Ежедневно четене на Библията днес, 27 октомври 2018 г.

0
10377

Ежедневното ни четене на Библия е взето от 2 Хроники 17: 1-19, 2 Хроники 18: 1-34. Четете и бъдете благословени.

Ежедневно четене на библията

2 Летописи 17: 1-19:

KИНДАЛИЧНО ГЛЕДАЙТЕ ВСЕКИ ДЕН PRAYERGUIDE ТЕЛЕВИЗИЯ НА YOUTUBE
АБОНИРАЙ СЕ СЕГА

1 И вместо него царува синът му Йосафат и се укрепи срещу Израил. 2 И той постави сили във всички оградени градове на Юда и постави гарнизони в Юдовата земя и в градовете на Ефрем, които баща му Аса беше превзел. 3 И Господ беше с Йосафат, защото ходеше по първите пътища на баща си Давид и не се стремеше към Ваалим; 4 Но потърси Господа Бога на баща си и ходеше по заповедите му, а не по дела на Израил. 5 Затова Господ утвърди царството в ръката си; и целият Юда донесе на Йосафат подаръци; и той имаше богатство и чест в изобилие. 6 И сърцето му се издигна по пътищата на Господа; освен това той отнесе високите места и горичките от Юда. 7 И на третата година от царуването си той изпрати при първенците си дори в Бен-град, в Одия, и в Захария, и в Нетанеил, и в Михая, за да поучава в градовете на Юда. 8 И заедно с тях изпрати левити, дори Шемая, Нетания, Зевадия, Асаил, Шерамомат, Ионатан, Адония, Товия и Тов-адония, левити; и с тях свещеници Елисама и Иорам. 9 И те учеха в Юда и имаха със себе си книгата на закона Господен и обикаляха всички градове на Юда и учеха хората. 10 И страхът от Господа падна върху всичките царства на земите около Юда, за да не воюват срещу Йосафат. 11 Също някои от филистимците донесоха подаръци на Йосафат и дариха сребро; и арабите му донесоха стада, седем хиляди и седемстотин овена и седем хиляди и седемстотин кози. 12 И Йосафат се надигна много; и той построи в замъци на Юда и градове на магазини. 13 И имаше много работа в юдовите градове; а военните мъже, силни мъже, бяха в Ерусалим. 14 И това са числата им според дома на бащите им: от Юда, хиляди капитани; Адна началник и с него силни храбри мъже триста хиляди. 15 А до него беше капитанът Йоханан и с него двеста и четиридесет хиляди. 16 А след него беше Амасия, Зихриевият син, който с готовност се принесе на Господа; и с него двеста хиляди силни храбри мъже. 17 И от Вениамин; Елиада силен храброст и с него въоръжени хора с лък и щит двеста хиляди. 18 След него беше Йосабад и с него сто и четиридесет хиляди готови, подготвени за войната. 19 Те чакаха царя, освен онези, които царят постави в оградените градове по цялата Юда.


2 Летописи 18: 1-34:

