Силата на молитвата в ежедневието ни.

3
23932

2 Летописи 7: 14:
14 Ако народът ми, който се нарича с моето име, ще се смири и ще се моли, ще потърси лицето ми и ще се обърне от нечестивите си пътища; тогава ще чуя от небето и ще простя греха им и ще изцеля земята им.

Молитва е акт на общуване с Бога. Молитвата или молитвата е процесът, при който установяваме божествена връзка с нашия създател. Всяка религия по света се моли, дори езичници и идолопоклонници се молят. Молитвата е универсален начин, с който човек се опитва да се свърже с духовните си корени. В тази статия ще разгледаме значението на молитвата в нашето ежедневие. Ще разгледаме и ние молитвата на нашия Господ, и видове молитва.Също така за целите на тази статия ще се съсредоточим върху молитвата като християнин.

Когато се молим, разговаряме с Бога по въпросите на нашия живот и също очакваме Неговата намеса под формата на отговори на нашите молитвени молби. Молитвата не е монолог, не е едностранна комуникация, тя е диалог, двустранна комуникация между Бог и човек. Когато се молим на Бога на небето, очакваме той да ни отговори според молбите, които сме отправили към Него.

KИНДАЛИЧНО ГЛЕДАЙТЕ ВСЕКИ ДЕН PRAYERGUIDE ТЕЛЕВИЗИЯ НА YOUTUBE
АБОНИРАЙ СЕ СЕГА

Молитвата е акт на вяра. Това е така, защото се молим на Бог, когото не виждаме, призоваваме божества, които не разбираме. Ние изразяваме вярата си в невидимото, когато се молим, защото очакваме Бог да чуе и отговори на нашите молитви всеки път, когато Му се молим. Молитвата може да бъде отправена и под формата на изразяване на благодарност и възхвалява Всемогъщия Бог. Като християни Бог ни е дал името на Сина Си Исус Христос, който да използваме в молитвите. Йоан 14:13, Йоан 15: 7 ни казва, че каквото и да поискаме от името на Исус Христос, Бог ще ни даде незабавни отговори. Името на Исус е нашата парола за отговори на молитви. Когато се молим в името на Исус, Бог ни предоставя незабавен достъп до всичко, което Христос ни е предоставил при изкуплението. Никой вярващ не може да живее победоносен живот без молитва, молитвата с по-малко живот е живот на пълно изключване от Бога и когато сме изключени от Бога, сме изложени на различни изкушения от злия.


Молитвата на нашия Господ (Нашият модел на молитва)

За да се молим ефективно, човек трябва да владее изкуството на молитвата. Молитвата към небесния Отец има процедури. Исус ни помисли как да се молим в библията, ние го наричаме молитвата на нашия Господ или молитвата на Господа. В този модел на молитва виждаме основата на ефективна молитва. Всяка молитва, на която трябва да се отговори, трябва да следва модела на Господната молитва. Ще преминем през Господната молитва, за да видим правилния начин, по който трябва да представим молбата си пред Отца.

Матей 6: 9-13:
9 След това, моля, молете се: Отче наш, който си на небето, Свети да бъде името ти 10 Царството ти идва. Твоята ще стане на земята, както е на небето. 11 Дайте ни днес нашия ежедневен хляб. 12 И прости ни дълговете си, както прощаваме на нашите длъжници. 13 И не ни води в изкушение, но ни избави от злото; Защото Твоето е царството, и силата, и славата, до века. Амин.

1). Името на Бог: Горният библейски стих започна с молитвата, баща ни, който си на небето.  Всяка молитва трябва да бъде отправена към Отца, в името на Исус Христос. Трябва да разберем, че не се молим на Исус Христос или чрез Исус Христос, не !!! Ние се молим на небесния баща, в името на Исус Христос. Името на Исус Христос е името над всички имена, Филипяни 2: 9. това е единственото име, което ни дава незабавен достъп до трона на Бог Отец. И така, вашите молитви трябва да започват с думи като, Отче, в името на Исус Христос ... След това продължавате към следващата стъпка.

