Начало 70 молитвени точки по погрешна основа Молитва сочи срещу дефектна основа

Молитва сочи срещу дефектна основа