6 молитвени точки за святост

1
29478

2 Коринтяни 7:1:

1 Като имаме тези обещания, скъпи възлюбени, нека се очистим от всяка мръсотия на плътта и духа, усъвършенствайки святостта в страха от Бога.

Аз лично съставих тези 6 молитвени точки за светост за да помогне на вярващите да се стремят да живеят свят живот. Най-големите желания на Бога са всичките Му Деца да бъдат свети. Библията ни кара да разберем, че без святост не можем да видим Бог. Но какво е святост? Светието просто означава да бъдете разделени с Бога. Да бъдеш разделен тук означава да бъдеш призован към Божието дело в Христос. Всяко новородено Божие дете е призвано към святост. Призовани сме да работим като Христос, да говорим като Христос и да живеем като Христос.

Тези 6 молитвени точки за святост ще дадат възможност на всеки вярващ християнин да живее свят (отделен от Бога) живот, докато служат на Бога. Важно е да се отбележи, че святостта не е безгрешност, святостта не е плътско съвършенство, святостта не е във външното изпълнение или външните изяви. Светейността се изразява във вътрешна трансформация, която в крайна сметка води до външна метаморфоза (прогресивни промени).

6 молитвени точки за святост

1). О, Господи, със силата на твоя свят дух, дай ми възможност да живея свят живот, за да мога да представя Христос на земята в името на Исус.

2). О Господи, помогни ми да вървя с теб в святост, така че да изпълня съдбата си и целта на своето съществуване в името на Исус.

3). О, Господи на правдата, в този свят, пълен с насилие, егоизъм, убийство и други зли дела, научи ме на пътя на светостта и ме гравирай да живея като Христос в думи, мисли и дела в името на Исус.

4). О Господи, научи ме на думата си и направи лесно да я прилагам в живота си, за да виждам добротата през всичките дни от живота си в Исусово име.

5). О Господи, дай ми духа на смирение, за да мога да вървя с теб в святост Исусово име.

6). О, Господи, пригради ме да пазя заповедите ти да отнемат беззаконието далеч от мен в Исус
име.

15 библейски стихове за светостта и освещението

15 библейски стихове относно святостта и освещението за вашето изучаване на библията и медитация. Прочетете ги, изповядайте ги, медитирайте ги, молете се с тях и накрая ги изживейте. Моля се за вас днес духът на святост, да ви води в християнския си живот в името на Исус.

1). 2 Солунци 2:13:
13 Но ние сме длъжни да благодарим винаги на Бога за вас, братя, възлюбени от Господа, защото Бог ви е избрал за спасение чрез освещаване на Духа и вяра в истината:

2). 2 Тимотей 2: 21:
21 Ако човек се очисти от тях, той ще бъде съд за почит, освещаване и среща за ползване на господаря и подготвен за всяко добро дело.

3). Римляни 6:
1 Какво да кажем тогава? Да продължим ли в греха, че благодатта може да изобилства? 2 Дай боже. Как ние, мъртви за греха, да живеем вече в него? 3 Не знаете ли, че толкова много от нас, които бяха кръстени в Исус Христос, бяха кръстени в неговата смърт? 4 Затова ние сме погребани с него чрез кръщение в смърт; така, както Христос беше възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние трябва да ходим в новостта на живота. 5 Защото, ако сме били засадени по подобие на неговата смърт, ще бъдем и по подобие на неговото възкресение: 6 Знаейки това, че нашият старец е разпнат с него, за да може тялото на греха да бъде унищожено, отсега нататък. не трябва да служим на греха. 7 Защото мъртвият е освободен от греха. 8 Сега, ако сме мъртви с Христос, вярваме, че и ние ще живеем с него: 9 Като знаем, че Христос, възкръснал от мъртвите, вече не умира; смъртта няма повече господство над него. 10 Защото, когато умря, той умря за греха веднъж, но в този живот, той живее за Бога. 11 Също така смятате, че наистина сте мъртви за греха, но живи за Бога чрез Исус Христос, нашия Господ. 12 Нека не царува грехът в твоето смъртно тяло, за да го послушаш в похотите му. 13 И не отстъпвайте на членовете си като оръдия на неправдата за греха; 14 Защото грехът няма да властва над вас, защото не сте под закона, а под благодат. 15 Какво тогава? ще съгрешим ли, защото не сме под закона, а под благодат? Пази Боже. 16 Не знаете, че на когото давате слуги да се подчиняват, слугите Му сте на когото се подчинявате; дали от греха до смъртта или от подчинението на правдата? 17 Но Бог да бъде благодарен, че бяхте слуги на греха, но от сърце се подчинихте на онази форма на учение, която ви беше предадена. 18 След това, освободени от греха, станахте слуги на правдата. 19 Говоря по начина на хората заради немощта на вашата плът; защото вие дадохте на своите членове слуги на нечистота и на беззаконие; така че сега предайте вашите членове слуги на правда към святост. 20 Защото, когато бяхте слуги на греха, бяхте свободни от правдата. 21 Какъв плод бяхте тогава в онези неща, от които сега се срамувате? за края на тези неща е смъртта. 22 Но сега, като се освободите от греха и станете слуги на Бога, имате своя плод за святост и за край на вечния живот. 23 Защото заплатата на греха е смърт; но Божият дар е вечен живот чрез Исус Христос, нашия Господ.