2) Денят на благодарността: След като разпознаете Името на Бог, трябва да Му благодарите и да го похвалите, ние трябва да разпознаем в молитва върховенството на Бог и Неговите прекрасни дела в живота ни. Трябва да Го ценим за чудесата на Неговите творения и Неговата могъща мъдрост, която контролира Вселената. Когато благодарим на Бог в молитви, използваме думи като ... Благодарим ви за вашата доброта и вашите могъщи дела, вие сте по-високи от най-висшите, по-големи от най-големите и по-добри от най-добрите, вие сте Царят на царете и Господарят на господарите, Отче, ние ви хвалим за вашата несравнима мъдрост, че контролира Вселената, вземете цялата слава Отец в името на Исус амин ... След това продължавате към следващата стъпка.

3). Признайте Неговата милост: Трябва да разберем, че това е привилегия да се молиш пред господаря, Бог не прави тук молитвата на грешника, ако имаш нужда от спасение тук, но слава Богу, че сме спасени от Христос Исус, а не от нашите дела. Трябва да благодарим на Бог за Неговите безусловни милости в живота ни, Плач 3: 22-23, нека знаем, че от Господните милости не сме погълнати, ние трябва да Го ценим за Неговите милости, с които се радваме ежедневно в живота си. Някои вярващи използват този раздел, за да поискат прошка на греховете, също е добре да го направим. Можете да използвате думи като, Отче, благодаря ти за безусловната милост, която е вечнозелена в живота ми, или баща, аз искам, че в твоята безусловна любов ми простиш за всичките ми прегрешения в името на Исус.

4). Представете молбата си към Господа: В този раздел вече можете да представите молитвата си към Господ, независимо дали се молите за себе си, ходатайствате за някого, молите се за молитва за изцеление и т.н. Важно е също така да знаете, че всяко ваше искане трябва да бъде подкрепено с Божието слово. Трябва да търсим писанията, свързани с нашата област на нужда, за да можем да я представим пред Господа в молитви. Например, ако се молите за изцеление, можете да напомните на Бог на тези писания: Псалми 107: 20, Исая 53: 5, тези лечебни писания ще подкрепят молитвите ви и Бог ще почете Неговото слово в живота ви.

5). Завършете молитвата си с благодарност: След като приключите с представянето на молбите си пред Бога, трябва да завършите молитвите си с благодарност. Оценявайте Бога за това, че отговаря на вашите молитви. Когато Му благодарим, ние показваме, че наистина вярваме в способността Му да ни отговори бързо. Сега нека разгледаме значението на молитвата в нашия живот.

10 Важността на молитвата

1) Духовен растеж: Молитвеното упражнение е a духовно израстване упражнение. Когато живеем молитвен живот, духът ни започва да се развива много бързо. Исус каза, че хората трябва да се молят винаги и да не припадат, Лука 18: 1, когато припаднете, това означава, че силата ви е малка, Притчи 24:10, а липсата на сила е знак за лош растеж и развитие. Следователно един от най-ефективните начини да се развивате духовно е да се включвате в молитви винаги.

2). Директен достъп до Бог: Молитвата ни дава директен достъп до Бога, когато се молим винаги, говорим винаги с Бога, когато говорим винаги с Бога, нашата близост с него става много силна. Молитвата е магистралата, която свързва физическото с духовното, всеки молещ се християнин има пряк достъп до Бога. Всеки път, когато Бог иска да разгърне Своите планове, той говори само на онези, които винаги му говорят в молитви.

3). Изживейте Божията любов: Когато се молим от сърце, ние сме изложени на безусловната Божия любов, Бог ще покаже безусловната Си любов само на онези, които ежедневно говорят с Него в молитви. Нека да знаем това, Бог обича всичките Си деца, дори обича целия свят, Йоан 3:16, но не предпочита всичките си деца, той предпочита само тези, които познава, и тези, които през цялото време говорят с него в молитви.

4). Получавайте отговори: Друго значение на молитвите е, че получаваме отговори. Когато се молим, трябва да очакваме Бог да отговори. Бог иска нашата радост да бъде пълна. Ето защо винаги трябва да имаме големи очаквания, когато се молим. Исус каза в Марк 11: 23-24, че винаги ще имаме това, което казваме, при условие че вярваме в това и го очакваме.

5). Преодолейте тъмните сили: Библията ни казва да се противопоставим на дявола, Яков 4: 7. Един от основните начини да се противопоставите на дявола е чрез молитви, когато вържете дявола, той остава обвързан. Бог ни е дал силата да нанизваме на змии и Скорпиони и да унищожаваме всички дела на дявола, Матей 17:20. Това е върху олтара на молитвата, който можете да преодолеете сили на тъмнината около вас и къщата ви държат.

