Ефективната молитва

1
23215

Марк 11:24:
24 Затова ви казвам: Каквото искате, когато се молите, вярвайте, че ще ги получите и ще ги имате.

Молитва може да се определи като пряка комуникация с Бога чрез вяра, касаеща въпросите на вашия живот. Молитвата е средата, която ни свързва със свръхестественото. Чрез молитвата казваме на Бог за въпроси от нашия живот, които ни безпокоят. Молитвата не е само да искаме нужди, ние също така възхваляваме Бога чрез молитва, ние също Му се покланяме чрез молитва. Като вярващи в Христос, ние трябва да разберем, че не служим на Бог, който съхранява молитви, а служим на Бог, който отговаря на молитви. Бог чува нашите молитви и когато ние Му се молим с вяра, Той ни отговаря.

Молитвата е един от най-големите богатства на изкупените. Това е нашата комуникационна връзка с Бог, нашия небесен Баща. За съжаление обаче мнозина или не се възползват от привилегията, или подхождат погрешно. Не е чудно, че ги чувате да казват: „Моля се от месеци и все още нямам отговор от Бог“. Яков 4: 2-3 ни казва причината за техния неуспех: Вие желаете и нямате: вие убивате и желаете да имате, а не можете да получите: вие воювате и воювате, но все още не сте, защото не питате. Вие питате и не получавате, защото питате нередно ...
Докато не знаете значението на молитвата и как да се молите правилно, никога няма да бъдете свободни от натиск.

KИНДАЛИЧНО ГЛЕДАЙТЕ ВСЕКИ ДЕН PRAYERGUIDE ТЕЛЕВИЗИЯ НА YOUTUBE
АБОНИРАЙ СЕ СЕГА

За да се отговори на молитвите ви, трябва да подходите към молитвите с правилните процедури. Винаги има правилен начин да се молите. И когато следвате този правилен път, вашите молитви не могат да избегнат моментални отговори. Матей 6: 9-13, Исус ни даде модел на ефективна молитва. Ние го наричаме Господната молитва. За да научите повече за това как да се молите с помощта на Господния молитвен модел, моля кликнете тук. Ако изучите молитвата на Господ, ще видите, че всяка молитва трябва да започва с изразяване на благодарност, ние трябва да признаем върховенството на Бога над нашите обстоятелства, второ, трябва да признаем и да се молим Божието царство да надделее в нашия свят. Да се молим за царството е да се молим Евангелието да превземе света, като по този начин води до спасението на душите по целия свят, трето, сега представяме личните си молби към Господа, трябва да сме конкретни в молитвите си, казвайки на Господа какво искаме Той да го прави в нашия живот, четвърто, ние също трябва да се молим за милост, както върху себе си, така и върху онези, които са ни сгрешили, трябва да се научим в молитви да прощаваме, както Христос ни е простил, накрая приключваме молитвите си с благодарност, оценяване на Бог за отговора на нашите молитви. Обърнете внимание, че без вашата вяра да има място, отговорите на вашите молитви не се виждат. Трябва да се молите, вярвайки, че това, което поискате, ще получите.


Молитвата не изисква друго лечение на небето освен отговори. Бог няма книга за молитви, нито има склад за тях. На тях се отговаря или се връщат на подателя. Това е причината, поради която мнозина никога не са получавали отговори на своите молитви. Но от сега нататък виждам, че използвате тези чудотворни молитвени наръчници, така че всеки път, когато застанете пред Бога в молитва, винаги ще получавате отговори.

Молитвата е дъхът на регенерирания дух. Точно както всяка силна връзка процъфтява в поддържането на много добра комуникационна връзка между участващите страни, молитвата служи не само като средство да накараме Бог да се намеси в нашите дела, но и засилва силата на връзката ни с Него, тъй като тя е една от начините, по които общуваме с Него. Молитвата не е задължителна за вярващия, защото това е една от нашите жизненоважни задължения на завета. Ето защо Божието Слово съветва да се молим винаги, Лука 18: 1, 1 Солунци 5:17

Силата на молитвата

Молитвата е мощна сила на промяна в живота на вярващия. С молитвата можем да променим всички неща. Молитвата е единственият начин, по който християнинът генерира и освобождава сила. Ако искате да видите силата на Бог по време на работа, молете се, ако искате да се противопоставите на дявола, молете се, ако искате да покорите силите на началства и сили на тъмнината, молете се, ако искате да се насладите на божественото здраве и цялост, молете се, ако искате да видите духовно израстване, молете се, ако искате да бъдете изпълнени с Свети дух , Да се молим. Молитвата е ключът към свръхестественото.

