Начало Молитви за освобождение за защита на нашите деца Молитва за освобождение за закрила на децата

Молитва за освобождение за закрила на децата