Начало 30 бойни молитвени точки срещу убийствата на съдбата Молитва сочи срещу убийците на съдбата

Молитва сочи срещу убийците на съдбата

ScriptureArt_0417_-_Jeremiah_29_11_English_157x157