Всеки молещ се християнин винаги ще потиска дявола и Неговите агенти. В книгата на Псалми 68: 1 Божието слово казва: „Нека Бог да възкръсне и враговете Му да се разпръснат“ истината е, че Бог няма да възникне във вашата ситуация, докато не станете в молитви. Нашият Бог е Бог на принципите, Той няма да се намесва в живота ви, докато не го призовете с вяра, Той е вездесъщ Бог, но проявеното му присъствие се вижда и преживява само там, където Той е призован в молитва, молитвата на вярата . Молитвата е оръжие за масово унищожение в ръката на вярващия, когато сте молебен християнин, вие сте опасност за дявола и царството на тъмнината. Затова ви зареждам днес, за каквото и да е в живота ви, за което дяволът се бори с вас, през каквото и да преминавате днес, насърчавам ви да станете в молитви, да изобличавате дявола и да го изхвърлите от живота и семейството си завинаги в името на Исус. Ето тук dailyprayerguid, имаме мощни молитвени точки това може да ви помогне да работите духовна война това ще ви даде господство над дявола.

8 предимства на молитвата.

Ще разгледаме 10 предимства на молитвата, от какво може да се възползва вярващият човек, когато се ангажира с начин на живот на молитвите.

1). Помощ отгоре:

Псалми 121: 1-2:
1 Ще вдигна очи към хълмовете, откъдето идва моята помощ. 2 Моята помощ идва от Господа, Който направи небето и земята.

Молитвите ни помагат отгоре. Когато се молим, ние призоваваме небесните сили да ни помогнат. Никой не може да успее в живота без помощ, нито един християнин не може да го направи в живота без молитви. Молитвите са най-бързият и сигурен начин, по който можем да си осигурим Помощ от Бог и когато Бог ви помага, никой не може да ви спре в живота.

2). Получете милост:

Евреи 4: 16:
16 Затова нека пристъпваме смело на престола на благодатта, за да получим милост и да намерим благодат, за да помагаме във време на нужда.

На олтара на молитвата получаваме милост, Божиите милости са безусловни, но те могат да се приемат само на олтара на молитвите. Ако искате да продължите да се наслаждавате на любовта на Боговете и Нежните Негови милости, които са нови всяка сутрин, винаги отидете при Него в молитви. Винаги прекарвайте качествено време с Бога в Неговото присъствие и Неговата доброта и милост непрекъснато ще ви следва през всичките дни на живота ви. Всеки път, когато идваме на Божия престол в молитви, Неговите милости и благодат са винаги на разположение за нас. Моля се за вас днес, че молитвеният ви живот никога няма да изсъхне в името на Исус.

3). Ангелска намеса:

Деяния 12: 5-11:
5 Затова Петър бе държан в затвора, но молитвата бе извършена без прекратяване на църквата към Бога за него. 6 И когато Ирод щеше да го изведе, в същата нощ Петър спеше между двама войници, вързани с две вериги; и пазителите пред вратата пазеха затвора. 7 И, ето, Господният ангел дойде върху него и светна светлина в тъмницата; той порази Петър отстрани и го издигна, казвайки: Стани бързо! И веригите му паднаха от ръцете му. 8 И ангелът му каза: Облегни се и вържи сандалите си. И така го направи. И той му казва: Хвърли дрехата си за теб и ме последвай. 9 И той излезе и го последва; и не издигайте, че е истина, което е направено от ангела; но помисли, че вижда видение. 10 Когато минаваха покрай първото и второто отделение, стигнаха до желязната порта, която води към града; който им се отвори по собствено желание; те излязоха и минаха по една улица; и ангелът се отдалечи от него. 11 И когато Петър дойде при себе си, той каза: Сега знам със сигурност, че Господ изпрати ангела си и ме избави от ръката на Ирод и от цялото очакване на еврейския народ.

Отговорите на нашите молитви обикновено ни носят ангели. Когато се молим, ангелите работят незабавно. Молитвите очевидно са сигурният начин да видите ангелската намеса. Господните ангели са огнени създания, те са мощни, опасни и не могат да бъдат спрени, когато се молим на Господа по някакви въпроси, които ни вълнуват, Господните ангели незабавно започват действия. В цялата библия виждаме ангелска намеса в резултат на молитви, по-долу са някои примери:

i) Петър, Деяния 12: 5-8.

ii) Корнелий. Деяния 10: 3

III). Езекия. 2 Царе 19:35

iv) Даниел. Даниил 10:13

о). Яков. Битие 32: 22-31.

