100 молитва за защита от силите на черната магия и магьосничество

8
42593

Числа 23:23:
23 Със сигурност няма омагьосване срещу Яков, нито има гадаене против Израил; според това време ще се каже за Яков и за Израил: Какво е направил Бог!

Черна магия, са тъмни сили на дявола. Тези сили са отговорни за злото, което виждаме в света днес. Дяволът не оперира сам, той оперира с помощта на своите демонични агенти, като вещици и магьосници, вуду духовници, некроманси, предсказатели, звездни звезди, четци на длани, играчи с карти на таро, гадатели, медиуми, екстрасенси и др. Всичко това хора са агенти на дявола, използвани за манипулиране и нараняване на наивни хора, включително християни. Скъпи мой приятелю, не се мами, демоничните сили са истински и ако не си защитен, можеш да станеш жертва на дявола. Но днес не съм тук, за да вложа страх у вас, по-скоро съм тук, за да ви изложа на силата, която може да заглуши всички сили на тъмнината. Силата на молитвата. Днес ще гледаме на молитвата за защита от черната магия и силите на магьосничеството.

Всяко Божие дете, което е дадено на молитви, не може да бъде жертва на магии и омагьосвания, вашият молитвен живот ви нагрява, за да се подправя дяволът. Дори демоните разпознават християни, които са в огън за Бога. Когато вашият молитвен живот е активен, вие сте в огън за Бог. Дяволът постоянно краде, убива и унищожава живота ежедневно, всяко зло, което виждаме днес в света, има корен в демоничния свят, атаките на терористите, насилието в нашите училища, престъпленията по нашите улици и т.н. Това са всичко манипулации на демонични сили, целящи да убият и отнемат колкото се може повече души ад колкото е възможно. Трябва да се молим за това молитва за закрила срещу тези зли сили и зли стрели. Ние трябва да се молим ежедневно за нашата собствена закрила, защото когато Бог е с вас, нито един дявол не може да бъде против вас, Бог винаги ще ви защитава, както е защитил децата на иреализма в пустинята. Той ще бъде огнена стена около вас, което ще направи невъзможно някой дявол да ви засегне. Дори когато агентите на тъмнината настъпят срещу вас, всички те ще бъдат унищожени в сърдечен ритъм. Това изпитвате, когато сте молитвен християнин. Насърчавам ви да молите тези молитви с вяра и да ги молите винаги, те могат да са дълги, но те са мощни. Можете да ги разбиете на по-малки групи и да се молите интензивно и да виждате ръцете на Господарите непрекъснато върху живота си в името на Исус.

KИНДАЛИЧНО ГЛЕДАЙТЕ ВСЕКИ ДЕН PRAYERGUIDE ТЕЛЕВИЗИЯ НА YOUTUBE
АБОНИРАЙ СЕ СЕГА

МОЛИТВА

1. О, Скала на вековете, разбий всички основи на магьосничество в моето семейство на парчета, в името на Исус. Ти, основание на магьосничество в къщата на баща ми / дома на майка ми, умри, в името на Исус.


2. Господи, нека вещерските сили да ядат собствената си плът и да пият собствената си кръв, в името на Исус.

3. Всяко седалище на магьосничество, получете Божия огън в името на Исус.

4. Всяко обиталище на магьоснически сили се превръща в пусто, в името на Исус.

5. Всеки трон на магьосничество да бъде демонтиран с огън в името на Исус.

6. Всяка крепост на магьосническите сили, да бъде свалена от огън, в името на Исус.

7. Всяко убежище на магьосничество, да бъде позорно, в името на Исус.

8. Всяка мрежа от магьосничество се разпада в името на Исус.

9. Всяка комуникационна система на магьосническите сили, да бъде унищожена от огън, в името на Исус.

10. Всяка транспортна система на владеене на магьосничество, да бъде нарушена, в името на Исус.

11. Господи, нека оръжията на магьосническите сили се обърнат срещу тях, в името на Исус.

12. Изтеглям благословиите си от всяка банка или силна зала на врага, в името на Исус.

13. О олтар на магьосничество, почивка, в името на Исус.

