100 молитви за свръхестествени пробиви

3
24571

Второзаконие 28:13:
13 И Господ ще ти направи главата, а не опашката; и ще бъдеш само отгоре, и няма да бъдеш отдолу; ако послушаш заповедите на Господа твоя Бог, които днес ти заповядвам, да ги спазваш и изпълняваш:

Чрез изкуплението всяко Божие дете има право на свръхестествено пробиви. Бог ни е определил да бъдем винаги главата, а не опашката. Дяволът обаче винаги ще се бори с нашите божествени позиции в Христос. Днес ще разгледаме 100 молитви за свръхестествени пробиви. С тези молитви ние ще унищожим всяко сатанинско противопоставяне на нашите пробиви. Силата на молитвата е силата на пробивите. Исус, говорейки за молитвата в Марк 11: 22-24, каза: „ще имаш каквото кажеш”. Докато ангажирате тези молитви за свръхестествени пробиви, виждам как се издигате до най-горния връх в името на Исус.

Какво представлява свръхестественият пробив? Тя може да бъде определена като успешна от Божията ръка. Това означава да създавате високи постижения във вашата област на начинание. Свръхестествените пробиви могат да бъдат допълнително определени като наслаждаване на странен ред на благоразположение отвъд човешкото разбиране и разбиране. Авраам, нашият завет баща се радваше на свръхестествени пробиви, Битие 13: 1-2, Яков се радваше на свръхестествени пробиви, Битие 30: 31-43, Исаак се радваше на свръхестествени пробиви, Битие 26: 1-14. Ранната църква се радваше на свръхестествени пробиви, Библията казва, че никой от тях няма в ранната църква, Деяния 4:34. Като роден отново дете Божие, вие също можете да се насладите на свръхестествени пробиви. Най-голямото желание на боговете за неговите деца е всеобщото благоденствие, 3 Йоан 1: 2. Най-голямото ми желание е, докато участвате в тази молитва за свръхестествени пробиви, непрекъснато да бъдете на върха в името на Исус. Ще се видим на върха.

KИНДАЛИЧНО ГЛЕДАЙТЕ ВСЕКИ ДЕН PRAYERGUIDE ТЕЛЕВИЗИЯ НА YOUTUBE
АБОНИРАЙ СЕ СЕГА

 


100 молитви за свръхестествени пробиви

1. Господи, благодаря ти за мощната ръка върху живота ми в името на Исус.

2. Господи, заявявам, че твоята мощна сила почива на моя бизнес и кариера в името на Исус

3. Господи, запали сърцето ми за огън за теб

4. Господи, нека твоята чудотворна сила затвори всички сатанински врати от препятствия в моя живот.

5. Укорявам всеки поглъщащ, който работи върху моите финанси, в името на Исус.

6. Съжалявам всеки лош крак във финансите си, в името на Исус.

7. Премахвам всяка ръка на зли хора от моите финанси, в името на Исус.

8. Нека малките лисици, които развалят моите финанси, да бъдат прогонени от огън, в името на Исус.

9. Господи, покривам ръката си с кръвта на Исус.

10. О Господи, нека Твоята съживяваща сила възроди моите благословения в името на Исус

11. Нека ангелите на живия Бог да започнат да връщат всичките ми откраднати благословения, в името на Исус.

12. Отслабвам се от всяка ковчега на вещици или сатанински очарования в името на Исус.

13. Изгубвам се от всеки демоничен силен човек, в името на Исус.

14. Заповядвам облакът на тъмнината да се издигне от мен, в името на Исус.

15. Арестувам се от пътя на смъртта и унищожението, в името на Исус.

16. Нека всяко унищожение и опасност за повдигането ми да бъдат прогонени, в името на Исус.

17. Отслабвам се от всяка паяжина от безсилие и изоставане в предците, в името на Исус.

18. Всяка тъмнина, да се разпръсне от живота ми чрез огън, в името на Исус.

19. Всеки упорит проблем в моя живот, получи стрелката на Светия Дух, в името на Исус.

20. Всяка сила на силите на тъмнината, работеща в която и да е област от моя живот, да бъде прекратена с огън, в името на Исус.

21. Аз се отказвам от всяко зло посвещение на силите на предците от моя живот, в името на Исус.

