Молитва за освобождение за предотвратяване на ненавременна смърт

0
25252

Псалм 91: 16:
16 С дълъг живот ще го задоволя и ще му покажа спасението си.

Дългият живот е част от Божия план за Неговите деца в изкупление, според Битие 6: 3, Бог е дал на човека минимум 120 години да живее на земята. Несвоевременно смърт просто означава да умреш преди определеното ти време, това означава да бъдеш убит преждевременно, това не е част от никое Божие дете. Днес ще бъдем ангажирани с молитва за освобождение, за да предотвратим несвоевременна смърт. Това освободителна молитва ще прекрати всеки план на дявола, за да съкрати живота ти в името на Исус. Планът на дявола е да краде, убива и унищожава, докато не се съпротивлявате на дявола в молитви, той ще продължи да атакува живота ви. Най- царство на мрака, са готови да унищожат възможно най-много хора, а смъртта е инструментът, с който дяволът използва, за да изпълни мисията си.

Но добрата новина е това, че Исус Христос победи смъртта и ада и сега Той държи ключовете на смъртта и ада, Откровение 1: 17-18. Това означава, че животът ни вече не е в ръцете на дявола. Дяволът не може да ни отнеме живота повече, това е страхотна новина, сега можете да изберете колко дълго искате да живеете на тази земя. Псалми 91:16, каза Бог, с дълъг живот: Той ще те насити. Да бъдеш удовлетворен означава да бъдеш запълнен и кой определя кога си запълнен? Тоест, докато не се наситите на живота, не можете да видите смъртта. Докато днес се занимавате с тези молитви за освобождение, виждам силата на смъртта, която витае около вас, разбита и унищожена в името на Исус. Дългият живот е нашето първородство в Христос Исус, Той умря млад, така че вие ​​и аз да умрем много стари и силни, дългият живот е ваш в Христос Исус.

За да се насладите на дългия живот в Христос, трябва да поставите вярата си да работи, по определени канали, Нашият Бог е Бог на вярата, Той няма да ви наложи добри неща без вашето одобрение. Ние даваме на Бог одобрение в нашия живот чрез вяра. Докато не вярвате в дългия живот, не можете да му се насладите. Има няколко стъпки, които трябва да следвате, за да увеличите дълголетието на живота си на земята.

Стъпки към преодоляване на ненавременна смърт

1). Повярвайте в Исус Христос: Йоан 3:16, ни казва, че който вярва в Христос, няма да умре, а да има вечен живот. Преодоляването на ненавременната смърт започва с вярване в Исус Христос. Той даде живота си така, че да имате дълъг и добър живот на земята. Исус победи смъртта от ваше име и взе властта на смъртта над вас от дявола. Вашата победа над смъртта започва с вашата вяра в завършеното дело на Христос. Вярата ви в Христос автоматично ви дава победа над смъртта.

2). Повярвайте в Неговото слово: Трябва също да повярвате в казаното от Божието слово за живота ви. Псалми.91: 16 казва, че с дълъг живот ще бъдете доволни, Изход 23:25 ни казва, че броят на дните ви Бог ще изпълни; Битие 6: 3 ни казва, че броят на дните ви е 120 години, Исая 65:20 , казва, че малко дете ще умре на 100, 1 Коринтяни 15: 55-57 ни казва, че Христос е победил смъртта и много други. Трябва да повярвате в Неговото слово, Божието слово е последна власт, ако думата казва, че няма да умрете млади, тогава повярвайте. Без значение какво дяволът и Неговите агенти планират срещу вас, вие ще ги победите чрез Божието слово.

3). Говори живот. Марк 11:23, ни казва, че ще имаме това, което казваме, ако говориш смърт, ще видиш смърт, ако говориш живот, ще видиш живот. Не забравяйте, че животът и смъртта са в силата на езика, Притчи 18: 21.Не се присъединявайте към другите, за да говорят за смърт, винаги заявявайте, че няма да умрете, а живейте, за да видите добротата на Господа. В царството на духа това, което казвате, е това, което виждате, а духовното контролира физическото.

4). Храня се здравословно. Това може да изненада някои от нас, но много случаи на несвоевременна смърт е резултат от лошо управление на здравето. За да се радвате на дълъг живот, трябва да се научите да се грижите за здравето си, да се храните здравословно, да правите някои упражнения, да почивате добре и да избягвате стреса. От време на време ходете на медицински преглед и се възползвайте от някои добри добавки, препоръчани от Вашия лекар. Правилната грижа за тялото ви също може да увеличи живота ви на земята

5). Молете се винаги, Лука 18: 1, Исус ни насърчи да се молим винаги. Ако искате да се насладите на дълъг живот на земята, бъдете мъж или жена на молитва. Езекия отмени смъртната присъда върху живота Си на олтара на молитвата, 2 Царе 19: 14-19. Молитвата може да отмени всяка присъда за смърт над живота ви. Молещ се християнин е християнин, който е превъзмогнал смъртта завинаги.

Библейски стихове за нашата победа над смъртта

По-долу са стихове от Библията за нашата победа над смъртта. Тези стихове от Библията ще ни помогнат в нашите молитви за предотвратяване на ненавременна смърт. Преминете през тях и се помолете с тях.

1). 2 Тимотей 1: 10:
10 Но това се проявява чрез появяването на нашия Спасител Исус Христос, който е премахнал смъртта и е извел живот и безсмъртие чрез Евангелието:

2). Исая 25:8:
8 Той ще погълне смъртта в победа; и Господ БОГ ще заличи сълзите от всички лица; и изобличението на народа му ще отнеме от цялата земя, защото Господ го изрече.

