100 молитва за освобождение срещу смъртта и разрушението

1
25601

Евреи 5: 7:
7 Който в дните на плътта си, когато принасяше молитви и молитви със силен плач и сълзи на Този, който успя да го спаси от смъртта, и беше чут, че се страхуваше;

Смърт беше победен от смъртта, погребението и възкресението на Исус Христос. Исус взе ключовете на смъртта и хадесите, Откровение 1:18. Днес сме съставили 100 молитви за освобождение срещу смъртта и унищожението. Преди да се заемем с това освободителна молитва, Ще ми хареса да имаме правилно разбиране на думата смърт. Когато целта или разбирането на нещо не е известно, злоупотребата и погрешните схващания са неизбежни. Докато не разберете какво е смъртта, никога няма да я победите като вярващ. Следват библейски факти за смъртта:

Какво е смъртта?

Общото определение на смъртта е актът на смърт или убийство или краят на живота на човек или организъм. Това е светско и общоприето определение. Но Библията вижда смъртта по различен начин. Библията не вижда смъртта като „какво“, а по-скоро смъртта като „кой“. Смъртта не е просто събитие, смъртта не е краят на живота, това са характеристики на смъртта, смъртта е духовно същество или същества. Смъртта е Арка Ангел и под арката ангел на смъртта има много ангели на смъртта. Каква е целта на ангела на смъртта? Целта е да се убие. Имаме и друг ангел от Арка, наречен Хадес или ад или гроба, целта на този ангел е да събере мъртви души в подземния свят или мястото на чакане. Сега, как да разбера това ?, нека видим в какво ни казва Библията Откровение 6: 8: 8 И аз погледнах, и ето блед кон; и името му, което седеше на него, беше Смъртта и Адът последва с него. И им беше дадена сила над четвъртата част на земята, за да убиват с меч, и с глад, и със смърт, и със земните зверове.

От горното писание виждаме, че смъртта е ездачът на бледия кон и хадесите го последват. Чудите ли се някога защо, когато някой умре, той пребледнее, това е ангелът на смъртта на работа. В Библията ангелът на смъртта се нарича още разрушител или унищожаващи ангели, виж Изход 12:23, 1 Коринтяни 10:10, Откровение 9:11. Този ангел е боговият ангел на боговете, отговорен за защита на боговете, като отнема човешки животи или наказва Божия народ, като ги унищожава, когато заблудят. Но защо цялата тази информация ?, Когато дяволът падна от небето, две трети от ангелите паднаха с него, сред тях беше Арката Ангел на смъртта и Хадес (Ад или гроб), този ангел чрез властта на дявола управляваше свят от времето на Мойсей до времето на Исус Христос (Римляни 5: 12-14). Всеки божи служител, който умря от началото на времето до времето на Христос, никой от тях не можеше да се изкачи на небето заради ангела на смъртта и ада. Тези духове ги държаха в плен, докато дойде Христос.

Когато Исус умря, той отиде при ад и победи смъртта и ада (Евреи 2:14), взе ключовете (Авторитета) на смъртта и ада от тях и освободи всичките им пленници, затова в Матей 27:52 виждате, че всички светии на старите, които са имали умря, се издигна от гроба (хадесите) и се възнесе на небето с Христос. Има души, където накрая се освободиха и спасиха. И това не е всичко, в последния ден ангелът на смъртта и хадесите ще се присъедини към дявола в огненото езеро, което е втората смърт. Понеже въстанаха с дявола, те също ще бъдат хвърлени в огненото езеро и няма да има повече смърт.

Нашата позиция със смъртта

Като вярващи, ние вече не се страхуваме от смъртта, ключовете и силата на смъртта вече не са в ръката на дявола, а в ръката на Исус. Никой мъж не може да те убие преди твоето време, ти трябва да се противопоставиш на дявола, когато той донесе мисли за преждевременна смърт в сърцето ти. Много християни умират преждевременно, защото не са наясно с тази истина. В Псалм 91: 16 Бог казва „с дълго ще те задоволявам“ като дете на Бог, вие имате право да живеете дълъг живот, както и вашите близки. Включете се в тази молитва за освобождение срещу смъртта и унищожението с разбиране днес, знаейки, че сте неумолим, само Бог има ключа за живота ви и той каза, че той ще бъде дълъг. Следователно, докато прилагате Неговото слово с тази молитва за избавление днес, виждам как ходите под божествена закрила в името на Исус.

100 молитва за освобождение срещу смъртта и разрушението

1. Разрушавам всяка сатанинска сила, която ме представя от всеки зъл олтар, в името на Исус.