22. Връщам се обратно, за да изпратя всяка неприятност, изстреляна в мен, в името на Исус.

23. Господи, започни да ми правиш път в пустинята на живота.

24. Отказвам да подхранвам съмнението си. Съмнение, заповядвам ви да умрете, в името на Исус.

25. Всяка зла кампания срещу моята славна съдба, бъдете опозорени в името на Исус.

26. Нека Божият огън да преследва и погълне всички извършители на злото в моя живот, в името на Исус.

27. Всяка мръсотия в моя дух, да се очисти от кръвта на Исус, в името на Исус.

28. Аз ще бъда победителят, а не жертвата в името на Исус.

29. Изисквам всичките си права на завет сега, в името на Исус.

30. Господи, докосни всеки отдел от моя живот с Теб дясна ръка на властта в името на Исус.

31. Господи, избави ме от потисниците чрез Твоята протегната ръка.

32. Нека силата на духа на господство да падне върху моя живот сега, в името на Исус.

33. Аз се кая от всяко неподчинение, в името на Исус.

34. Господи, проучи живота ми и ме очисти чист в името на Исус

35. Господи, насочи моите стъпки към пътя на мира в името на Исус

36. Господи, изпрати помощ отгоре при мен, за да мога да спра всяка дейност на дявола в моя живот.

37. Господи, забрани на врага да ме направи лош пример в Исус

38. Вързвам всеки дух на липса на фокус в живота си, в името на Исус.

39. Господи, помажи ме с маслото на радостта в името на Исус

40. Полагам проклятието Господне върху всяка болест и сатанински белези върху живота си, в името на Исус.

41. Нека всяко сатанинско царство, монтирано срещу живота ми, да се разпадне на части, в името на Исус.

42. Днес заявявам, че моят враг е скакалецът, аз съм гигантът, от името на Исус.

43. Кръв на Исус, свари моя дух, душа и тяло в името на Исус.

44. Святи Душе, зареди ме с Твоя огън, в името на Исус.

45. Сила и здраве на Бог, влезте в тялото ми, от името на Исус.

46. ​​Господи, в името на Исус, сега да се отворят небесата за мен.

47. Нека помазанието за свръхестествени пробиви да падне силно върху мен, в името на Исус.

48. Заповядвам всеки зъл прогрес в живота ми да престане сега, в името на Исус.

49. Зло иго, излезте от живота ми сега, в името на Исус.

50. Духовна слабост, аз те изхвърлих от живота си сега, в името на Исус.

51. Господи, аз детронирам себе си и превъзнасям Исус в живота си

52. Искам да умра за себе си, в името на Исус.

53. Искам да умра от моите мнения, предпочитания, вкусове и воля в името на Исус.

54. Искам да умра за света, неговото одобрение и вина, в името на Исус.

55. Всеки наследен проблем във всяка област от моя живот, без прегрупиране, без насилие, без подкрепления, без спорове. бъдете завинаги в името на Исус.
56. Заповядвам на синдрома на дявола на близкия успех да се измъкне от живота ми !!!, в името на Исус.

57. Аз изобличавам всяко семейно зло бреме и робство в моя живот, в името на Исус.

58. Отхвърлям всяко лошо име, в името на Исус.

59. Всичкото „негативно“, което казах в тази програма, всяка зла сила, която би казала „да“, бъде обвързана сега, в името на Исус.

60. Нека всеки „зъл арест“ от моята благословия получи слепота сега, в името на Исус.

61. Всяка власт, която спира моя прогрес, пада и умирам сега, в името на Исус.

62. Отхвърлям всяка демонична промяна на съдбата, в името
на Исус.
63. Всяка сила, която допринася за упорството на проблемите в живота ми, пада и умира сега в името на Исус.

64. Всяка сила, която пренарежда проблеми в моя живот, падайте и умирам сега, в името на Исус.

65. Господи, прости ми, че някога съм направил предмет, който трябва да преследвам.

66. Заповядвам на слепотата да падна на всеки упорит преследвач на моя живот, в името на Исус.

67. Ти преследваш моята съдба, преследван от ангели Божии в името на Исус.

