100 молитвени точки за божествено усъвършенстване

4
27666

Марк 10: 46-52:
46 И те дойдоха в Ерихон; и когато той излезе от Ерихон с учениците си и с голям брой хора, слепият Вартимей, син на Тимей, седеше до страната на магистралата и просеше. 47 И като чу, че това е Исус от Назарет, започна да вика и казва: Исусе, Сине Давидов, смили се над мен. 48 И мнозина му повдигнаха обвинение, че трябва да си мълчи, но той извика още повече: Сине Давидов, смили се над мен. 49 И Исус стоеше неподвижно и му заповяда да бъде повикан. И те викат слепия и му казват: Бъдете удобни, станете; Той те призовава. 50 И той, като хвърли дрехата си, стана и дойде при Исус. 51 А Исус в отговор му каза: Какво искаш да ти сторя? Слепецът му каза: Господи, за да мога да видя зрението си. 52 И Исус му каза: Иди си; вярата ти те изцели. И веднага той зърна и последва Исус по пътя.

Божествено издигане е крайното желание на Бог за всички Негови деца. Той каза Второзаконие 28:13, че ние ще бъдем главата, а не опашката. Бог желае ние, Неговите деца, да просперираме във всичко, което правим. Днес ние прилагаме волята на боговете в живота си чрез тези 100 точки за молитва за божествено издигане, всяка пречка за вашето божествено възвишение трябва да се поклони днес в името на Исус.

Но защо трябва да се молим за божествено издигане? Трябва да разберем, че за всяка отворена врата в нашия живот и съдба има много противници 1 Коринтяни 16: 9, тези противници винаги ще се борят за нашето наследство в Христос. Трябва да им се противопоставим в молитвите. Тази молитвена точка за божествено издигане ще ни даде възможност да покорим царството на мрака и да поставим дявола под краката ни. Също така трябва да се молим за издигане, защото докато не започнете духовна война, пророчествата може да не се изпълнят в живота ви 1 Тимотей 1:18. За да видите изпълнени в живота ви пророчества, трябва да ги молите да преминат в живота ви. Каквото и да е казал Бог за вас, трябва да се включите духовно в молитви, за да ги видите да се изпълнят в живота ви. Молете се днес за молитвата си с цялото си сърце и очаквайте да видите чудо в живота си. Очаквам с нетърпение да прочета вашите показания.

KИНДАЛИЧНО ГЛЕДАЙТЕ ВСЕКИ ДЕН PRAYERGUIDE ТЕЛЕВИЗИЯ НА YOUTUBE
АБОНИРАЙ СЕ СЕГА

100 молитвени точки за божествено усъвършенстване


1. Декларирам, че всички зли изречения, насочени срещу мен, ще бъдат обезсилени в името на Исус.

2. Избирам се от всеки териториален дух, в името на Исус.

3. Свързвам и изхвърлям всеки разточителен дух в живота си в името на Исус.

4. О, Господи, нека дясната ти милост да почива върху живота ми в името на Исус.

5. О, Господи, заповядай моите стъпки към правилните места в живота от името на Исус.

6. О, Господи, дай ми свръхестествени мъдрости, за да се отличавам във всичките си начинания в името на Исус.

7. Нека огънят Господен да погълне всяка тъмнина в моя живот, в името на Исус.

8. Отделям се от всяко робство на безплоден труд, в името на Исус.

9. Нека всички злобни разследвания за моя живот да бъдат обявени за нищожни в името на Исус.

10. Отделям се от всяка сила на магьосничество и сатанински очарования, в името на Исус.

11. Отделям се от всяко сатанинско робство, в името на Исус.

12. Отменя силата на всички проклятия над главата си, в името на Исус.

13. Сатано, затварям всяка врата, която съм ти отворила поради невежество, в името на Исус.

14. Завързвам силния човек над себе си, в името на Исус.

15. Завързвам силния човек над семейството си, в името на Исус.