2. Разрушавам всеки зъл олтар, говорещ смърт през живота си в името на Исус

3. Чрез вятъра на Светия Дух, аз говоря живот в моето смъртно тяло, в името на Исус.

4. Използвам кръвта на Исус, за да обърна всеки лош запис от миналото за моя живот в името на Исус.

5. Отказвам да приема сатанински заместител на моята съдба, от името на Исус.

6. Отказвам да бъда затворен от врага на добрите неща в името на Исус.

7. Нека всеки вътрешен ковчег в живота ми да получи Божия огън и да бъде печен сега, в името на Исус.

8. Всяка сила, парализираща съдбата, създадена срещу моята съдба, падна и умря в името на Исус.

9. Всяко наследствено зло ограничение във всяка област от моя живот, отстъпете сега, в силното име на Исус.

10. Всеки архитект на духовни ковчези, заповядвам да паднете и да умрете, в името на нашия Господ Исус Христос.

11. Всеки облак от ненавременна смърт, ясен сега, в името на Исус.

12. Отказвам да се обърна към жив мъртъв, в името на Исус.

13. Нека всеки зъл силач на ненавременна смърт да бъде детрониран в живота ми в името на Исус.

14. Всяка сатанинска консултация относно моя живот да бъде обезсилена в името на Исус.

15. Всяко решение, взето срещу моя живот от магьоснически духове, да бъде обезсилено в името на Исус.

16. Отхвърлям абортираните победи във всяка област от живота си, в името на Исус.

17. Нека всички, които изглеждат моят живот, да бъдат унищожени в името на Исус.

18. Нека всяко въображение за смъртта и мечтите, използвани срещу мен, да гръмнат по дяволите на враговете ми в името на Исус.

19. Нека всеки зародиш на немощ в тялото ми да умре в името на Исус.

20. Нека всеки агент от болестта умре, в името на Исус.

21. Вие скрити болести, изчезвайте от тялото ми сега, в името на Исус.

22. Призовавам всеки дискомфорт в която и да е част от тялото ми да изсъхне, в името на Исус.

23. Всеки мъртъв орган в тялото ми, получи живот, в името на Исус.

24. Нека кръвта ми бъде прелята с кръвта на Исус.

25. Заповядвам на всяко вътрешно разстройство в тялото ми да получавам ред в името на Исус.

26. Заповядвам на всяка немощ да излезе с всичките си корени, в името на Исус.

27. Разпръсквам с огън всяко съзнателно и несъзнателно сътрудничество с болест, в името на Исус.

28. Нека вихърът Господен раздухва всеки вятър на немощ, в името на Исус.

29. Освобождавам тялото си от всяко проклятие на немощ, в името на Исус.

30. Нека кръвта на Исус да отмие всяко зло от моята кръв в името на Исус.

31. Възстановявам всеки орган на тялото си, държан от вещици и магьосници във всеки зъл олтар в името на Исус.

32. Помогни ми, Господи, да разпозная Твоя глас в моя живот от името на Исус

33. Господи, където съм сляп, дай ми поглед в името на Исус

34. Заповядвам на страховете си да се изпарят сега, в името на Исус.

35. Хвърлям всяко бреме на притеснение, в името на Исус.

36. Отказвам да се заплитам със зли приятели, в името на Исус.

37. Хвърлих всяко препятствие, криещо напредъка си, в името на Исус.

38. Нека моят духовен живот изпрати ужас в лагера на врага, в името на Исус.

39. Господи, избави ме от зли думи или зли изказвания в името на Исус

40. Господи, нека враговете на моя живот да бъдат погребани пред мен в името на Исус.

41. Аз свързвам всеки джунгла и пустинен дух, който работи във всяка област от моя живот, в името на Исус.

42. Господи, избави ме чрез знамения и чудеса в името на Исус

43. Господи, направи ми божествено явление в името на Исус

44. Нека духовното насилие, което обърква врага, да бъде поставено в лагерите на моите врагове, в името на Исус.

45. Нека небесният огън възпламени молитвения ми живот в името на Исус.

46. ​​Нека боженото помазание за духовни пробиви да падне върху мен сега, в името на Исус.

47. Нека молитвеният ми олтар да получи сила днес в името на Исус.

48. Господи, направи ме молитвен наркоман в името на Исус

49. Господи, прости ми греха на неблагодарността в името на Исус

50. Господи Исусе, направи ми пламтящ пламък за Тебе в името на Исус.

51. Господи Исусе, възроди и запали молитвения ми олтар.