68. Господи, дай ми право да предам всички на Тебе в името на Исус

69. Всяка причина за мъки от нечестива интелигентна мрежа в моя живот, да бъде обезсилена от кръвта на Исус.

70. Всяка причина за невъзможност да се наслаждавам на божествените ползи в живота си, да бъде обезсилена от кръвта на Исус, в името на Исус.

71. Всяка причина за постоянна атака от непокаяно и упорито домашно нечестие в моя живот, ще бъде обезсилена от кръвта на Исус.

72. Всяка причина да страдате от интензивни брачни атаки, бъдете обезсилени от кръвта на Исус.

73. Всеки корен на неспособност да открия врага в живота ми, изсъхнал от кръвта на Исус.

74. Всяко проклятие да видиш доброто, но да не го постигнеш, се пречупи от кръвта на Исус.

75. Всеки проблем, който се опитва да задуши моята вяра, да бъде изкоренен от кръвта на Исус.

76. Всяка причина от живота ми, използвана за изпитване на сатанински оръжия, да бъде обезсилена от кръвта на Исус.

77. Всяка кауза от клетка съпруг / съпруга, да бъде обезсилена от кръвта на Исус.

78. Всяка причина за понижаване в съня в живота ми да бъде обезсилена от кръвта на Исус.

79. Всяка стълба на финансов срам в живота ми, да бъде разбита от кръвта на Исус.

80. Всяка причина за духовна застой в живота ми да бъде обезсилена от кръвта на Исус.

81. Всяка причина за демонични забавяния на чудеса в живота ми, да бъде обезсилена от кръвта на Исус.

82. Всеки погребан талант и добродетел в моя живот да бъда ексхумиран от кръвта на Исус.

83. Всяка причина за духовна простуда в живота ми да бъде обезсилена от кръвта на Исус.

84. Всяка причина за изчезване или нежелание на евентуални помощници в живота ми да бъде обезсилена от кръвта на Исус.

85. Всяка причина за липса на оборотен капитал в живота ми да бъде обезсилена от кръвта на Исус.

86. Всяка причина за кръгови проблеми в живота ми да бъде обезсилена от кръвта на Исус.

87. Всяка причина да се налага винаги да се боря сериозно, за да направя нещо в живота си, да бъда откачена от кръвта на Исус.

88. Всяка причина за винаги да заемам грешни позиции в живота си, да бъда обезсилена от кръвта на Исус.
89. Всяка причина за забавени и отказани повишения в моя живот, да бъде обезсилена от кръвта на Исус.

90. Всяка причина за пустинен бизнес / финанси в живота ми да бъде обезсилена от кръвта на Исус.

91. Баща, благодаря ти, че ме направи финансов гигант

92. Благодаря ти, отче, че ме направи глава в моите начинания, в името на Исус

93. Благодаря ти Господи, че накараш велики хора да ме благословят в Исусово име

94. Благодаря ти Господи, че ми отвори свръхестествени врати от цял ​​свят

95. Благодаря отче, че ме благослови духовно

96. Благодаря ти баща, че ме благослови финансово

97. Отче, благодаря, че ме благослови академично

98. Благодаря ти Господи, че направи път за мен там, където нямаше начин

99.:По-скоро, благодаря, че ме благослови и ми направи благословия

100. Отче, благодаря ти, че отговори на молитвите ми.

 

KИНДАЛИЧНО ГЛЕДАЙТЕ ВСЕКИ ДЕН PRAYERGUIDE ТЕЛЕВИЗИЯ НА YOUTUBE
АБОНИРАЙ СЕ СЕГА

3 КОМЕНТАРИ

  1. Амин, аз вярвам и получавам Божиите свръхестествени пробиви в живота си в мощното име на Исус.

  2. Digníssimo servo de Deus, pelo seu trabalho de orações que tem disponibilizado aos oprimidos e needitados de forma gratis aqui e em outras redes, e que têm ajudado a salvar muitas pessoas e famílias ao redor do mundo. Que Deus lhe dê mais sabedoria, dicernimento, saúde e muita paz.
    O ano de 2021 lhe traga tudo de bom na sua vida pessoal, espiritual e known, im nome de Jesus Cristo.
    Em nome da minha família, fique com като bençãos de cristo jesus

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните за коментарите ви.