16. Завързвам силния над благословиите си, в името на Исус.

17. Завързвам силния човек над моя бизнес, в името на Исус.

18. Заповядвам бронята на силния да се изпече напълно в името на Исус.

19. Заповядвам всички проклятия, издадени срещу мен, да бъдат смазани и нарушени в името на Исус.

20. Заповядвам да се извърши тотално възстановяване и изцеление в тялото ми сега, в името на Исус.

21. Отделям се от цялото наследено робство от бащиния дом в името на Исус.

22. Повръщам всеки демоничен депозит, който в моята система от името на Исус.

23. Заповядвам на всяка зла ръка, която държи съдбата ми да изсъхне сега, в името на Исус.

24. Отделям се от всяка сатанинска автобусна спирка, поставена в живота ми в името на Исус.

25. Нека всеки собственик на зъл багаж в живота ми започне да носи своите зли багажи, в името на Исус.

26. Унищожавам злата дистанционна контролираща сила, работеща над моя живот, в името на Исус.

27. Свети Дух огън, заобиколи ме, в името на Исус.

28. Обръщам всяко сатанинско заклинание, което е против живота ми, в името на Исус.

29. Ти зъл силнико за моя напредък в живота, бъди вързан, в името на Исус.

30. Заповядвам на всички зли власти над живота ми да се пречупят, в името на Исус.

31. Отделям себе си и името си от книгата на изостаналостта, в името на Исус.

32. Господи, направи ме канал на благословения към другите.

33. Святи Душе, активирай в мен силата да успея, в името на Исус.

34. Нека всяка вещица, която се движи срещу мен, да бъде обезсърчена в името на Исус.

35. Нека всяка змия, задействана срещу моя духовен прогрес, да бъде обезсърчена в името на Исус.

36. Нека лагерът на врага на моята душа да бъде поставен в пълно объркване в името на Исус.

37. Нека всичкият ми Ирод, който все още е жив, да започне да получава духовен упадък сега, в името на Исус.

38. Заповядвам всяка зла сила, бореща се срещу моя напредък, да изсъхне, в името на Исус.

39. Обявявам за нищожен всеки лош почерк срещу мен и моята съдба в името на Исус.

40. Всички, които разпространяват името ми за зло, ще бъдат опозорени, в името на Исус.

41. Нека всички зли приятели, преструващи се около мен, да бъдат изложени сега !!! в името на Исус.

42. Нека силните от двете страни на моето семейство да започнат да се бият и да се унищожават, след заповедта на 2 Хроники 20: 22-24, в името на Исус.
43. Господи, нека Твоят съвършен мир не се отклони от мен.

44. Отказвам да бъда потиснат от враговете си в името на Исус.

45. Господи, дай ме с духа на святост в името на Исус

46. ​​Нека тайните на скритите и открити врагове да ми бъдат разкрити в името на Исус.

47. Нека всяко сатанинско оръжие, изработено срещу мен, да се върне обратно при подателя в името на Исус.

48. Прегръщам божествения огън отгоре, в името на Исус.

49. Отче, в името на Исус премахвам името и живота си от всяка книга за провал.

50. Отче Господи, организирайте живота ми според вашата воля в името на Исус.

51. Отче Господи, започнете да поправяте онези неща в живота си, които съм унищожил със собствените си ръце, в името на Исус.

52. Нека срамът е част от всичките ми врагове, които се борят да ме посрамят, в името на Исус.

53. Господи, избави ме от всяка форма на физическо и духовно робство.

54. Нека земята се отвори сега и започнете да преглъщате всеки проблем в моя живот сега, в името на Исус.

55. Господи, върни се през всяка секунда от живота си и започни да ме прави цял.

56. Господи, върни се в третото и четвъртото ми поколение и скъса всички нерентабилни семейни връзки.

57. Освободи ме, Господи, от всяка негативна сила, предадена ми в утробата на майка ми.

