50 молитви за силата на Светия Дух

11
74640

Деяния 1: 8:
8 Но вие ще получите сила, след като Светият Дух дойде върху вас; и вие ще бъдете свидетели за мен както в Ерусалим, и в цяла Юдея, и в Самария, и в най-голямата част на земята.

Светият дух е личността и силата на Бога. Невъзможно е да служим на Бога без Неговия Свети Дух. Днес ние ще участваме 50 молитви за силата на светия дух. Тези молитви ще ви дадат възможност като новороден християнин да активира силата и присъствието на светия дух във вас. Но преди да се впуснем в молитвите, нека се запознаем с някои факти за светия дух.

Кой е Светият Дух?

Светият Дух е Личност. Той е третата Личност на главата на Бог. Имаме Бог Отец, Сина и Светия Дух, виж 1 Йоан 5: 7, Матей 28: 19-20. Бащата е Всемогъщият Бог, Синът е нашият Господ Исус Христос, а Светият Дух е този, който Исус ни изпрати, Деяния 1: 8. Светият Дух е носителят на Божието присъствие и Сила. В Битие 1: 1-2 виждаме, че Бог започна да пресъздава целия свят чрез Своя Дух. Исус не би могъл да изпълни Своето служение на земята без Светия дух, Деяния 10:38 ни казва, че Бог Го е овластил със Светия Дух и Сила да прави велики чудеса. Светият дух не е Божията сила, Светият Дух носи Божията сила. Като християнин не можете да проявите или да почувствате присъствието на богове без Светия дух, Светият Дух е този, който разделя християнството от всяка друга религия в света. Нека разгледаме някои характеристики на Светия Дух.


Нова книга от пастор Икечукву. 
Наличен сега на Amazon

Характеристики на Светия Дух

1. Спасение: Светият Дух е Господ на Жътва, Матей 9:38. Светият дух осъжда грешниците в греховете, без светият дух не може да се роди отново. Светият дух е автор на нашето спасение.

2. набожност: Светият дух ни дава възможност да живеем свят и праведен живот. Както Той осъжда грешниците за техните грехове, така и Той осъжда вярващите за тяхната правда Йоан 16: 8-9. Светият дух ни помага да служим на Бог с думи и дела, не можеш да живееш право пред Бога със собствените си човешки сили, плътската ръка винаги ще те провали, но трябва постоянно да зависиш от Светия дух, за да живееш благочестив живот. Не забравяйте, че това не е чрез сила, нито чрез сила, но чрез моя Дух казва Господ, Захария 4: 6.

3. Свръхестествен: Ние командваме Свръхестественото чрез Светия Дух вътре в нас. Чрез силата на Святия Дух можем да излекуваме болните, да възкресяваме мъртвите, да изгоним дяволи и т.н. Можем да контролираме събитията от царствата на духа чрез силата на Светия Дух. Марк 16: 17-18

4. Молитвени отговори: Светият дух ни помага да се молим, Римляни 8: 26-27. Светият дух ни дава изказвания в нашите молитви. Светият дух в нас гарантира отговори на нашите молитви. Той е наш защитник пред Бога. Научете се да се молите в Светия Дух, Юда 1:20.

5. Посока: Гласът на Духа в нас ни дава насока. Светият дух е наш помощник, като вярващ, опознайте човека на Светия Дух, Той ще ви напътства и ще ви научи на всичко, което трябва да знаете. Исус каза: Той дори ще ви върне неща, които може би сте забравили. Светият дух е наш учител, водач и пастир. Той е Духът на истината, Йоан 14:26. Йоан ни казва също, че помазването (Светият Дух) в нас ни учи на всичко. 1 Йоан 2:27

Как да се изпълня със Святия Дух

Вярвам, че досега вие сте по-наясно със светия дух и какво може да направи той в живота ви, преди да започнем да се ангажираме с молитвите за силата на светия дух, искам да отговоря на още един въпрос: как да получа светия дух , простият отговор е този, вие се молите за напълването на Светия Дух. Молитвите, които ние ангажираме, са само молитвите, които трябва да бъдете изпълнени със Святия дух. Насърчавам ви да ангажирате тези молитви чрез вяра, да се запознаете с личността на Светия дух и да ви видя как християнският живот се променя на по-високо ниво в името на Исус.

50 молитви за силата на Светия Дух

1. Отче, благодаря, че изпратихте Светия Си Дух при мен в името на Исус.

2. Господи, изпълни ме отново със силата на духа си в името на Исус

3. Господи, изцели всяка ранена част от моя живот чрез силата на светия дух

4. Господи, помогни ми да покоря всяка плътска проява на греха в тялото ми чрез силата на твоя дух

5. Господи, прегласи живота ми и ме постави на правилния път с помощта на светия дух

6. Господи, нека огънят на Светия Дух се появи отново върху живота ми днес от името на Исус.

7. Господи, с помощта на твоя дух, нека животът ми отразява живота на Бог в името на Исус

8. Господи, запали в мен огъня на любовта чрез помощта на светия дух в името на Исус

9. Сладък Святи Дух, искам да бъда свързан с теб завинаги в името на Исус

10. Скъпи Свети Духу, обогати ме с Твоите дарове в името на Исус

 

11.Сложете Свети Дух, ускорете ме и увеличете желанието си за небесните неща.

12. С владението си, сладък Божи дух, нека похотта на плътта в живота ми да бъде покорена в името на Исус

13. Сладки хо! Боже мой, ежедневно се увеличавайте в моя живот в името на Исус.

