на собственото им нечестие да падне върху тях, в името на Исус.

54. Господи, обърни ги настрани и ги издърпай на парчета.

55. Господи, направи пътищата им пусти.

56. Господи, напълни ги с горчивина и нека ги пият с пелин.

57. Господи, счупи зъбите им с чакъл.

58. Господи, покрий ги с пепел.

59. Господи, отстрани душите им далеч от мира и нека забравят просперитета.

60. Разбивам под краката си всички зли сили, които се опитват да ме затворят, в името на Исус.

61. Господи, нека устата им да бъдат погребани в праха, в името на Исус.

62. Господи, да има гражданска война в лагера на враговете на моя _ _ _, в името на Исус.

63. Божия сила, свали крепостта на враговете на моя _ _ _ в името на Исус.

64. Господи, преследвай ги и ги погуби в гняв, в името на Исус.

65. Всяко блокиране, по моя начин да се премахне чрез огън, в името на Исус.

66. Всяка демонична претенция на земята за моя живот, бъде демонтирана в името на Исус.

67. Отказвам да бъда прикован към родното си място, от името на Исус.

68. Всяка сила, притискаща пясъка към мен, пада и умира в името на Исус.

69. Получавам своите пробиви в името на Исус.

70. Пускам парите си от къщата на силния човек, на името на Исус.

71. Кръв на Исус и огънят на Светия Дух, очисти всеки орган в тялото ми, в името на Исус.

72. Скъсвам се от всеки наследен зъл завет на земята, в името на Исус.

73. Аз се освобождавам от всяко наследствено зло проклятие на земята, в името на Исус.

74. Аз се освобождавам от всяка форма на демонично очарование на земята, в името на Исус.

75. Освобождавам се от всяко зло господство и контрол от земята, в името на Исус.

76. Кръв на Исус, да ми се прелее в кръвоносния ми съд.

77. Освобождавам паниката от враговете си на пълен работен ден, в името на Исус.

78. Господи, нека упорито объркване да се случи в щаба на враговете ми, в името на Исус.

79. Губя объркване в плановете на враговете си, в името на Исус.

80. Всяка крепост на тъмнината се поддава на кисело объркване в името на Исус.

81. Отслабвам паниката и безсилието по сатанински заповеди, издадени срещу мен в името на Исус.

82. Всеки зъл план срещу моя живот, получавам объркване в името на Исус.

83. Всички проклятия и демони, програмирани срещу мен, аз ви неутрализирам чрез кръвта на Исус.

84. Всяка война, приготвена против моя мир, заповядвам паника върху вас в името на Исус.

85. Всяка война, приготвена против моя мир, заповядвам на вас, в името на Исус.

86. ​​Всяка война, приготвена против моя мир, заповядвам на вас хаос в името на Исус.

87. Всяка война, приготвена против моя мир, заповядвам гардероба върху вас, в името на Исус.

88. Всяка война, приготвена против моя мир, заповядвам бедствие върху вас, в името на Исус.

89. Всяка война, приготвена против моя мир, заповядвам объркване върху вас, в името на Исус.

90. Всяка война, приготвена против моя мир, заповядвам духовна киселина върху вас, в името на Исус.

91. Всяка война, приготвена против моя мир, заповядвам унищожение върху вас, в името на Исус.

92. Всяка война, подготвена против моя мир, заповядвам на вас Господни стършели, в името на Исус.

93. Всяка война, приготвена против моя мир, заповядвам на вас жупел и градушка в името на Исус.

94. Разстройвам всяка сатанинска присъда, издадена срещу мен, от името на Исус.

95. Вие пръстът, отмъщението, ужасът, гневът, страхът, гневът, омразата и изгарянето на Божия съд, бъдете освободени срещу враговете ми на пълен работен ден, в името на Исус.

96. Всяка сила, пречеща на съвършената воля на Бог да се извърши в моя живот, получавам провал, в името на Исус.

97. Вие воювате ангели и Божия Дух, станете и разпръснете всяко зло събиране, спонсорирано срещу мен, в името на Исус.

98. Не се подчинявам на всеки сатанински ред, програмиран по наследство в моя живот, в името на Исус.

99. Свързвам и прогонвам всяка сила, предизвикваща вътрешна война, в името на Исус.

100. Всеки демоничен вратар, заключващ добри неща от мен, да бъде парализиран от огън в името на Исус.

101. Всяка зла сила, която се бори срещу мен, се бийте и унищожавайте в името на Исус.

102. Всеки пробив, който пречи, забавя, предотвратява, унищожава и разбива демоните, получава объркване в името на Исус.

103. Господи, нека божествената сила и контрол да атакуват духовете на насилие и мъчения, в името на Исус.

104. Господи, нека духът на магьосничество да атакува познати духове, създадени срещу мен, в името на Исус.

105. Господи, нека да има гражданска война, в царството на мрака, в името на Исус.

106. Господи, свободна преценка и унищожение на всички упорити, непокорни и неохотни духове, които не успеят да следват заповедите ми незабавно.

107. Благодарете на Господа за отговори на молитвите.

KИНДАЛИЧНО ГЛЕДАЙТЕ ВСЕКИ ДЕН PRAYERGUIDE ТЕЛЕВИЗИЯ НА YOUTUBE
АБОНИРАЙ СЕ СЕГА

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните за коментарите ви.