58. Нека кръвта на Иисус започне да отмива всички болезнени и нерентабилни упорити спомени от съзнанието ми, в името на Исус.

59. Господи, поправи всички щети, нанесени на духа ми от сатанински агенти.

60. Нека сега всички нарушения на провала в живота ми се нарушат !!! в името на Исус.

61. Прекъсвам цялото заветно робство, в името на Исус.

62. Нека Божият огън започне да поглъща всяка тъмнина в моето семейство, в името на Исус.

63. Господи, създай ново сърце в мен от Твоята сила в името на Исус.

64. Господи, нека се поднови правилният дух в мен в името Исус

65. Нека коренът на раздразнението, който поддържа гнева жив в живота ми сега, да бъде премахнат в името на Исус.

66. Отхвърлям всякакви сатанински мисли и зли внушения в сърцето ми в името на Исус.

67. Нека Вашият Дух ме очисти от всяка духовна слабост в живота ми, в името на Исус.

68. Господи, произведи силата на самоконтрол и нежност в мен в името на Исус.

69. Отхвърлям всичко, което ме ограбва от радостта от моето наследство в Божието царство, в името на Исус.

70. Заповядвам на всички зли планини, пречупвай силите си над живота ми, в името на Исус.

71. Господи, дай ми възможност винаги да чувам Твоя глас за посока в името на Исус

72. Господи, дай ми възможност винаги да познавам твоето сърце по всеки въпрос от моя живот от името на Исус.

73. Господи, чрез силата на кръвта на Исус премахни от живота ми всякакви препятствия на врага.

74. Нека цялата тъмнина бъде прогонена от моя живот, в името на Исус.

75. Нека се предпазя от всяка измама в името на Исус.

76. Господи, озари Твоята истина в моето разбиране от името на Исус.

77. Господи, с очите на сърцето ми нека започна да те виждам ясно във всички области.

78. Господи, вземи всяка сила, която не е от Теб, далеч от живота ми.

79. Отделям се от сатана и неговото царство завинаги, в името на Исус.

80. Аз се отказвам от царството на мрака и прегръщам царството на нашия Господ Исус Христос.

81. Господи Исусе, избави ме от всяко зло в името на Исус.

82. Прилагам сега кръвта на нашия Господ Исус Христос, за да разбивам всички зли проклятия, магии и омагьосвания върху моя живот в името на Исус.

83. Ще бъда помазан с прясно масло от небето, в името на Исус.

84. Господи, разобличи и унищожи крепостите, които пречат на възраждането и дават предимство на сатана в живота ми.

85. Господи, започни да вършиш дълбоко дело в сърцето си сега в името на Исус

86. Убивам всички странни животни, изпратени срещу мен с меча на Господа, в името на Исус.

87. В живота си се развеждам с всеки сатанински съпруг / съпруга в името на Исус.

88. Нека Божият Огън бъде освободен върху всеки демоничен агент, който стои срещу мен в името на Исус.

89. Нека злите духовни домове да бъдат изгорени в името на Исус.

90. Отхвърлям духа на робство и трудности в живота си, в името на Исус.

91. Разтварям всяка стратегия за пробив, създадена срещу мен, в името на Исус.

92. Нека ръцете на злото отказват да извършват начинанието си в моя живот, в името на Исус.

93. Няма да има компромис или диалог с който и да е упорит проблем в моя живот в името на Исус.

94. Господи, затвори пропастта между това къде съм и където искаш да бъда в името на Исус

95. Нека всички демонични затворници се пекат от Божия огън в името на Исус.

96. Нека кръвта на Исус да заличи правното основание, което врагът има срещу мен, в името на Исус.

97. Нека силата за преодоляване на препятствия за провал в живота ми да се стовари върху мен сега, в името на Исус.

98. Господи, изпрати огънната брадва в корена на проблема ми в името на Исус.

