100 молитвени точки срещу провал и разочарование

3
30290

Филипяни 4:13:
13 Мога да направя всичко чрез Христос, който ме укрепва.

Без значение предизвикателствата, които ви предстоят като християнин, вие със сигурност ще преодолеете. Божието слово казва: вие ще бъдете само главата, а не опашката, това е Божието слово, отнасящо се за вас днес и завинаги. Събрахме 100 точки за молитва срещу провал и разочарование. Провалът не е краят на живота ви, разочарованието не е краят на пътя, те са всички компоненти на вашите свидетелства. Всяко Божие дете е мишена от царството на тъмнина, Сатана винаги ще се бие с вас, за да ви свали, но никога не трябва да се отказвате, трябва да имате твърда вяра и никога да не приемате „не“ за отговор. За да излезете гигант, трябва да се издигнете и да се противопоставите на провала и разочарованието със силата на молитвата.

Не знам къде може да изпитвате провал днес, не знам къде може да изпитвате разочарование днес, искам да ви уведомя, че никога не сте провал, докато не се откажете. Никога не можеш да останеш губещ в играта на живота, докато не спреш да играеш. Провалът е просто събитие, то ще се осъществи, затова не позволявайте да ви тежи. Библията казва, че един праведен човек пада седем пъти, но все пак се издига отново Притчи 24:16. Няма нищо лошо в това да се провалиш или да паднеш, но нещо не е наред, когато откажеш да станеш отново или се откажеш. Тази молитва, насочена срещу неуспех и разочарование, ще ви зареди с духа на вяра и постоянство, докато бягате в състезанието на вашия живот и съдба. Докато се молите с тези молитвени точки, светият дух ще укрепи вашата вяра и ще ви помогне да преодолеете силите на тъмнината, която се опитва да ви свали.

Това е твоят ново начало, Виждам Бог да ви даде обратното свидетелство, докато участвате в тези молитвени точки. Докато се въздигате от своите неуспехи и неуспехи и призовавате Бога днес, виждам как Той ви издига от праха и ви кара да се угощавате с царете и кралиците на земята. Няма да се провалиш в живота, ще го направиш, просто повярвай в Бога и също повярвай в себе си и Бог на свидетелствата ще ти даде мега свидетелство в името на Исус. Ще се видим на върха.

100 молитвени точки срещу провал и разочарование

1. Нека всяко въображение за провал и разочарование срещу мен изсъхне от източника, в името на Исус.

2. Онези, които се смеят да се презирам, ще бъдат смаяни от моето прославяне в името на Исус.

3. Нека разрушителният план на враговете, насочен срещу мен, да се взриви в техните лица, в името на Исус.

4. Нека присмехът ми се превърне в източник на повишение, в името на Исус.

5. Нека всички сили, спонсориращи зли действия срещу мен, да бъдат опозорени в името на Исус.

6. Нека упоритият срещу мен упорит силец да падне на земята и да стане безсилен в името на Исус.

7. Нека крепостта на всички зли агенти, които се борят срещу мен, бъде разбита на парчета, в името на Исус.

8. Нека всеки соц, омагьосан или предсказател зад провалите и пренебреженията на моя живот да бъде детрониран и унижен сега !!! в името на Исус.

9. Нека всеки зъл съветник, възпрепятстващ моя напредък, да получи камъните на огъня, в името на Исус.

10. Нека всеки войнстващ срещу мен египетски дух да падне след фараоновия ред, в името на Исус.

11. Нека всеки силен от моята фондация, планиращ моето падение, да бъде опозорен в името на Исус.

12. Нека всеки зъл човек, който се хвали срещу мен, да получи камъните на огъня, в името на Исус.

13. Нека всеки демоничен дух на потисничество, който ме преследва, попадне в Червеното море на собственото си създаване, в името на Исус.

14. Нека всички сатанински манипулации, насочени към обръщане на моята божествена съдба, да бъдат осуетени в името на Исус.

15. Нека всички унищожителни радио- и телевизионни оператори на моята доброта да бъдат заглушени в името на Исус.

16. Нека всички течащи торби и джобове да бъдат запечатани от името на Исус.

17. Нека всички зли наблюдателни очи, създадени срещу мен, да получат слепота в името на Исус.

18. Нека всяко зло действие на странни докосвания да бъде премахнато от моя живот, в името на Исус.

19. Нека бъдат освободени всички мои благословения, конфискувани от вещерски духове, в името на Исус.

20. Нека бъдат освободени всички мои благословения, конфискувани от познати духове, в името на Исус.

21. Нека бъдат освободени всички мои благословения, конфискувани от духове на предците, в името на Исус.

22. Нека бъдат освободени всички мои благословения, конфискувани от завистливи врагове, в името на Исус.

23. Нека бъдат освободени всички мои благословения, конфискувани от сатанинските агенти, в името на Исус.

24. Нека бъдат освободени всички мои благословения, конфискувани от княжества, в името на Исус.

25. Нека бъдат освободени всички мои благословения, конфискувани от владетели на мрака, в името на Исус.

26. Нека бъдат освободени всички мои благословения, конфискувани от зли сили, в името на Исус.

27. Нека бъдат освободени всички мои благословения, конфискувани от духовно нечестие в небесните места, в името на Исус.

28. Заповядвам на всички демонични машинации, създадени да възпрепятстват прогреса ми в името на Исус.

29. Всеки зъл сън, предприет да ми навреди, трябва да се превърне в мъртъв сън, в името на Исус.

30. Нека всички оръжия и устройства на потисници и мъчители да бъдат направени безсилни в името на Исус.

