50 молитвени точки за благодарност и стихове от библията

1
72270

Със сигурност е хубаво да благодарите на Господ. Когато благодарим на Бога, виждаме все повече и повече от неговата безусловна доброта в нашия живот. Всеки щастлив християнин е а изразяване на благодарност Кристиян. В тази публикация сме събрали молитвени точки за благодарност и библейски стихове, които ще ви насочат как да давате качествени благодарности на Господ.

Кой е квалифициран да благодари?

Важното е да знаете, че само онези, които са родени отново вярващи, могат да благодарят на Господ, за да молите ефективно тези молитви, трябва да предадете живота си на Исус Христос.

KИНДАЛИЧНО ГЛЕДАЙТЕ ВСЕКИ ДЕН PRAYERGUIDE ТЕЛЕВИЗИЯ НА YOUTUBE
АБОНИРАЙ СЕ СЕГА

Добрата новина е, че независимо от вашите грехове или недостатъци, Бог ви е простил в Христос Исус. Бог не е ядосан на теб, той те обича и изпрати сина си Исус да плати цената за твоето спасение. Ето защо, ако тепърва ще приемате Исус за свой Господ и спасител, моля тихо кажете следните молитви:
Отче, вярвам, че ме обичаш, вярвам, че си изпратил своя Син Исус да умреш за моите грехове. Приемам Исус в живота си като мой Господ и Спасител. Благодаря ви, че ме приехте в името на Исус Амин.


Поздравления, сега сте квалифицирани по благодатта на Исус Христос, чрез Неговата Кръв, за да му благодарите качествено.

50 молитвени точки за благодарност

1) .Отец в Името на Исус, провъзгласявам, че няма никой като Теб дори сред боговете. Ти си славен в святост и страшен в похвали. Приемете моите похвали в името на Исус.

2). Отче мой, ще пея твоите похвали на глас в присъствието на царе и водачи на този свят в името на Исус.

3). Отче, благодаря ти за твоята божествена помощ, на която съм се радвал през живота си. Ако започна да ги споменавам, ще изчерпам числата. Благодаря ти Отче в Името на Исус.

4). Днес признавам, че Господ живее! Благословен да е Господ, Нека се възвиси името Господне, Скалата на моето спасение! в името на Исус.

5). Отче в името на Исус, заявявам, че царувате над небето и земята, никой не може да се сравни с вашето величие.

6). Отец мой и Бог мой ще възхвалявам името ти, докато живея и ще имам дъх в ноздрите ми в името на Исус.

7). Йехова, ще те похваля, защото си славен Бог и милостив Отец.

8). Отче, аз възхвалявам името ти, защото ти си Бог, който заглушава всичките ми врагове в името на Исус.

9). О Господи, славя твоето име за чудесата на твоите творения, които си създал в полза на човечеството в името на Исус.

10). Господи, благодаря ви, че ме създадохте по ваш образ и подобие в името на Исус.

11). Отче, благодаря ти за благодатта да си жив и да ти пея похвалите днес от името на Исус.

12). Скъпи Господи, дай ми нови свидетелства, че мога да предложа по-голяма благодарност на твоето име посред светиите в името на Исус.

13). Мили Господи, издигам името ти по-високо, над всички други имена, над всичко на небето и на земята в името на Исус.

14). О Господи, аз ще се хваля с твоята доброта и твоята голяма доброта през целия ден и те славя за това, че си моят Бог в името на Исус.

15). О Господи, похвалявам те за това, че водя битките на моя живот в името на Исус

16). О, Господи, ще те похваля, по време на моите изпитания, ти наистина си причината, поради която съм щастлив

17). О Господи, възвеличавам името ти и признавам величието ти в името на Исус.

18). О Господи, аз се присъединявам към събранието на братята, за да ви похваля, защото сте направили велики неща в живота ми в името на Исус.

19). О Господи, днес славя името ти, защото само живите могат да хвалят името ти, мъртвите не могат да те похвалят

20). О Господи, днес те хваля, защото си добър и твоите милости траят завинаги в името на Исус.

21). Отче, аз те славя, че само ти можеш да направиш това, което никой човек не може да направи от името на Исус.

22). Отче, похвалявам те за това, че спечелих победата в Христос Исус.

23). О Господи, ще пея на глас похвалите ти пред невярващите и няма да се срамувам

24). О Господи, славя те в твоя дом, в църквата, пред светиите в името на Исус.

25). О, Господи, ще те похваля, защото си праведен Бог.

26). О Господи, аз те славя, защото ти си стана мое спасение в името на Исус.

27). О, Господи, днес те хваля, защото ти си мой Бог и нямам друг бог в името на Исус.

28). Отче, докато все още дишам, ще продължа да те хваля.

29). Отче, аз те хваля, защото дяволът не може да ме спре в името на Исус Амин

30). Господи, ще те похваля, защото си възвеличил сина си Исус Христос по цялата земя в името на Исус.

31) .Вместо да те хваля, защото съм вярно и чудесно създаден в Христос Исус.

32). О, Господи, ще те похваля, защото е добре да пееш хвалите си в името на Исус.

33). Отче, възхвалявам името ти, защото с твоето слово ти създаде всички неща, както видени, така и невиждани.

34) .О, Господи, ще те похваля, защото си възвишил моят рог (Статус) като този на еднорог и си ме помазал с прясно масло за свеж напредък в името на Исус

34). Отче, аз те хваля за свръхестествената защита на твоите ангели навсякъде около мен, вземи цялата слава в името на Исус.

35). О Господи, ще те похваля, защото моето име е написано в книгата на живите в Исусовото име.

36). О Господи, аз ще се присъединя към съборите на светиите и ще възхваля твоето голямо име в името на Исус.