14. Скъпи Святи Душе, поддържай дарбите Си в моя живот от името на Исус

15. Святи Душе, моя рафиниращ, усъвършенствай и очисти живота ми чрез Твоя огън в името на Исус

16. Святи Душе, възпламени и огни сърцето ми, в името на Исус.

17. Скъпи Святи Душе, положи ръцете Си върху мен и потуши всеки бунт в мен в името на Исус

18. Свети Духов огън, започни да изгаряш всяка ценност в мен, в името на Исус.

19. Сладък, мой Дух, вдъхни своя животворящ дъх в душата ми, в името на Исус.

20. Сладък Святи Дух, направи ме готов да отида, където ме изпратиш в името на Исус.

21. Сладки Свети Дух, никога не ме оставяй да те затворя в името на Исус

22. Сладък Святи Дух, никога не ми се опитвай да те огранича до моите възможности в името на Исус

23. Скъпи Святи Душе, работи свободно в мен и чрез мене в името на Исус

24. Скъпи Святи Душе, пречисти каналите на моя живот в името на Исус

25. Нека вашата топлина, Господи, да погълне моята воля в името на Исус.

26. Нека пламъкът на Светия Дух пламва върху олтара на сърцето ми, в името на Исус.

27. Святи Душе, нека силата ти тече като кръв във вените ми.

28. Скъпи Святи Душе, поръчай моя дух и мода моя живот в Твоята воля от името на Исус

29. Сладък Божи Дух ,, нека Твоят огън да изгори всичко, което не е свято в моя живот, в името на Исус

30. Скъпи Боже Дух, нека Твоят огън да генерира сила в моя живот в името на Исус.

31. Сладък Святи Дух, предай ми мисли по-високи от собствените ми мисли в името на Исус

32. Святи Духу, ела като роса и ме освежи, в името на Исус.

33. Святи Духу, води ме по пътя на свободата, в името на Исус.

34. Святи Душе, дукай върху мен така, че грехът вече да не намери място в мен, в името на Исус.

35. Святи Духу, където любовта ми е студена, стопли ме, в името на Исус.

36. Скъпи свети дух, продължи да показваш своето явно присъствие в моя живот в името на Исус

37. Нека ръката ми се превърне в огнен меч, за да отсека зли дървета, в името на Исус.

38. Нека краката ми да станат гръм Божий, докато ги подпечатвам. Нека оглушат врага, в името на Исус.

39. Нека духовният парцал на бедността в живота ми бъде унищожен от огъня на светия дух в името на Исус.

40. Всеки враг на съвършенството в моя живот, да бъде погълнат от силата на светия дух в името на Исус.

41. Скъпи Святи Душе, Нека всички минали сатанински постижения в моя живот да бъдат превърнати в моето повишение, в името на Исус.

42. Скъпи Святи Душе, помогни ми, нека срамът на враговете ми да се умножи много в името на Исус

43. Скъпи Святи Душе, помогни ми, нека победата и позорът на врага на моя прогрес се умножат без мярка в името на Исус

44. Скъпи Святи Душе, помогни ми, нека всяка сила, която планира да обърне живота си с главата надолу, да падне и да умре сега, в името на Исус.

45. Скъпи Святи Душе, помогни ми, унищожавам всяко сатанинско вдъхновение, насочено срещу мен, в името на Исус.

46. ​​Със силата на Святия Дух, която работи в мен, аз барикадирам живота си от всяко сатанинско мнение, в името на Исус.

47. Святи Душе, беда, нека всички мои богопомощници да започнат да ме намират отсега, в името на Исус.

48. Скъпи Святи Душе, благодаря ти, че ме накара да се вози над княжества и сили в името на Исус.

49. Отче благодаря за овластяването на Светия Дух.

50. Благодарете на Бога за отговорите на вашата молитва.

 

KИНДАЛИЧНО ГЛЕДАЙТЕ ВСЕКИ ДЕН PRAYERGUIDE ТЕЛЕВИЗИЯ НА YOUTUBE
АБОНИРАЙ СЕ СЕГА
Предишна статия20 мощни молитви срещу безнравствеността
Следваща статия30 молитви за отворени врати и отворено небе
Казвам се пастор Ikechukwu Chinedum, аз съм Божий Човек, Който е запален по хода на Бог през последните дни. Вярвам, че Бог е упълномощил всеки вярващ със странен ред на благодат да прояви силата на Светия Дух. Вярвам, че никой християнин не трябва да бъде потискан от дявола, ние имаме Силата да живеем и да ходим в господство чрез Молитви и Слово. За допълнителна информация или консултиране можете да се свържете с мен на chinedumadmob@gmail.com или да ме чатите в WhatsApp And Telegram на +2347032533703. Също така ще се радвам да Ви поканя да се присъедините към нашата Мощна 24-часова молитвена група по Telegram. Щракнете върху тази връзка, за да се присъедините сега, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Бог да те благослови.

11 КОМЕНТАРИ

  1. Благодаря ти много. Съвсем пътуването в момента. Изключително благодарен, че намери тези молитви.🕊🙏

  2. Този сайт ми даде да разбера, че се приближавам все повече до светия Дух. Изключително благодарен съм и оценявам информацията тук. Бог да благослови всички, които приемат и получат Светия Дух върху тях.

    Давам на Бога похвала, благодарност и слава.

  3. Аз съм в голямо търсене на Святия Дух, за да изпълни душата ми и да ме води. Искам да почувствам онази сила, на която мога да изцеля света и да изгоня демони и да създам мир на нацията.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните за коментарите ви.