4). Избавяне от страдания:

Джеймс 5:13:
13 Някой от вас ли е засегнат? нека се моли. Весела ли е? нека пее псалми.

Ние сме насърчавани в Писанията да се молим, когато сме засегнати. Някой от вас страда ли? нека се моли. " Не, „... нека плаче ...“, или „нека гледа…“ Това означава, че всеки, който е бит, измъчван или депресиран, се очаква да се моли за избавление. Ако искате да видите това иго върху живота ви счупено, трябва да се молите. Ако искате силите, които огласяват съдбата ви, да бъдат разрушени, молитвата е царствената сила, препоръчана за вашето освобождение.

Вие не сте родени за страдания; вие сте създадени да отразявате Божията слава и молитвата е това, което е необходимо за налагане на вашите прояви. Молитвата е това, което използвате, за да се освободите от всички страдания на врага и за възстановяване на вашата красота в Христос. Когато Хана страда от безплодие, тя отиде в храма и се помоли. Бог я чу и даде син (1 Сам. 1: 9-20). Затова каквато и страдание, което дяволът е вложил в тялото ви, станете и ги молете в името на Исус

5). Изпълнение на пророчества:

1 Тимотей 1: 18:
18 Това заповед обвързвам с теб, сине Тимотей, според пророчествата, които преди те вървяха, че ти чрез тях можеш да водиш добра война;

Молитвената война е сигурен начин за изпълнение на пророчествата. Ако искате да видите изпълнени пророчества в живота си, трябва да водите духовна война. Трябва да се молите за изпълнение на пророчествата. Това, че Бог каза, че не означава, че трябва просто да отидете и да спите, много християни пропиляха, докато чакат да се изпълнят пророчествата. Вие не чакате пророчества, вие бягате с пророчества и как бягате с пророчества, чрез молитви. Трябва да продължите да се молите за потвърждението на Божието слово в живота си, за да видите как се сбъдва.

6). Божествена посока:

Псалми 16:11:
11 Ще ми покажеш пътя на живота; в твоето присъствие е пълнота на радостта; от дясната ти ръка има удоволствия завинаги.

Божествена посока е наследството на изкупените. Но трябва да го търсите, за да му се насладите. Когато намерите пътя на живота, вие се наслаждавате на пълнота на радост и удоволствия завинаги. Но те са достъпни само в присъствието на Бог, което е нашата крайна цел в молитвата. Чрез молитви можем да помолим Бог да ни покаже посоката, която иска да поемем в живота. Молитвата е сигурният начин да откриете целта си в живота. Бог е вашият създател, Той е производителят и никой не знае целта на продукта по-добре от самия производител, следователно, ако искате да знаете пътя, по който сте създадени, за да следвате в живота, ако искате да откриете целта си в живота, първо и за повечето отидете на вашия създател в молитви. Помолете Господ да ви води.
Когато Бог те води, няма как да не станеш изключителен в живота. Някои хора не са готови за бизнес, но са избрали да го направят, било поради социално влияние или лична обич. Други се занимават с всякакви професии, при които звездата им може никога да не грее, защото не са намерили правилния път. Те просто продължават да опипват наоколо. Но не можете да си позволите да преминете през живота, правейки това, което ви се струва правилно. Това е твърде рисковано! Нека Бог да ви води днес и пътят ви непрекъснато ще бъде светеща светлина.

7). Освещаването:

Да бъдеш посветен означава да бъдеш посветен в свят живот. Когато живеете молитвен живот, вие живеете посветен живот. Не можете да прекарвате качествено време винаги с Бог и пак да се чувствате комфортно с греха. Молитвата ни помага да изградим духовен капацитет да живеем свят живот. Колкото повече се молим, толкова по-посветени ставаме и колкото по-посветени ставаме, толкова повече приличаме на Христос.

Ролята на словото в молитвата

Да се ​​молиш без Божието слово, е просто да произнесеш празна реч. Божието слово във вашите молитви дава на вашите молитви силата да командват отговори. Бог не отговаря на английски език или на друг език, който използвате, за да се молите, Той отговаря само на Неговото слово. Небето и земята ще отминат, но Неговото слово никога няма да отмине.