14. Всеки катинар на магьосничество, създаден срещу мен, пречупен с огън, в името на Исус.

15. Всеки капан на магьосничество, хванете собствениците си, в името на Исус.

16. Всяко изказване на магьосничество и проекция, направени срещу мен, обратен огън, в името на Исус.

17. Обратно, всяко погребение на магьосничество, създадено срещу мен, в името на Исус.

18. Избавям душата си от всяко вълшебство на магьосничество, в името на Исус.

19. Обращавам ефекта на всяко призоваване на магьосничество към моя дух, в името на Исус.

20. Всеки идентификационен знак за магьосничество трябва да бъде заличен от кръвта на Исус.

21. Аз осуетявам всяка размяна на вещици в моите добродетели, в името на Исус.

22. Кръв на Исус, блокирайте летящия маршрут на магьосническите сили, насочени към мен.

23. Всяко магьосничество проклина, разбива и се унищожава, в името на Исус.

24. Всеки завет на магьосничество, разтопен от кръвта на Исус.

25. Оттеглям всеки орган от тялото си от всеки олтар на магьосничество, в името на Исус.

26. Всичко, засадено в моя живот от магьосничество, да излезе сега и да умре, в името на Исус.

27. Кръв на Исус, отмени всяко посвещение на магьосничество, създадено против моята съдба, в името на Исус.

28. Всяка магьосническа отрова, бъдете унищожени, в името на Исус.

29. Обращавам всеки модел на магьосничество, създаден срещу моята съдба, в името на Исус.

30. Всяка клетка за магьосничество, създадена срещу живота ми, да бъде унищожена, в името на Исус.

31. Всеки проблем в моя живот, възникнал от магьосничеството, получавам божествено и мигновено решение, в името на Исус.

32. Всички щети, нанесени на моя живот от магьосничество, да бъдат поправени в името на Исус.

33. Всяка благословия, конфискувана от духовете на магьосничеството, да бъде освободена от името на Исус.

34. Всяка сила на магьосничество, присвоена на живота и брака ми, трябва да бъде унищожена в името на Исус.

35. От името на Исус се освобождавам от всяка сила на магьосничество.

36. Всеки лагер на магьосничество, събран срещу моето благополучие, пада и умира от името на Исус.

37. Всеки съд за магьосничество, работещ срещу мен, аз нося Божия съд върху вас, в името на Исус.

38. Всяка саксия за магьосничество, използвайки дистанционно управление срещу здравето ми, се разпада на парчета, в името на Исус.

39. Опозицията на магьосничеството, приемете дъжда на скръб, в името на Исус.

40. Дух на магьосничество, атакувайте познатите духове, създадени срещу мен, в името на Исус.

41. Извличам целостта си от ръцете на домашни магьосничества, от името на Исус.

42. Разбивам силата на окултното, магьосничеството и познатите духове, през живота си, в името на Исус.

43. В името на Исус се прекъсвам и се освобождавам от всички зли проклятия, вериги, заклинания, джинксове, омагьосвания, магьосничество или магьосничество, които може би са били поставени върху мен.

44. Гръм Божи, намерете и разглобете трона на магьосничеството в моя дом, в името на Исус.

45. Всяко седалище на магьосничество в дома ми, печено от Божия огън, в името на Исус.

46. ​​Всеки олтар на магьосничество в дома ми, печете в името на Исус.

47. Божи гръм, разпръсни основите на магьосничеството в дома ми извън изкуплението в името на Исус

48. Всяка крепост или убежище на моите домашни вещици да бъдат унищожени в името на Исус.

49. Всяко скривалище и тайно място на магьосничество в моето семейство, да бъде изложено на огън в името на Исус.

50. Всяка местна и международна магьосническа мрежа от моите домашни вещици, разбита на парчета, от името на Исус.

51. Господи, нека системата за комуникация на моите домашни вещици бъде разочарована от името на Исус.

52. Ужасен Божи огън, консумирай превоза на моето домакинско магьосничество, в името на Исус.

53. Всеки агент, служещ при олтара на магьосничеството в моето домакинство, пада и умира в името на Исус.