52. Нека изчисленията на врага върху моята жизнена реакция, в името на Исус.

53. Нека славата на врага върху живота ми да се посрами, в името на Исус.

54. Никой враг няма да използва живота ми за повишение, в името на Исус.

55. Разпускам всяка плеяда от нечестие, организирана срещу моя живот, в името на Исус.

56. Нека кръстът на Христос да попадне между мен и потисниците, в името на Исус.

57. Затварям всяка врата, отворена за сатана от мен или от моите предци с кръвта на Исус.

58. Счупвам се и се освобождавам от всички проблеми, произтичащи от утробата, в името на Исус.

59. Прекъсвам се и се освобождавам от всяко зло духовно споразумение, в името на Исус.

60. Прекъсвам се и се освобождавам от всякакво робство на физическо заболяване, в името на Исус.

61. Счупвам се и се освобождавам от всяко проклятие, омагьосване, магьосничество и прелести, поставени върху семейната ми линия.

62. Счупвам се и се освобождавам от всеки тъмен дух и сатанинска робство, в името на Исус.

63. Нека всеки силен човек, привързан към която и да е област от моя живот, да бъде обвързан от горещи огън вериги, в името на Исус.

64. Сила, пречеща на живота ми да отглежда семето, което Бог иска да расте, да се оттегли в името на Исус.

65. Отказвам да пожъна всяка лоша реколта, в името на Исус.

66. Всички вълци, работещи в моя живот, да бъдат обвързани и да получат Божия огън в името на Исус.

67. Каквото ми пречи за добротата ми, дай път сега в името на Исус.

68. Моята погребана благодат, излез сега, в името на Исус.

69. Святи Духу, разкрий Себе Си в името на Исус.

70. Святи Духу, засенчи живота ми в името на Исус.

71. Господи, нека Твоята слава да се прояви в живота ми в името на Исус

72. Господи, нека Твоят огън да направи моето тяло твърде горещо, за да може всеки зъл дух да обитава Името на Исус

73. Господи, изтощи болестта и тревогите от моя дух в името на Исус

74. Нека всички остатъци от зли залежи се стопят с Божия огън в името на Исус.

75. Свети Дух, зареди ме с енергия да се моля да привлека вниманието на Бог, в името на Исус.

76. Святи Душе, упълномощи ме да се моля да променяш молитвите, променящи съдбата, в името на Исус.

77. Отрови, излезте от живота ми сега, в името на Исус.

78. Аз унищожавам всичкисекретни източници на енергия, в името на Исус.

79. Разрушавам и унищожавам скритите дела на врага, в името на Исус.

80. Разбивам всяка зла опора над живота си в името на Исус.

81. Връзвам и прогонвам всеки дух, изпълняващ злото проклятие в живота си в името на Исус

82. Срещу всяко зло произнасяне против мен, в името на Исус.

83. Сривам се и се освобождавам от зло господство и контрол, в името на Исус.

84. Оттеглям властта, принадлежаща към който и да е демоничен предмет, създаден срещу мен, в името на Исус.

85. Всички демонични дарове, разхлабете дейността си върху живота ми, в името на Исус.

86. Зли магнити, развържете дейността си върху моя живот, в името на Исус.

87. Прекратявам всяко зло наемство в който и да е отдел от моя живот, в името на Исус.

88. Отказвам да подбирам грешни материали в банката на живота, в името на Исус.

89. Отказвам да пътувам по грешен път, в името на Исус.

90. Отказвам да отпусна земята на врага, в името на Исус.

91. Господи, обърни моите планини към чудеса в името на Исус

92. Отказвам да бъда съкрушен от сатанински планини, в името на Исус.

93. Получавам помазанието, за да позоря сатанинските стрели, в името на Исус.

94. Прекъснах всяка доставка на храна за моите проблеми, в името на Исус.

95. Нека гръмът от Господа унищожи всеки зъл олтар, построен против мен, в името на Исус.

96. Господи, избави ме от силата на смъртта и разрушението в името на Исус

97. Аз изобличавам всяка сила на духа на росата, който работи срещу мен, да бъде унищожена в името на Исус.

98. Покривам живота си с кръвта на Исус.

99. Нека всеки невредим враг след моя живот да бъде опитомен от Светия Дух, в името на Исус.

100. Използвам чука на Господа, за да разбивам всеки катинар, поставен върху моя живот, в името на Исус.

Отче, благодаря ти, че отговори на молитвите ми от името на Исус.

 

1 КОМЕНТАР

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните за коментарите ви.