99. Господи, съживи моя молитвен живот с огнената Си ръка в името на Исус.100. Отче, аз съм ти, че ми даде победа в името на Исус.

 

KИНДАЛИЧНО ГЛЕДАЙТЕ ВСЕКИ ДЕН PRAYERGUIDE ТЕЛЕВИЗИЯ НА YOUTUBE
АБОНИРАЙ СЕ СЕГА
Предишна статия100 молитви за позор на враговете
Следваща статия70 Молитвени точки за освобождение срещу силите на ада
Казвам се пастор Икечукву Чинедум, аз съм Божий човек, който е страстен за движението на Бог в тези последни дни. Вярвам, че Бог е упълномощил всеки вярващ със странен ред на благодат, за да прояви силата на Светия Дух. Вярвам, че никой християнин не трябва да бъде потискан от дявола, ние имаме Силата да живеем и да ходим в господство чрез молитви и Слово. За допълнителна информация или консултация можете да се свържете с мен на everydayprayerguide@gmail.com или да ми пишете в чат в WhatsApp и Telegram на +2347032533703. Също така ще се радвам да Ви поканя да се присъедините към нашата мощна 24-часова молитвена група в Telegram. Щракнете върху тази връзка, за да се присъедините сега, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Бог да те благослови.

4 КОМЕНТАРИ

  1. Здравейте, казвам се Джерардин, Моето семейство и ви благодаря за мощните молитви на война. Вярвам, че Бог ме е призовал към служение и сатана ме побеждава на всеки етап. На 26 години Бог ме извика да се грижа за майка ми, а малко по-късно дух на смъртта я взе и когато тя лежеше там, Бог ми каза и смъмри духа на смъртта, сложи ръката ти на челото й и я смъмри. , Бог ми го каза три пъти. Две години следвах Исус и дишах Неговото слово страстно, но нямах идея къде да намеря Неговия народ и Бог ми беше показал със Своето слово, че Светият Дух ще ни научи на всичко и аз вярвах в това с от все сърце, но никога не бях преживявал нещо подобно. Седях там в края на леглото на майката си, гледах майка си и слушах как Бог ми говори тези невероятни думи, тъй като сестра ми се опитваше да я върне със сила, беше в състояние на ужасна паника и тя каза: , трябва да взема кофа с вода, да я върна и когато сестра ми изтича от спалнята, Светият Дух се издигна вътре в мен и казах думите, които Той ми беше казал, и сложих ръката ми на челото й, Съпротивлявах духа на смъртта и очите на майките ми веднага се отвориха, сякаш със сила, и със сигурност това беше от силата на Светите духове и майка ми стана, сякаш нищо не се беше случило, и след като Светият Дух реконструира и двата й бедрата през нощта, тя се опита да носи обутата си обувка, само за да открие, че когато на следващия ден отиде да пазарува със сестра ми, тя не беше в състояние да я носи и да обуе обувките на сестрите ми, двамата разбраха, че Бог е излекувал бедрата на майките ми. след това цялото семейство се кръсти отново родено. Сатана загуби, защото след като Бог се помоли чрез мен да върна майка си, мама и сестра ми ме помолиха да си тръгна. Бог е толкова чудесен, Той е могъщ и е дал Своята сила на нас, на децата си. Хвалете святото Му име. Бихме се радвали толкова много, ако можете да се молите за нас с вашата молитвена група, че би било чудно благословение за нас. И ще ни благослови да ви държим в нашите молитви. Вашите молитви са свързани с толкова много ситуации, в които мнозина изпаднаха особено в последните дни. Аз също вярвам, че Исус се връща скоро, колко скъп и красив е нашият Бог. Прекрасно беше да говоря с теб, брат ми, много да те благославя с цялата ни любов и свята целувка за цялото ти семейство. Любов в Исус, нашия Господ, и вкусете Жерардин и семейството.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните за коментарите ви.