70 молитвени точки за разрушаване на бариерите

2
40672

Зех 4: 7:
7 Кой си ти, голяма планина? преди Зерубавел да станеш обикновен; и той ще извади надгробния камък с викове, вик, благодат, благодат към него.

Всяка преграда, застанала по пътя ви към величието, трябва да се поклони сега в името на Исус. Днес събрах 70 молитвени точки за разбиване на бариерите. Не знам каква бариера е поставил дяволът над живота ви днес, те ще бъдат унищожени, докато се занимавате с тези молитвени точки. Какво е бариера? Бариерата може да бъде определена като пречка за успеха. Бариерите могат да бъдат физически и духовни.

Физическите бариери са пречки в резултат на някакъв недостатък в живота ви, например, нямате образование, родителите ви са мъртви, вие сте ексконвик, вие сте инвалиди. Ако имате физически бариери, не се тревожете, Бог, който вдигна Йосиф в непозната земя, ще ви посети, докато днес ангажирате тези молитвени точки. Нашият Бог не може да бъде ограничен от физически бариери. Той може да ви даде работа без квалификация, той може да ви уреди независимо от вашия физически дефицит. Всичко, от което се нуждаете, е просто да повярвате, повярвайте, че Той може да го направи и Той ще го направи както се молите за Него днес.


Нова книга от пастор Икечукву. 
Наличен сега на Amazon

Духовните бариери са препятствия, поставени в живота ви от сатанински агенти, вещици и магьосници, духовни силни, и силите на предците, Тези бариери могат да бъдат много ужасни, ако не сте молитвени. Днес има много вярващи, които са под сатанинска обсада в резултат на тези духовни бариери. Всички видове бариери, брачни бариери, бедност, безплътност и пр. С тези духовни бариери може да се работи само духовно. Трябва да се издигнете и да се молите да излезете от всяко притежание на дявола в живота си. Дяволът е отговорен за бариерите в живота ви и за да го преодолеете, трябва да поемете отговорност. Молитвите поемат отговорност, дяволът и неговите агенти ще отговорят само на твоите мъки над олтара на молитвите.

Дяволът не може да спре напредъка на вярващия в Христос, ако сте родени отново, вие сте неудържими, имате властта да поставите дявола там, където му е мястото. Докато заставате на платформата за молитви, всеки дявол се покланя в краката ви. Тези молитвени точки за разбиване на бариерите ще разпръснат всички сатанински бариери, стоящи на пътя ви днес. Докато ангажирате тези молитвени точки, всяка планина, стояща пред вас, ще бъде равнина. Господ вашият Бог ще се издигне от ваше име, ще поеме битките ви и ще ви даде победа в името на Исус. Не ме интересува пред каквато бариера се сблъсквате днес, просто вярвайте на Бог, докато се занимавате с това молитвени точки и ще видите добротата на Бога в живота си.

70 молитвени точки за разрушаване на бариерите

1. Отче Господи, предавам финансовия си живот на Теб, в името на Исус.

2. Всяка сатанинска пречка, създадена срещу моя живот, бъдете отместена сега в името на Исус.

3. Заповядвам на всички врагове на моя прогрес да получат своите духовни некролози сега, в името на Исус.

4. Нека всички сатанински агенти зли планове срещу живота ми да бъдат обърнати за моето божествено повишение, в името на Исус.

5. Всички зли съветници, бъдете погребани в пустинята, в името на Исус.

6. Заповядвам на всяка духовна преграда да се разтвори незабавно в името на Исус.

7. Всички мои врагове ще хапят пръстите си със съжаление, в името на Исус.

8. Нека всеки сатанински агент, който разпространява моето име за зло, да падне и да умре сега, в името на Исус.

9. Господи, отмъсти ми на враговете ми бързо в името на Исус.

10. Нека всяко действие на вещици и магьосници срещу моя живот и съдба се обезсили в името на Исус.

11. Нека всяко зло желание и очакване срещу мен и семейството ми се провали ужасно в името на Исус.

12. Нека децата на нечестивите силни мъже в живота ми да се смущават в името на Исус.

13. Изстрелвам стрелите на безпокойство в лагера на враговете си, в името на Исус.

14. Няма да се посрамя, но враговете ми ще пият чашата си на срам, в името на Исус.

15. Всички проклятия, издадени срещу мен, да бъдат превърнати в благословения, в името на Исус.

16. Святи Душе, рекламирай Исус в моя живот, в името на Исус.

17. Независимо дали дяволът го харесва или не, добротата и милостта ще ме последват в името на Исус.

18. Получавам помазанието да успея срещу всички шансове след заповедта на Неемия, в името на Исус.

19. Получавам духа на мъдрост и съвършенство, за да объркам обвинителите си в името на Исус.

20. Ще се смея на враговете си, за да се презират в името на Исус.

21. Всеки зъл език, който се изправи срещу мен в съд, получи Божия огън в името на Исус.

22. Заповядвам на всеки силен против брака да падне и да умре, в името на Исус.

23. Отче Господи, унищожи ярема на омразата и нещастието в моя брак, в името на Исус.

24. Парализирам силите, които стоят зад всяка форма на намеса в брака, в името на Исус.

25. Господи, причини шумът на непознатите да престане в брака ми.

26. Преодолявам челюстта на всяка сила, противопоставяща се на моя брак, в името на Исус.

27. Нека слънцето на брака ми изгрее в пълната си сила, в името на Исус.

28. Господи, дай да чуеш славния ти глас на мира в брака ми.