3). Осия 13:14:
14 Ще ги откупвам от силата на гроба; Ще ги откупя от смъртта: О смъртта, ще бъда твоите язви; О, гроб, ще бъда твоя гибел: покаянието ще бъде скрито от очите ми.

4). 1 Коринтяни 15: 24-26:
24 Тогава идва краят, когато ще предаде царството на Бога, дори Отец; когато той ще свали всяка власт и цялата власт и власт. 25 Защото той трябва да царува, докато не сложи всичките си врагове под нозете си. 26 Последният враг, който ще бъде унищожен, е смъртта.

5). Евреи 2: 14:
14 Затова, понеже децата са участници в плътта и кръвта, той също така взе участие в същите; За да унищожи чрез смърт онзи, който има властта на смъртта, тоест дявола;

6). Откровение 20: 14:
14 И смъртта и адът бяха хвърлени в огненото езеро. Това е втората смърт.

7). Откровение 21: 4:
4 И Бог ще изтрие всички сълзи от очите им; и няма да има повече смърт, нито скръб, нито плач, нито повече няма да има болка, защото предишните неща са отминали.

8). Лука 20: 35-36:
35 Но онези, които ще се считат за достойни да получат онзи свят и възкресението от мъртвите, нито се женят, нито се встъпват в брак; 36 И те вече не могат да умрат, защото са равни на ангелите; и са Божии деца, които са деца на възкресението.

9). 2 Коринтяни 5: 1-2:
1 Защото знаем, че ако земният ни дом от тази скиния беше разрушен, ние имаме сграда Божия, дом, който не е направен с ръце, вечен на небесата. 2 Защото в това ние стенем, искрено желаейки да бъдем облечени с нашия дом, който е от небето:

10). Йоан 11: 43-44:
43 И така, като проговори, извика със силен глас: Лазар, излез. 44 И мъртвият излезе, завързал ръка и крак с гравирани дрехи; и лицето му беше обвързано със салфетка. Исус им казва: Развържете го и го пуснете.

11). Откровение 1: 18:
18 Аз съм този, който живее и беше мъртъв; и, ето, жив съм завинаги, амин; и имат ключовете на ада и на смъртта.

12). Деяния 2: 27:
27 Защото няма да оставиш душата ми в ада, нито ще страдаш от Светия Си, за да видиш поквара.

МОЛИТВА

1. Всяка сила, превръщаща се в маскаради през нощта, за да ме атакува в сънищата, да бъда изложена и да умра в името на Исус.

2. Всяка сила, превръщаща се в животни през нощта, за да ме атакува в сънищата, да падне и да умре, в името на Исус.

3. Всеки ковчег, приготвен от агента на смъртта за моя живот, се запалва и пече до пепел, в името на Исус.

4. Всяка яма, изкопана за моя живот от причинител на смъртта, поглъща агентите, в името на Исус.

5. Всяка сила, потискаща живота ми чрез сънища за смъртта, пада и умира, в името на Исус.

6. Всяка сила на магьосничество, измъчваща живота ми с духа на смъртта, пада и умира, в името на Исус.

7. Всяка сила на магьосничество, възложена на моето семейство за ненавременна смърт, разпръсване и умиране, в името на Исус.

8. Всеки сатанински агент, който наблюдава живота ми за зло, пада и умира в името на Исус.

9. Всеки несъзнателен дар на смъртта, който получих, получавам Божия огън в името на Исус.

10. Всеки упорит преследвач на моя живот, обърнете се назад и загинете в собственото си Червено море, в името на Исус.

11. Всяка стрела от терминална болест, излиза от живота ми и умира, в името на Исус.

12. Всяка сила, принуждаваща болест в моя живот, пада и умира в името на Исус.

13. Всяко постановление за ненавременна смърт, надвиснало над моя живот, се запалва и умира в името на Исус.

14. Всяка зла връзка между мен и духа на ненавременна смърт, да бъде прекъсната от кръвта на Исус.

15. Отхвърлям и се отказвам от всяка връзка с духа на смъртта, в името на Исус.

16. Всеки наследен сатанински очила върху очите ми, счупен от кръвта на Исус.

17. Всяко предтечано съгласие с духа на ненавременна смърт, пречупена от кръвта на Исус.

18. Всяко споразумение и завет на адски огън в моята семейна линия, да бъдат унищожени от кръвта на Исус.

19. Всяко съгласие с духа на смъртта в моята семейна линия, пречупено от кръвта на Исус.

20. Няма да умра, но да живея. Броят на дните ми ще бъде изпълнен в името на Исус.

21. Прекратявам всяка дейност по ненавременна смърт в, около и над живота си, в името на
Исус.

22. Говоря живот на органите в тялото си и им заповядвам да не функционират в името на Исус.

23. Всеки агент на духа на смъртта, следящ живота ми ден и нощ, получава слепота и умира, в името на Исус.

24. Всеки дух, работещ да ме посвещава в зли завети за несвоевременно, смърт, да бъда разочарован, в името на Исус.

25. Всяка плантация за ненавременна смърт в живота ми, изкоренена от огън, в името на Исус.

26. Главата ми, отхвърляй всяка манипулация и омайване на несвоевременна смърт, в името на Исус.

27. Всяко очарование на магьосничество върху моята съдба и потенциали, умирайте, в името на Исус.

28. Всяка стрела на преждевременна смърт, изстреляна към мен в съня, излезте и се върнете при вашите изпращачи, в името на Исус.

29. Всяка сатанинска атака на ненавременна смърт, в съня, умира, в името на Исус.

30. Всяка сатанинска птица, която вика за ненавременната смърт на моя живот, пада и умира в името на Исус.

Благодаря Ти Отче, че отговори на молитвите ми в името на Исус

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните за коментарите ви.