1 И Йосафат имаше богатство и почит в изобилие и се присъедини към Ахав. 2 И след определени години слезе в Ахав в Самария. И Ахав уби овце и волове за него в изобилие и за хората, които имаше с него, и го убеди да отиде с него в Рамот-Галаад. 3 А Израилевият цар Ахав каза на Юдовия цар Йосафат: Ще отидеш ли с мен в Рамот-Галаад? И той му отговори: Аз съм такъв, какъвто си ти, и моят народ като твоя народ; и ние ще бъдем с теб във войната. 4 И Йосафат каза на Израилевия цар: Помолете се, моля, с Господното слово днес. 5 Затова Израилевият цар събра четирима мъже пророци и им каза: Да отидем ли на битка в Рамот-Галаад, или ще задържа? И те казаха: Качи се; защото Бог ще го предаде в ръката на царя. 6 Но Йосафат каза: Няма ли тук освен Господ пророк, за да се допитаме до него? 7 И израилевият цар каза на Йосафат: Има още един човек, с когото можем да се допитаме до Господа; но аз го мразя; защото той никога не ми пророкуваше добро, но винаги зло; същия е Михей, синът на Имла. И Йосафат каза: Нека царят не казва така. 8 И Израилевият цар повика един от своите служители и каза: Бъдете бързо Михей, Имлов син. 9 И Израилевият цар и юдоският цар Йосафат седяха всеки от тях на престола си, облечени в дрехите си и те седяха на празно място при влизането на портата на Самария; и всички пророци пророкуваха пред тях. 10 И Седекия, синът на Ченаана, му направи железни рога и каза: Така казва Господ: С тях ще изтласкаш Сирия, докато ги изтребят. 11 И всички пророци пророкуваха така, казвайки: Качете се в Рамот-Галаад и просперирайте, защото Господ ще го предаде в ръката на царя. 12 И пратеникът, който отиде да повика Михей, му говори, като каза: Ето, думите на пророците обявяват доброто на царя с едно съгласие; Нека твоето слово затова, моля те, да бъде като тяхно и да говориш добро. 13 И Михей каза: Докато живее Господ, това, което казва моят Бог, ще говоря. 14 И когато дойде при царя, царят му каза: Михей, ще отидем ли в битката на Рамот-Галаад или ще задържам? А той каза: Качете се и просперирайте, и те ще бъдат предадени в ръката ви. 15 И царят му каза: Колко пъти ще те приглася, че не ми казваш нищо друго освен истината в името на Господа? 16 Тогава той каза: Видях целия Израил разпръснат по планините като овце, които нямат пастир; и Господ каза: Тези нямат господар; нека се върнат следователно всеки с мир в дома си. 17 И израилевият цар каза на Йосафат: Не съм ли ти казал, че той няма да ми пророкува добро, а зло? 18 И пак каза: Затова чуйте Господното слово; Видях Господ да седи на престола си и цялото небесно множество да стои от дясната и от лявата му страна. 19 И Господ каза: Кой ще примами Израилевия цар Ахав, за да се изкачи и да падне в Рамот-Галаад? И един каза след това, и друг след този начин. 20 Тогава излезе дух и застана пред Господа и каза: Ще го примамя. И Господ му каза: С какво? 21 И той каза: Ще изляза и ще бъда лежащ дух в устата на всичките му пророци. И Господ каза: Ще го примамиш, и ти също ще надделееш: излез и направи това. 22 И сега, ето, Господ е сложил лъжлив дух в устата на тези ваши пророци и Господ е говорил зло против вас. 23 Тогава Седекия, синът на Ченаана, се приближи и удари Микея по бузата и каза: Кой път отиде от мен Господният Дух да ти говори? 24 И Михей каза: Ето, ще видиш онзи ден, когато влезеш във вътрешна зала, за да се скриеш. 25 Тогава Израилевият цар каза: Вземете Микея и го върнете обратно при управителя на града Амон и при царския син Йоас; 26 И кажи: Така казва царят: Поставете този човек в тъмница и го нахранете с хляб на скръб и с вода на скръб, докато се върна в мир. 27 И Михей каза: Ако със сигурност се върнете с мир, тогава Господ не е говорил от мен. И той каза: Чуйте, всички хора. 28 И така, Израилевият цар и Иосафат, юдовият цар, се изкачиха в Рамот-Галаад. 29 И израилевият цар каза на Йосафат: Аз ще се преоблека и ще отида на бой; но облечи си дрехите си. И така, Израилевият цар се прикрива; и те отидоха в битката. 30 А сирийският цар беше заповядал на капитаните на колесниците, които бяха с него, като казваше: Не се бийте с малки или големи, освен само с израилевия цар. 31 И когато капитаните на колесниците видяха Йосафат, те казаха: Израилевият цар е. Затова те се примириха с него да се бият; но Йосафат извика и Господ му помогна; и Бог ги премести да се оттеглят от него. 32 Защото, когато капитаните на колесниците разбраха, че не е царят на Израел, те отново се върнаха, като го преследваха. 33 И един човек извади лък при ритуал и порази Израилевия цар между ставите на снопа. Затова каза на своя колесник: Обърни ръката си, за да ме изведеш от войнството; защото съм ранен.

 

KИНДАЛИЧНО ГЛЕДАЙТЕ ВСЕКИ ДЕН PRAYERGUIDE ТЕЛЕВИЗИЯ НА YOUTUBE
АБОНИРАЙ СЕ СЕГА

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните за коментарите ви.