29. Заповядвам всяко иго на прогреса в живота ми да се разпадне на парчета, в името на Исус.

30. Прекъсвам всяко притежание на магьосничество, което работи срещу съдбата ми в името на Исус.

31. Нека всяка духовна преграда, която ме държи в робство, да се разчупи на части, в името на Исус.

32. Господи, обърни омагьосването и гаданието на врага ми вятър и объркване в името на Исус.

33. Нека Божият вихър падна тежко върху всеки силен човек в моя живот, в името на Исус.

34. Господи, преобърни злото желание на непознати за моите бизнеси, кариера и брак от името на Исус.

35. Злата стена в моя бизнес, кариера и брак, разпада се на парчета, в името на Исус.

36. Поемам власт над всеки разрушител на бракове, от името на Исус.

37. Заповядвам всеки вятър от огорчение и борба в брака ми да спре веднага, в името на Исус.

38. Нека нападенията от домашно нечестие да бъдат обезсилени от кръвта на Исус в името на Исус.

39. Нека кръвта на Исус да унищожи основата на проблемите и провалите в моя бизнес, кариера и брак в името на Исус.

40. Изговарям Божиите благословии върху моя бизнес, кариера и брак, от името на Исус.

41. Отче Господи, изцели брака ми и възстанови щастието в моя дом, в името на Исус.

42. Слънцето на брака ми няма да залезе в името на Исус.

43. Знамето на любовта през живота ми няма да изсъхне, в името на Исус.

44. Славата на моя живот няма да избледнее в името на Исус.

45. Използвам кръвта на Исус, за да освободя всяка сила, която седи на моето повишение, в името на Исус.

46. ​​Използвам кръвта на Исус, за да свържа всички наследени скрити мистериозни заболявания в моя живот, в името на Исус.

47. Със силата в кръвта на Исус унищожавам всяка сатанинска бариера на изостаналостта, в името на Исус.

48. Господи, направи ми благословение днес във всички области на моя живот в името на Исус.

49. Използвам кръвта на Исус, за да се освободя от всеки дух в мен, който не е дух на Бог, в името на Исус.

50. По кръвта на Исус поемам властта над и нареждам обвързването на силния човек в моя живот в името на Исус.

51. Вързвам всеки дух на неверие в живота си, в името на Исус.

52. Използвам кръвта на Исус, за да изпратя объркване в лагера на врага на прогреса на моя живот, в името на Исус.

53. По Божията благодат ще видя добротата на Господа в земята на живите, в името на Исус.

54. Господи, обгърни ме с огън от небето и ме накарай да бъда недосегаем за враговете си в Исусовото име

55. Господи, чрез Твоята сила, която не знае провал, нека всички благословения, които съм загубил чрез неверие, да ми бъдат върнати седемкратно, сега в името на Исус.

56. Нека всеки блокиран път за пробиви да бъде отворен по божествен ред сега, в името на Исус.

57. Нека огънят на Светия Дух съживи духовния ми живот, в името на Исус.

58. Отче Господи, нека всяка форма на болест в моя живот да бъде унищожена от помазанието в името на Исус.

59. Нека кръвта на Исус започне да премахва всяка скрита болест в тялото ми, в името на Исус.

60. Заповядвам самата причина за всяка болест, открита или скрита, в живота ми да напусна сега, в името на Исус.

61. Господи, извърши всяка хирургическа операция, необходима в тялото на Еми сега, в името на Исус.

62. Господи, излея твоето лечебно масло на помазанието върху моя живот сега за незабавен обрат

63. Отче, дай ми ново име днес, в името на Исус.

64. Нека всички зли заговорници, които се събират срещу мен, да бъдат разпръснати от огън в името на Исус.

65. Нека всички злобни обети, взети срещу мен, да бъдат направени нищожни в името на Исус.

66. Нека всички гасители на Божия огън в моя живот да бъдат угасени от огъня на Светия Дух, в името на Исус.

67. Нека всеки дълбоко вкоренен проблем във всяка област от моя живот да бъде изкоренен и изпечен до пепел, в името на Исус.

68. Отхвърлям всяко зло господство и робство над моя живот, в името на Исус.

69. Вие потискащите духове, които правите поразия в живота ми, излезте сега с всичките си корени, в името на Исус.

70. Връзвам силния и изхвърлям доспехите му, в името на Исус.

Отче, благодаря ти, че отговори на всичките ми молитви от името на Исус.

 

KИНДАЛИЧНО ГЛЕДАЙТЕ ВСЕКИ ДЕН PRAYERGUIDE ТЕЛЕВИЗИЯ НА YOUTUBE
АБОНИРАЙ СЕ СЕГА
Предишна статия50 Молитва за освобождение срещу срам и позор
Следваща статия100 молитви за свръхестествени пробиви
Казвам се пастор Ikechukwu Chinedum, аз съм Божий Човек, Който е запален по хода на Бог през последните дни. Вярвам, че Бог е упълномощил всеки вярващ със странен ред на благодат да прояви силата на Светия Дух. Вярвам, че никой християнин не трябва да бъде потискан от дявола, ние имаме Силата да живеем и да ходим в господство чрез Молитви и Слово. За допълнителна информация или консултиране можете да се свържете с мен на chinedumadmob@gmail.com или да ме чатите в WhatsApp And Telegram на +2347032533703. Също така ще се радвам да Ви поканя да се присъедините към нашата Мощна 24-часова молитвена група по Telegram. Щракнете върху тази връзка, за да се присъедините сега, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Бог да те благослови.

2 КОМЕНТАРИ

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните за коментарите ви.