6). Божествена посока: Всяко Божие дете има право на божествена посока. Причината, поради която е изпратен Светият Дух, е да ни води по пътя ни в живота. Как ни води Божият Дух? Чрез молитви. Ние се молим на Светия дух в името на Исус Христос. Можем да попитаме Господа по кой път да вървим, за да не го пропуснем в живота.

7). Преодолейте изкушението: Ако се биете изкушения, трябва да се молите. Молитвата е основният ключ към всички световни проблеми. Исус каза, молете се, за да не изпадате в изкушения, Матей 26:41. Когато се молим редовно, без да преставаме, получаваме духовна сила да кажем „не“ на дявола, получаваме духовна сила да живеем над греховете и скръбта.

8). Да познаваме боговете ще: Исус се моли за волята на Бог в края на земния Си живот Лука 22:42, Матей 26:39. Познаването на волята на Бог за живота ни е нашата солидна основа за успех. Един много ефективен начин да разберем Божията воля и цел за нашия живот е чрез молитвите. Когато питаме Господа за нашето светло бъдеще, Той ни чува и ни насочва по пътя, по който трябва да вървим, Исая 30: 21-23.

9). Връзка със Святия Дух: Всеки християнин, който живее молитвен начин на живот, има здравословна връзка със Светия Дух. Светият дух също ни помага в нашите молитви, Римляни 8:26. Молитвите, особено молещи се на езици, ни приближават много до светия дух. Всеки път, когато се молим, общуваме с Светия Духи колкото повече общуваме с духа, толкова по-близо ставаме с Него.

10). освещаване: Да бъдеш осветен означава да бъдеш отделен за ползване от господаря. Исус често се отделя, за да се моли в Библията. Молитвата ни отличава, молещият се християнин не се смесва с грешниците, макар че ги обича и се моли за тях, но не се присъединява към тях в корумпирани практики, защо? Защото той е отделен за използване от Отца. Молитвата ни освещава, за да ни прослави пред другите.

10 вида молитва

Сега ще разгледаме видовете молитва, има различни видове молитва за различни видове ситуации.

1), Ходатайство: Молитвата на ходатайство или ходатайствената молитва е молитва, която молим за някой друг. Това е много безкористна молитва. Когато се застъпваме за другите, ние призоваваме Бог да се намеси в живота и семейството. Тялото на Христос отчаяно се нуждае от ходатайства, хора, които ще застанат в пропастта и ще се помолят за другите. Тези, които ще застанат в пропастта и ще се помолят за църквата, страната, грешниците, болните, нашите водачи и пр. Когато се молим за благополучието на другите, Бог се грижи за нашето благополучие, Притчи 11:25. По-долу са мостри на молитвата за застъпничество:

Молитва за ходатайство за нация (проба).

А). Отче, благодаря ти, защото знам, че винаги ми отговаряш, когато се обадя в името на Исус.
B). Отче, благодаря ти за твоите милости, които надделяват над преценката в живота ми.
° С). Уважаеми Господи, издигам този народ (наречете го, Америка, Англия или Нигерия) във вашата способна грижа. Стани и защити този народ от терористични атаки в името на Исус.
Д). Отче, стани и осуети устройствата на нечестивите, които стоят зад всички невинни убийства в този народ от името на Исус.
E). Отче, заобиколи гражданите и чужденците в този народ с облака си на защита в името на Исус.
Благодаря ти баща, че отговори на молитвите ми в името на Исус.

2). молба: Това е лична молитвамежду вас и Бог, лично молене е, когато отивате при Бога в молитви, отнасящи се до въпросите на вашия живот. Това е най-практикуваната молитва в тялото на Христос. За да се молите ефективно тази молитва, трябва да се молите с вяра, вярвайки, че молбата ви е била отговорена, Марк 11: 23-24. По-долу са мостри на лични молби.

Молитва за молене (проба).