54. Гръмотевица и Божият огън, намерете складовете и помещенията на домакинското магьосничество, в които се намират моите благословии, и ги свалете в името на Исус.

55. Всяко проклятие за магьосничество, което работи срещу мен, ще бъде отменено от кръвта на Исус.

56. Всяко решение, обет и завет на битови магьосничество, засягащи мен, трябва да бъдат обезсилени от кръвта на Исус.

57. Унищожавам с Божия огън всяко оръжие на магьосничество, използвано срещу мен, в името на Исус.

58. Всеки материал, взет от тялото ми и сега поставен на магьоснически олтар, печен край Божия огън, в името на Исус.

59. Обращавам всяко погребение на магьосничество, създадено срещу мен, в името на Исус.

60. Всеки капан, зададен ми от вещици, започнете да хващате собствениците си, в името на Исус.

61. Всеки магьоснически катинар, изработен в която и да е област от живота ми, печено, в името на Исус.

62. Всяка мъдрост на домашните вещици да бъде обърната в глупост от името на Исус.

63. Всяко нечестие на домашните врагове, изпреварвайки ги, в името на Исус.

64. Избавям душата си от всяко вълшебство на магьосничество, в името на Исус.

65. Всяка магьосническа птица, летяща заради мен, пада, умира и се пече на пепел, в името на Исус.

66. Всяка от моите благословии, търгувана от домашни вещици, ще ми бъде върната на името на Исус.

67. Всяко от моите благословения и свидетелства, погълнати от вещици, да се обръщат в горещи Божии въглища и да се повръщат в името на Исус.

68. Освобождавам се от всяко робство на магьосническите завети, в името на Исус.

69. Всяка ковашка за магьосничество, където е скрита някоя от моите благословения, да бъде изпечена от Божия огън в името на Исус.

70. (Поставете дясната си ръка на главата си) Всяка плантация на магьосничество, замърсяване, натрупване и материал в тялото ми, разтопена от Божия огън и бъдете размита, от кръвта на Исус.

71. Всяко зло, което някога ми е извършено чрез нападение на магьосничество, бъде обърнато в името на Исус.

72. Всяка магьосническа ръка, засаждаща зли семена в живота ми чрез атаки на сънища, изсъхва и изгаря до пепел, в името на Исус.

73. Всяко магьосническо препятствие, поставено по пътя към желаното от мен чудо и успех, ще бъде премахнато от източния Божий вятър, в името на Исус.

74. Всяко магьосническо пеене, заклинание и проекция, направени срещу мен, те обвързвам и те обръщам срещу собственика ти, в името на Исус.

75. Обезпокоявам всеки сюжет, устройство, схема и проект на магьосничество, предназначен да засегне всяка област от моя живот, в името на Исус.

76. Всяка вещица, която се прожектира в тялото на всяко животно, за да ми причини зло, ще бъде заклещена в тялото на такова животно завинаги, в името на Исус.

77. Всяка капка от кръвта ми, засмукана от всяка вещица, сега ще бъде повръщана в името на Исус.

78. Всяка част от мен, споделена между домашни / селски вещици, аз ви възстановявам, в името на Исус.
79. Всеки орган от тялото ми, който е заменен за друг чрез магьосническа операция, ще бъде заменен сега, на името на Исус.

80. Възстановявам всякакви мои добродетели / благословии, споделени между вещиците на село / домакинство, в името на Исус.

81. Обращавам лошия ефект от всяко призоваване или призоваване на магьосничество към моя дух, в името на Исус.

82. Развързвам ръцете и краката си от всяко магьосническо заклинание или робство, от името на Исус.

83. Кръвта на Исус, измийте всички знаци за магьосничество върху мен или върху някой от моите имоти, от името на Исус.

84. Забранявам каквото и да било повторно обединение или прегрупиране на домашни и селски вещици срещу моя живот в името на Исус.

85. Господи, нека цялата телесна система на моите домашни вещици започне да се разпалва, докато не признаят цялата си нечестие, в името на Исус.

86. Господи, нека Божиите милости бъдат оттеглени от тях, в името на Исус.