3). Йоан 15: 1-4:
1 Аз съм истинската лоза, а баща ми е стопанин. 2 Всяка клонка в мен, която не дава плод, той отнема; и всеки клон, който дава плод, той го прочиства, за да даде повече плод. 3 Сега сте чисти чрез словото, което ви говорих. 4 Останете в мен и аз във вас. Тъй като клонът не може да даде плод от себе си, освен ако пребивава в лозата; не можете повече, освен ако не пребивавате в мен.

4). 1 Солунци 4: 3-5:
3 Защото това е Божията воля, дори и вашето освещение, за да се въздържате от блудство: 4 Всеки от вас да знае как да притежава съда си в освещение и чест; 5 Не с похот на умиление, както езичниците, които не познават Бога:

5) 2 Петър 1: 2-4:
2 Благодатта и мира ще ви се умножат чрез познанието на Бога и на нашия Исус, нашия Господ, 3 според както божествената му сила ни е дала всичко, което се отнася до живота и благочестието, чрез познанието на Онзи, Който ни е призовал към слава и добродетел: 4 С което ни се дават над велики и скъпоценни обещания: че чрез тези вие може да участвате в божествената природа, като избягате от покварата, която е в света чрез похот.

6) Римляни 15:16:
16 За да бъда служител на Исус Христос на езичниците, служейки на Божието благовестие, за да може принасянето на езичниците да бъде приемливо, като се освещава от Светия Дух.

7). Римляни 6:6:
6 Като знаем това, че нашият старец е разпнат с него, за да може тялото на греха да бъде унищожено, за да не би ние отсега да не служим на греха.

8). Филипяни 2:13:13

Защото Бог е, който действа във вас и да желаете това и да го от добрата му удоволствие.

9). Филипяни 1:6:
6 Като се уверите в това нещо, че който е започнал добро дело във вас, ще го извърши до деня на Исус Христос:

10). John17: 19:
19 И за тях Аз освещавам себе си, за да бъдат осветени чрез истината.

11). Йоан 17:17:
17 Освети ги чрез истината си; Твоето слово е истина.

12). 2 Коринтяни 12:21:
21 И да не би, като дойда отново, моят Бог ще ме смири между вас и че ще се забавя на мнозина, които вече са съгрешили и не са се разкаяли за нечистотата и блудството и безсмислието, които са извършили.

13). 2 Коринтяни 5:17:
17 Затова, ако някой е в Христос, той е ново създание: старите неща са отминали; ето, всички неща стават нови.

14). 1 Солунци 5:23:
23 И самият Бог на мира ви освещава изцяло; и се моля Бог, целият ви дух и душа и тяло да бъдат запазени непорочни за идването на нашия Господ Исус Христос.

15). 1 Солунци 4:3:

3 Защото това е Божията воля, дори и вашето освещение, да се въздържате от блудство:

1 КОМЕНТАР

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните за коментарите ви.