А). Отче, благодаря ти за привилегията да бъда в твоето присъствие в името на Исус
B). Отче, от кръвта на сина ти Исус, измий ме чист от всеки грях в името на Исус
° С). Отче, моля те да ми дадеш мъдростта и разбирането, от което се нуждая, за да изтъкна своите академици в името на Исус
Д). Отворете ума си Господи, за да разбера всички предмети, които преподавам от моите учители в името на Исус
E). Отче, укрепи ме с благодатта да бъда усърден ученик в името на Исус.
Отче, благодаря ти за отговорилите молитви в името на Исус.

3). Военни молитви: Точно както името подсказва молитвата си за война. Трябва да се отбележи, че нашето военно оръжие не е физическо оръжие, а духовно оръжие, изразено върху олтара на молитвите. Този тип молитви се използват, за да устоят на делата на дявола в живота ви. Вие се ангажирате военни молитви когато сте под потисничеството на дявола, когато сте изправени упорити проблеми, когато твоят врагове се борят усилено, за да те дръпнат надолу. Военните молитви често се молят силно и с яростна сила, това е така, защото даваме на дявола да знае, че е достатъчно. По-долу са мостри от военни молитви.

Военни молитви (проба).

А). Отче, стани и се бори срещу всички онези, които се борят срещу мен в името на Исус
Б) Освобождавам ангелите Господни да атакуват всички онези, които замислят зло срещу мен зад гърба си в името на Исус.
° С). Със силата Божия в мен, аз подчинявам всяка сатанинска сила, бореща се срещу моя напредък в името на Исус
Д). Чрез нагръдника на моята вяра, аз се предпазвам от всяка сатанинска стрела, насочена срещу живота ми в името на Исус
E). Отче, продължи да ме спасяваш от ръцете на нечестиви и неразумни мъже на име Исус.
Благодаря ти баща, че се борих в битките ми в името на Исус.

4). Молитва за мир: Павел ни призова да се молим за нашето правителство. Трябва да се молим за мира на нашата нация. Това е навременна молитва за всички християни. Непрекъснато трябва да се молим за мира на страната си, защото можем да процъфтяваме само в спокойна среда. Вижте какво библията има да каже за молитвите за мир:Псалм 122: 6-9: 6 Молете се за мира на Ерусалим: те ще просперират, които ви обичат. 7 Мир в стените ви и благополучие в дворците ви. 8 Защото братята ми и другарите ми, сега ще кажа: Мир в теб. 9 Заради дома на Господа, нашия Бог, ще търся твоето добро.
По-долу са мостри на молитвата за мир:

Молитва за мир

А). Отче, в името на Исус, нека вашият мир, който надминава всяко разбиране, почива на този народ в името Исус.
B). Отче, махни сърцето на камък от нашите водачи и им даде сърцето на плът, като по този начин те ще насърчат мира между нас в този народ в името на Исус
° С). Ние изобличаваме духа на насилие от този народ в името на Исус.
Благодаря ти баща, че възцари мир в нашата нация от името на Исус.

Молитвата за мир не се ограничава само до правителството, за нея може да се моли семейства и други също.

5). Молитва за благодарност: Това е молитва, която е изпълнена с благодарности, похвали за това, което Бог е направил и все още ще направи в нашия живот. Ние участваме в тази молитва по две причини, първо да благодарим на Бог за това, което е направил в нашия живот, и второ, за да благодарим на Бога за това, което Той все пак ще направи в нашия живот. 1 Солунци 5:18 ни казва да благодарим във всички ситуации. По-долу са мостри на благодарствена молитва:

Молитва за благодарност (проба).

А) Отче, благодаря ти за това, който си в моя живот.
Б) Отче, благодаря ви за вашата доброта и милости в живота ми
В) Отче, благодаря ви, че винаги предоставяте за мен и семейството ми от името на Исус
Г) Отче, благодаря ти, защото знам, че моят ден трябва да е по-голям от днес в името на Исус
Д) Благодаря ти Исусе.

6). Моля се в духа: 1 Коринтяни 14:14 ни казва за молитвата в духа. Да се ​​молим в духа или да се молим в Свети дух или моленето на езици е форма на молитва, при която позволяваме на светия дух да се моли чрез нас, използвайки звуци, които нямат смисъл за човешкия ум. Когато се молим на езици, Божият дух се моли чрез нашия дух и докосва области от нашия живот, които не могат да бъдат докоснати от нашето разбиране. Моленето в духа не е дар, а издигане на светия призрак. Когато се молим в духа, ние изграждаме себе си в нашата най-свята вяра, Юда 1:20. Павел ни призова да се молим винаги в духа, Ефесяни 6:18. Моленето в духа е най-ефективната форма на молитва. Това е най-бързият начин да изградите своя духовен живот.