31. Нека Божият огън да унищожи силата, оперираща всяко духовно оръжие, работещо срещу мен, в името на Исус.

32. Нека всички зли съвети, дадени срещу моята полза, да се разпаднат и да се разпаднат в името на Исус.

33. Нека всички едни от плът и пиещи кръв да се спънат и да паднат в името на Исус.

34. Заповядвам на упоритите преследвачи да преследват себе си в името на Исус.

35. Нека вятърът, слънцето и луната да противоречат на всяко демонично присъствие в моята среда, в името на Исус.

36. Ти поглъщаш, изчезваш от моя труд, в името на Исус.

37. Нека всяко дърво, засадено от страх в живота ми, да изсъхне до корените, в името на Исус.

38. Отменя всички омагьосвания, проклятия и магии, които са против мен, в името на Исус.

39. Нека всички проклятия, подобни на желязо, да се счупят, в името на Исус.

40. Нека божественият език на огъня изпече всеки зъл език срещу мен, в името на Исус.

41. Декларирам, че ще просперирам в живота в името на Исус

42. Всеки враг на моята съдба е обявен за немощен завинаги в името на Исус

43. Нито едно оръжие, ковано да ме направи провал, няма да просперира в името на Исус

44. Ще се издигна над всичките си врагове в името на Исус.

45. Декларирам, че всички, които ме искат, ще паднат заради мен в името на Исус

46. ​​Декларирам, че всички, които са седнали за моя напредък, са поставени без име в Исус

47. Всяка яма на провал и разочарование, изкопана за мен, всички копачи ще бъдат погребани вътре в името на Исус

48. Декларирам, че се спирам в името на Исус

49. Декларирам, че съм твърде много за дявола в името на Исус

50. Декларирам, че имам господство над силите, ако тъмнината се опитва да ме събори Името Исус

51. Декларирам, че духът на застоя няма власт върху мен в името на Исус.

52. Всяка сатанинска отрова, насочена към мен, няма да има ефект върху мен в името на Исус

53. Издигам се над неуспеха в името на Исус

54. Издигам се над разочарованието в името на Исус

55. Издигам се над неуспехите в името на Исус

56. Издигам се над застоя в името на Исус

57. Издигам се над срама в името на Исус

58. Издигам се над противника си в името на Исус

59. Издигам се над ситуации и обстоятелства в името на Исус

60. Издигам се над всичките си врагове в името на Исус.

61. Издигам се над всеки демоничен силен човек в името на Исус

62. Издигам се над вещици и магьосници в името на Исус

63. Издигам се над познати духове в името на Исус

64. Издигам се над морските сили в името на Исус

65. Издигам се над силата на греха в името на Исус

66. Издигам се над силите на предците в името на Исус

67. Издигам се над проклятия за предци в името на Исус

68. Издигам се над родителските ограничения в името на Исус

69. Издигам се над екологичните ограничения в името на Исус

70. Издигам се над географските ограничения в името на Исус

71. Нека Божият гняв да бъде върху всеки враг на моя живот, в името на Исус.

72. Нека се изпълня с цялата пълнота на Бога, в името на Исус.

73. Аз правя всяко гадаене и омагьосване на ада срещу моя живот безсилно, в името на Исус.

74. Забранявам бурята на света да тревожи жилището ми, в името на Исус.

75. Нека всяко невярно твърдение и обвинение срещу мен да падне на земята и да умра в името на Исус.

76. Нека има божествено покритие на Божията слава върху мен, в името на Исус.

77. Господи, нека се просветят очите на моето разбиране, в името на Исус.

78. Декретирам всички болести на Египет от моя живот, в името на Исус.

79. Започнете да заповядвате на всички страдания да се отклонят, в името на Исус.

80. Господи, усъвършенствай това, което липсва в моя живот в името на Исус.

81. Отменям всеки сатанински указ, издаден срещу моето повишение, в името на Исус.

82. Мълча всяко зло куче, което лае срещу моите пробиви, в името на Исус.

83. Нека Божият пръст разсее моето домакинство в името на Исус.

84. Всяка зла птица, летяща заради мен, да бъде в капан в името на Исус.

85. Всеки агент на позор, движения назад и срам, освободете ме в силното име на Исус.

86. Аз свалям всеки зъл престол, инсталиран срещу моя живот, в името на Исус.

87. Всеки причинител на разстройство в моя живот, бъдете разпръснати до запустяване в името на Исус.

88. Всяка сила, подклаждаща проблемите ми, падам и умирам, в името на Исус.

89. Освобождавам се от всяко проклятие, работещо в семейството ми, в името на Исус.

90. Нека всеки делегиран срещу мен духовен лешояд да изяде своята собствена плът, в името на Исус.

91. Аз стъпвам змии и скорпиони в името на Исус.

92. Всеки умело прикрит проблемен корен, изкоренен в името на Исус.

93. Позорявам всяка зла мъдрост, работеща срещу пробивите ми, в името на Исус.

94. Със силата на Светия Дух смазвам всичките си врагове в името на Исус.

95. Със силата на Светия Дух поставям всяко зло под нозете си, в името на Исус.

96. Господи, нека да бъда изключителен в името на Исус

97. Святи Духу, депозирай чудесата си в моя живот, в името на Исус.

98. Господи Исусе, разруши моето немощ и унищожи болестта ми.

99. Господи Исусе, унищожи сатанинските основи и ме изгради върху Твоето слово.

100. Господи Исусе, запали ме с Твоя Дух.

Отче, благодаря ти, че отговорихте на молитвите ми от името на Исус

3 КОМЕНТАРИ

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните за коментарите ви.