Молитвата е точно като представяне на делото ви пред съдия в съдебна зала, вие не намигвате дело, защото знаете как да разказвате истории, печелите дело, защото вашите истории са подкрепени с твърди документирани доказателства. По същия начин е и с молитвите. Каквото и да изисквате от Бог в молитви, трябва да претърсите писанията и да намерите Божието слово, което е свързано с тази област на вашите нужди и да го представите на Бог във вашите молитви. Например, ако се молите на Бог за плодородие, ще Му напомните за Неговото слово в Изход 23:25, че онези, които ви служат, няма да бъдат безплодни, вие също Му напомняте за Неговото слово в Битие, където той е заповядал на човечеството да бъде плодоносни и размножаващи се. Когато напомняте на Бог за Неговото слово в хода на вашите молитви, вие представяте силен случай пред Бог, съдия на всички, и тъй като Бог не може да отрече словото Си, Той не може да ви откаже отговорите на вашите молитви.

Моля, не се молете без правилно изучаване на думата. Слава Богу за интернет днес, за каквото и да искате да се молите, направете проучване в думата, отнасящо се до тази област. Например, ако искате да се помолите с молитва за изцеление, влезте в мрежата и потърсете в Google библейски стихове за изцеление, копирайте ги, прочетете ги и ги използвайте, за да напомняте на Бог в молитви. Цитирайте Неговата дума обратно към Него, кажете Му, „Отче, ако си казал и направил това с Твоята дума, ела и направи същото в моя живот в името на Исус”. Молитвата със словото прави вашите молитви невъзможни да бъдат игнорирани от Бог. Виждам, че всичките ви молитви днес са отговорени на името на Исус.

Как да се приближим до тронната зала на молитвата

За всяко успешно начинание винаги се знае как, и това включва молитва. Бързо ще търсим начини да се приближим до трона на молитвата.

1). Вяра в негово име.

Всичко в това царство започва и завършва с вяра. Без вяра е невъзможно да се приближим до Бога, Евреи 11: 6. Вярата е абсолютна зависимост от Бога. Когато се молим с абсолютна зависимост от Бога, ние виждаме Неговата вярност в живота ни. За да се приближим до тронната зала на молитвата, трябва да дойдем да вярваме, трябва да вярваме в Бога, за когото се молим. Ако пропуснем стъпката на вярата, всяка друга стъпка става безполезна. Нашата вяра трябва да е в името на Исус Христос, когато се приближаваме към олтара на молитвата. Нашата молитва трябва да започне в името на Исус и да завърши в името на Исус.

2). Денят на благодарността:

Денят на благодарността е най-ефективният начин за влизане в присъствието на богове. Всяка молитва към Бога трябва да започва с благодарност. Денят на благодарността е да ценим Бога за този, който е и за това, което е направил в нашия живот. Когато ценим Бога, Неговата доброта продължава да се цени в нашия живот.

3). Смелост:

Евреи 4:16, ни казва да идваме смело до олтара на молитвата. Трябва да сме смели пред Бога в молитвите, Той е наш Отец и Той ни обича по начини, които никога не можем да си представим. Следователно не трябва да сме плахи пред Бога, дори и да сте съгрешили, просто получете Неговата милост и благодат, за да продължите в Христос. Бог винаги ще отговаря на нашите смели молби в името на Исус.

4). Бъдете конкретни в заявките си:

Молитвата не е пълна, докато не представим молбите си пред Бог. В тази област е много мъдро да бъдем конкретни в молитвите си. Кажете на Бог какво точно искаме Той да прави във вашия живот. Не бъркайте и не дрънкайте, просто преминете направо към въпроса, ако искате изцеление, помолете го за изцеление, ако искате мъдрост, просто го помолете за мъдрост, ако искате указания, просто го помолете за указания. Бъдете конкретни и ясни в молбите си.

5). Очакване:

Без очакване вярата ви няма да продължи. Очакването е просто да чакате накратко за вашите отговори, това е да вярвате на Бог, че вашите молитви са отговорили. Очакването е това, което свързва вярата ни с нашите чудеса. За всяка молитва, която се молим, трябва да очакваме нашите отговори. Само очакването на праведните ще се сбъдне в крайна сметка. Молитвата е точно като да се обадиш на приятеля си по телефона, като я помолиш да дойде в твоя кабинет, и тя ти казва, че след час ще бъде там, тази молитва, но очакванията е, че я чакаш в офиса ти да дойде в рамките на час. Виждате ли, че поради вашето очакване ще бъдете правилно позиционирани, защото очаквате вашите отговори. По същия начин, когато се молим на Бог, не трябва да спираме само на молитви, трябва да очакваме нашите отговори, защото само тези, които очакват отговори, ги виждат. Лесно е да пропуснете посетител, когато не очаквате него или нея.