37). О Господи, ще те похваля, защото моята похвала е въздържала гнева ти от мен в името на Исус.

38). О Господи, ще те похваля, защото в моите граници в името на Исус няма да се чуе насилие или зло.

39). О Господи, ще те похваля, защото моите стени ще бъдат наречени спасение, а портите ми ще бъдат наречени хваления в името на Исус.

40). О Господи, ще те похваля, защото ти ми даде красота за пепел маслото на радостта за духа на тежестта, днес си ме обкръжил с дреха на хваление в името на Исус.

41). О Господи, ще те похваля, защото си ме избавил от ръцете на враговете ми в Исусово име.

42). О Господи, ще те похваля, защото твоята доброта в живота ми се подобрява от деня в името на Исус.

43). Господи, ще те похваля заради чудесните ти дела по цялата земя.

44). О Господи, ще те похваля, защото обещанието за изобилие в живота ми се изпълнява в името на Исус.

45) .О, Господи, ще те похваля заради твоята безусловна любов в живота ми

46). О Господи, ще те похваля, защото си усъвършенствал хвалението си в устата на дете и от името на Исус.

47). О Господи, ще те похваля, защото животът ми се превърна в хваление на твоята слава в името на Исус

48). О Господи, ще те похваля, защото ти си единственият ми жив Бог.

49). Отче, благодаря ти за приемането на всички мои похвали, да ти бъде цяла слава завинаги в Името на Исус Амин

50). Благодаря ти Исусе, че прие моята благодарност в името на Исус.

 

13 Библейски стихове за благодарността и благодарността

1). 1 Летописи 16:34:
О, благодарете на Господа, защото той е добър, защото милостта му е вечна.

2). 1 Солунци 5:18:
Във всичко благодарете за това, че Божията воля в Христос Исус се отнася до вас.

3). Колосяни 3:17:
И каквото и да се направи в слово или дело, вършете всичко в името на Господа Исуса, благодарение на Бога и Отца с него.

4). Колосяни 4:2:
Продължете в молитва и гледайте в същото с благодарност.

5). Филипяни 4:6:
Внимавайте за нищо, но във всичко чрез молитва и молба с благодарност нека вашите молби се изведат пред Бога.

6). Псалм 28:7:
Господ е моята сила и моят щит, сърцето ми се уповава на него и аз съм помогнат; затова сърцето ми много се радва и с песента си ще го похваля.

7). Псалм 34:1:
Ще благославям Господа по всяко време: хвалението му непрекъснато ще бъде в устата ми.

8). Псалм 100:4:
Влезте в портите му с благодарност и в съдилищата му с хваление: бъдете благодарни на него и благославяйте името му.

9). Псалм 106: 1
10). Хвалете Господа. О, благодарете на ГОСПОДА, защото той е добър; защото милостта му е вечна.

11). Псалм 107: 1
О, благодарете на ГОСПОДА, защото той е добър; защото милостта му е вечна.

12). Псалм 95: 2-3
Нека дойдем пред Неговото присъствие с благодарност и да направим радостен шум към него с псалми. Защото Господ е велик Бог и велик Цар над всички богове.

13). Psalm118: 1-18:
1 Благодарете на Господа; защото той е добър, защото милостта му трае до века. 2 Нека сега Израел да каже, че милостта му трае до века. 3 Нека сега Аароновият дом да каже, че милостта му е вечна. 4 Нека сега кажат този, който се бои от Господа, че милостта му е вечна. 5 Призовах Господа в беда: Господ ми отговори и ме постави на голямо място. 6 Господ е на моя страна; Няма да се страхувам: какво може да ми направи човек? 7 Господ взема моята част с онези, които ми помагат; затова ще видя желанието си върху ония, които ме мразят. 8 По-добре е да се доверите на Господа, отколкото да се доверите на човека. 9 По-добре е да се доверите на Господа, отколкото да се доверите на князе. 10 Всички народи ме заобикаляха, но в името на Господа ще ги погубя. 11 Те ме обградиха; Да, те ме обсебиха, но в името на Господа ще ги погубя. 12 Те ме обкръжиха като пчели; те са угасени като трънен огън, защото в името на Господа ще ги погубя. 13 Ти ме възбуди, за да падна; но Господ ми помогна. 14 Господ е моята сила и песен и стана моето спасение. 15 Гласът на радостта и спасението е в скиниите на праведните: дясната ръка на Господа върши храбро. 16 Дясната ръка на Господа е възвишена; дясната ръка на Господа върши храбро. 17 Няма да умра, но ще живея и ще обявя делата на Господа. 18 ГОСПОД ме наказа наказателно; но не ме предаде на смърт.

 

KИНДАЛИЧНО ГЛЕДАЙТЕ ВСЕКИ ДЕН PRAYERGUIDE ТЕЛЕВИЗИЯ НА YOUTUBE
АБОНИРАЙ СЕ СЕГА
Следваща статия16 мощни молитвени точки за новата година
Казвам се пастор Икечукву Чинедум, аз съм Божий човек, който е страстен за движението на Бог в тези последни дни. Вярвам, че Бог е упълномощил всеки вярващ със странен ред на благодат, за да прояви силата на Светия Дух. Вярвам, че никой християнин не трябва да бъде потискан от дявола, ние имаме Силата да живеем и да ходим в господство чрез молитви и Слово. За допълнителна информация или консултация можете да се свържете с мен на everydayprayerguide@gmail.com или да ми пишете в чат в WhatsApp и Telegram на +2347032533703. Също така ще се радвам да Ви поканя да се присъедините към нашата мощна 24-часова молитвена група в Telegram. Щракнете върху тази връзка, за да се присъедините сега, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Бог да те благослови.

1 КОМЕНТАР

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните за коментарите ви.