87. Господи, нека започнат да мажат през деня, сякаш в разгара на тъмна нощ, в името на Исус.

88. Господи, нека всичко, което някога е работило за тях, да започне да работи срещу тях, в името на Исус.

89. Господи, нека нямат никаква дреха, която да покрие срама им, в името на Исус.

90 O Load, нека всички, които упорито не се разкайват, да бъдат поразени от слънцето през деня и от луната през нощта, в името на Исус.

91. Господи, нека всяка стъпка, която предприемат, ги отведе до по-голямо унищожение, в името на Исус.

92. Но що се отнася до мене, Господи, нека живея в хралупата на Твоята ръка, в името на Исус.

93. Господи, нека Твоята доброта и милост да ме завладеят сега, в името на Исус.

94. Всяка магьосническа операция срещу живота ми, под каквато и да е вода, получава незабавно осъждане на огъня, в името на Исус

95. Всяка сила на магьосничество, която въведе дух съпруг / съпруга или зло дете в моите мечти, печена от огън, в името на Исус.

96. Всеки агент на магьосническа сила, представящ се за мой. съпруг / съпруга или дете. в сънищата ми, печена на огън, в името на Исус.

97. Всеки агент на магьосническа сила, физически привързан към брака ми, за да го осуети, пада сега и загива, в името на Исус.

98. Всеки агент на магьосническа сила, назначен да атакува финансите ми чрез сънища, пада и загива в името на Исус.

99. Господи, нека Твоите гръмотевици намерят и унищожат всеки мощен магьоснически ковен, където обсъжданията и решенията са били изработени срещу мен, в името на Исус.

100. Всеки воден дух от моето село или място на раждане, практикуващ магьосничество срещу мен и семейството ми, трябва да бъде ампутиран от Божието слово в името на Исус.

Благодаря ти Исус за моята закрила.

KИНДАЛИЧНО ГЛЕДАЙТЕ ВСЕКИ ДЕН PRAYERGUIDE ТЕЛЕВИЗИЯ НА YOUTUBE
АБОНИРАЙ СЕ СЕГА
Предишна статия100 ежедневни молитви за успех в живота
Следваща статияМолитва за изцеление на странни болести
Казвам се пастор Икечукву Чинедум, аз съм Божий човек, който е страстен за движението на Бог в тези последни дни. Вярвам, че Бог е упълномощил всеки вярващ със странен ред на благодат, за да прояви силата на Светия Дух. Вярвам, че никой християнин не трябва да бъде потискан от дявола, ние имаме Силата да живеем и да ходим в господство чрез молитви и Слово. За допълнителна информация или консултация можете да се свържете с мен на everydayprayerguide@gmail.com или да ми пишете в чат в WhatsApp и Telegram на +2347032533703. Също така ще се радвам да Ви поканя да се присъедините към нашата мощна 24-часова молитвена група в Telegram. Щракнете върху тази връзка, за да се присъедините сега, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Бог да те благослови.

8 КОМЕНТАРИ

    • Добре е с теб Емили, просто знай, че нито едно оръжие, създадено срещу теб, няма да просперира и числата 23:23 ни казват, че никакво омагьосване и гадаене не могат да ни навредят, винаги ще ви споменавам в молитвите си. Бъдете силни в името на Исус.
      Също така сега можете да се присъедините към нашата група за молитва WhatsApp на https://chat.whatsapp.com/JdjLBj9Vd2h8fmqJle8MUN

  1. Благодаря ви за тази молитва срещу силите на злото, демоните и магьосничеството. Пиша роман. Този роман е за учител в предучилищна възраст, който осъзнава, че много от децата в предучилищна възраст се раждат в ковчега и се учат на занаята. Излага мрака на магьосничеството. Много хора няма да му харесат, елате срещу мен. Бих искал да интегрирам тази молитва в моята книга и ако тези демонични духове я прочетат, те ще бягат.

  2. Благодаря ти. Аз съм жертва на черна магия. и тази молитва ми помогна много, докато лекувах. Много благодаря

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните за коментарите ви.