Молитвени усилватели

Молитвените усилватели са духовни дейности, които дават възможност на нашия молитвен живот. Тази духовна дейност поддържа нашия молитвен огън да гори. По-долу са 2 основни молитвени усилватели:

1). Постенето:

Постът е подлагане на плът или тяло на подчинение, за да развиете духа си чрез молитвата и словото. По време на пост ние се въздържаме от храна, напитки и всякакви други неща, които могат да доставят удоволствие на плътта, за да можем да търсим Бога. Молитвата е сила, но постът е катализаторът, който ускорява реакцията ви на молитва. Тоест, постът прави молитвата ви още по-фокусирана и силна. Яденето, пиенето и гледането на телевизия понякога може да ви отвлече вниманието, затова трябва да се отдадете на гладно. Постът сам по себе си не добавя към вашия духовен живот, но когато се молим на пост и учим в пост, максимално постигаме духовните ползи от постите. Постенето може да се извърши за 3 часа, 6 часа, 12 часа и т.н., тъй като духовете ви водят. Ето някои библейски стихове за пост, Матей 17:21, Лука 4:14, Матей 6: 16-18, Исая 58: 6-8.

2). Молете се в Светия Дух

Светият Дух ни помага да се молим ефективно. Искате ли молитвеният ви живот да бъде разпален? Тогава желание да бъде изпълнен със Светия Дух. Това, че е изпълнен с призрака на Духа, се доказва чрез молитва на езици. Когато се молим на езици, Светият Дух се моли чрез нас и според Юда 1:20 това е най-висшата форма на молитва.

Силите срещу нас са духовни, затова трябва да се изправим срещу тях от духовното царство, тъй като плътта няма достатъчно сила да се справи с тях. Ето защо Исус ни обеща Святия Дух, нашият Утешител и Помощник, да ни помогне да превъзмогнем физическото царство в небесното. Докато не сте в състояние да ангажирате помощта на Светия Дух в молитва, никога няма да изпитате истински пробив във вашия християнин живот. За да подобрите своя молитвен живот до степен на отговори, винаги се молете в духа, оставете Святия Дух да се моли и винаги ще виждате свръхестествена победа.

Примерна молитва:

Вярвам, че досега сте запознати с това как да се молите на ефективната молитва, сега ще разгледаме някои примерни молитвени точки. Наричам ги примерни, защото служи като ориентир. На нашия уебсайт имаме огромен дневник за молитви, така че аз ще споделя някои от молитвените точки с вас, за да ви позволя да започнете своето пътуване към ефективна молитва. По-долу са някои молитвени връзки, които ще помогнат на вашия молитвен живот:

1). Молитва за изцеление, щракнете тук

2). Молитва за успех, щракнете тук

3) .Prayer За семейството, щракнете Тук

4). Молитва за плода на жената, щракнете Тук

5). Молитва за деца, щракнете Тук

6). Молитва за защита, щракнете Тук

7). Молитва за пробив, щракнете Тук

8). Сутрешна молитва, щракнете Тук

9). Полунощна молитва, щракнете Тук

10). Пост и молитва, щракнете Тук

11). Още молитви, щракнете Тук

Заключение

Вярвам, че това е било полезно за вас, темата на молитвата в живота на християнин никога не може да бъде преувеличена, молитвата е жизнената жица на всеки християнин. Моля се благодатта да бъдете твърди на молитвения олтар да почива непрекъснато върху вас в името на Исус. Бъдете винаги благословени.

KИНДАЛИЧНО ГЛЕДАЙТЕ ВСЕКИ ДЕН PRAYERGUIDE ТЕЛЕВИЗИЯ НА YOUTUBE
АБОНИРАЙ СЕ СЕГА
Предишна статияМолитва за изцеление на странни болести
Следваща статия30 Молитва за освобождение от познат дух
Казвам се пастор Икечукву Чинедум, аз съм Божий човек, който е страстен за движението на Бог в тези последни дни. Вярвам, че Бог е упълномощил всеки вярващ със странен ред на благодат, за да прояви силата на Светия Дух. Вярвам, че никой християнин не трябва да бъде потискан от дявола, ние имаме Силата да живеем и да ходим в господство чрез молитви и Слово. За допълнителна информация или консултация можете да се свържете с мен на everydayprayerguide@gmail.com или да ми пишете в чат в WhatsApp и Telegram на +2347032533703. Също така ще се радвам да Ви поканя да се присъедините към нашата мощна 24-часова молитвена група в Telegram. Щракнете върху тази връзка, за да се присъедините сега, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Бог да те благослови.

1 КОМЕНТАР

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните за коментарите ви.