7). Пророчески декларации: Това е авторитетен вид молитва, където заявявате какво искате да видите в живота си. Марк 11: 23-24 и Матей 17:20 ни разказва за деклариране на желание, което искаме да видим. Когато се ангажираме с тези молитви, ние изговаряме смело това, което искаме да видим в живота си, а също така смело повеляваме това, което не искаме да виждаме от живота си. Примери за пророчески декларации са по-долу:

Пророчески декларации: (Пример).

А). Декларирам и постановявам, че ще успея като семе на Авраам в името на Исус
B). Декларирам и постановявам, че нито едно оръжие, изработено срещу мен, няма да просперира в името на Исус
° С). Декларирам и постановявам, че работя в победа в името на Исус.
Д). Декларирам и декретирам, че работя в божественото здраве, болестите и болестите са далеч от мен в името на Исус.
Благодаря ти Господи.

8). Молитва за изцеление: Това е молитва, която се молиш над болен човек. Най- молитва за изцеление е молитва на вярата, която винаги ще излекува болните. Марк 16: 18-20, Исус каза, че тези, които вярват в Неговото име, ще положат ръка на болните и те ще бъдат изцелени. По-долу са извадките от молитва за изцеление.

Молитва за изцеление

А). Заповядвам на тази болест (споменавайте името) да излезе от това тяло в името на Исус
B). Гнусен дух на немощ, излезте от това тяло сега в името на Исус
° С). Говоря изцеление на вашия живот сега от името на Исус
Д). Да бъдете изцелени в тялото си, да бъдете изцелени в кръвта си, да бъдете изцелени в костите си в името на Исус.
Благодаря ти Господи.

9). Молитва за стипендия: Това е просто приятно прекарване с Бог, в общение. Общуването с Бога е просто да прекарате време в Неговото присъствие, да му се покланяте, пеете, да го хвалите, а също така можете да му се покланяте в духа и в разбирането си. Добър пример е, когато ръководите група за поклонение или лично се покланяте на Бога.

10). Молитвата на вярата: Този вид молитви могат да движат планини. Исус каза, ако можете да повярвате, че всичко е възможно, Марк 9:23. В тази молитва вие упражнявате вярата си в словото на Господ. Добър пример за това е молитвата на Илия, Яков 5:17. Когато се молите на тази молитва, знаете, че с вас нищо няма да бъде невъзможно.

Заключение:

Вярвам, че досега сме виждали силата на молитвата в ежедневието си. Като вярващи, ние трябва да живеем молитвен живот, трябва да преследваме Бога, никога не трябва да правим голяма стъпка в живота си, без да се консултираме с Господа в молитви. Моля се милостта да се молите винаги да ви опира в името на Исус.

KИНДАЛИЧНО ГЛЕДАЙТЕ ВСЕКИ ДЕН PRAYERGUIDE ТЕЛЕВИЗИЯ НА YOUTUBE
АБОНИРАЙ СЕ СЕГА
Предишна статияМолитва срещу ранна смърт
Следваща статия20 Чудотворни молитви срещу усложнения на бременността
Казвам се пастор Икечукву Чинедум, аз съм Божий човек, който е страстен за движението на Бог в тези последни дни. Вярвам, че Бог е упълномощил всеки вярващ със странен ред на благодат, за да прояви силата на Светия Дух. Вярвам, че никой християнин не трябва да бъде потискан от дявола, ние имаме Силата да живеем и да ходим в господство чрез молитви и Слово. За допълнителна информация или консултация можете да се свържете с мен на everydayprayerguide@gmail.com или да ми пишете в чат в WhatsApp и Telegram на +2347032533703. Също така ще се радвам да Ви поканя да се присъедините към нашата мощна 24-часова молитвена група в Telegram. Щракнете върху тази връзка, за да се присъедините сега, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Бог да те благослови.

3 КОМЕНТАРИ

  1. Благодаря за вашите добри дела на общи молитвени модели.
    Наистина си струва да следите как да направите една супер звезда в молитва.
    Благодаря.
    Пастор Майк

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните за коментарите ви.