21 молитвени точки за божествена посока

0
19959

Исая 48:17:

17 Така казва Господ, твоят Изкупител, Светият Израилев; Аз съм Господ, твоят Бог, който те учи на печалба, който те води по пътя, по който трябва да вървиш.

Всяко Божие дете се нуждае божествена посока, Когато позволим на Бог да ни води, избягваме много грешки в живота. Много от предполагаемите работи, в които участваме, са, защото ни липсва божествена посока. Тази молитвена точка за божествена посока ще ни даде възможност да призовем Бог да ни води в нашето пътешествие на живота, чрез помощта на Светия дух.

KИНДАЛИЧНО ГЛЕДАЙТЕ ВСЕКИ ДЕН PRAYERGUIDE ТЕЛЕВИЗИЯ НА YOUTUBE
АБОНИРАЙ СЕ СЕГА

Бог все още води Своите деца, но Той няма да ни води със сила, ние трябва да сме готови да бъдем водени и трябва да го молим в молитва да ни води оттук молитвени точки за божествена посока. В нашето търсене в живота също е важно да знаем, че главният Бог ни води е чрез Неговото слово. Неговото слово е Неговата воля. Затова съставих и 20 библейски стиха за божествената посока.


21 молитвени точки за божествена посока

1). Отче, каквото ми се струва правилно, но може да ме убие, о Господи, забрани ми да се приближа до него в името на Исус.

2). О, Господи, каквото и да направя, което ще наскърби Светия дух над моето съществуване, не ми позволявай да го правя в името на Исус.

3). О, Господи, дай ми духа на прозорливост, не мога ли да бъда възприет от този покварен свят в името на Исус.

4). О Господи, дай ми духа на послушание да следвам твоите пътища във всички области на моя живот в името на Исус.

5). О Господи, не мога ли да направя избор, който ще ме завлече в ада в името на Исус.

6). О Господи, избави ме от духа на нетърпението, не ме оставяй да вземам решения, които биха ми стрували съдбата в името на Исус.

7). Пророкувах, че при никакви обстоятелства няма да погледна назад в тази небесна раса в името на Исус.

8). О Господи, отвори ми духовните очи, за да видя хитростите на дявола и неговите агенти срещу съдбата ми в името на Исус.

9). О, Господи, укрепвам се с меча на духа, което е Божието слово, за да се изправя срещу всяко изкушение на сатана в името на Исус.
10). О Господи, дай ми благодатта да общувам винаги със Светия Дух винаги в името на Исус.

11). О, Господи, чрез Духа, помогни ми да сложа плътта си в подчинение, за да живея над греха в името на Исус.

12). О, Господи, понеже си ми пастир, знам, че никога няма да ми липсва или искам в името на Исус.

13). О Господи, не позволявай да бъда манипулиран от лъжливи пророци за това трае дни в Името на Исус

14). О Господи, в моето пътуване във вярата ме отделете от всеки зъл приятел, измамен приятел и сатанински агент, който ще се опита да ме дерайлира от пътя на Христос в името на Исус.

15). О Господи, дай ми дух на прозорливост, за да не може Сатана да се възползва от мен в името на Исус.

16). Днес декларирам, че дяволът няма да намери място в моето семейство в името на Исус.

17). В живота си говоря авторитетно, че съм затворен в Божията броня и никой дявол не може да надделее срещу мен в името на Исус.

18). О, Господи, гравирай ме с духа на молитва и молба и не оставяй огъня на молитвата да угасне в живота ми в името на Исус.

19) Аз изобличавам всеки дух на мързел в духовния си живот в името на Исус.

20). Прогонвам всеки дух на разсеяност в живота си в името на Исус.

21). О Господи, разпали огъня на молитвите в моя живот днес в името на Исус.

Благодаря ти Господи.

20 библейски стиха за божествената посока

1). Притчи 16:9:
9 Сърцето на човека измисля пътя си, но Господ насочва стъпките му.

2). Псалм 32: 8-9:
8 Ще те наставя и ще те науча по пътя, по който ще вървиш; ще те насоча с окото си. 9 Не бъдете като коня или като мулето, което не разбирате; чиито уста трябва да се държат с бит и юзда, за да не се приближат до вас.

3). 2 Петър 1:21:
21 Защото пророчеството не е дошло в старо време от волята на човека; но Божиите светии разказаха, както бяха развълнувани от Светия Дух.

4). Евреи 13: 6:
6 За да можем смело да кажем: Господ ми е помощник и няма да се страхувам какво ще ми направи човекът.

5). Псалм 23: 4-6:
4 И макар да минавам по долината на смъртната сянка, няма да се страхувам от зло; защото ти си с мен; твоята пръчка и твоят персонал ме утешават. 5 Приготвяте маса пред мен в присъствието на враговете ми: помазвате главата ми с масло; чашата ми се препълни. 6 Наистина добротата и милостта ще ме следват през всичките дни на моя живот; и ще живея в дома Господен до века.

6). Исая 30:21:
21 И ушите ти ще чуят дума зад себе си, като казват: Ето по този начин ходете по нея, когато се обърнете надясно и когато се обърнете вляво.

7). 1 Петрово 1: 19-21:
19 Но с скъпоценната кръв на Христос, като на агне, без недостатък и без петно; който го възкреси от мъртвите и му даде слава; за да може вашата вяра и надежда да са в Бога.

8). Колосяни 3:16:
16 Нека словото Христово обитава у вас богато с всяка мъдрост; учите и увещавате един друг в псалми и химни и духовни песни, пеейки с благодат в сърцата си към Господа.

9). 1 Коринтяни 16:2:
2 На първия ден от седмицата нека всеки от вас да лежи до него в магазина, както Бог го просперира, да няма събирания, когато дойда.

10). 2 Петър 3:16:
16 Както и във всичките му послания, като говори в тях за тези неща; в които са някои неща, които трудно могат да бъдат разбрани, които те, които са неучени и нестабилни, се борят, както и другите писания, до собственото си унищожение.

11). Евреи 10: 25:
25 Да не изоставяме заедно сглобяването, както е начинът на някои; но увещаваме се един друг: и още повече, тъй като виждате денят да наближава.

12). Матей 19:4:
4 А той в отговор им каза: Не сте ли чели, че онзи, който ги е направил в началото, ги е направил мъже и жени,

13). Числа 7: 1-89:
1 И в деня, в който Моисей беше поставил напълно скинията, помаза я и я освети, и всички нейни инструменти, и олтара, и всички съдове от тях, и ги помаза, и ги освети ; 2, че израилевите първенци, глави на дома на бащите си, които бяха първенците на племената и бяха над преброените, принесоха: 3 И донесоха приноса си пред Господа, шест покрити вагона и дванадесет вола ; каруца за двама от първенците и за всеки един вол; и ги доведоха пред скинията. 4 И Господ говори на Мойсей, казвайки: 5 Вземете от тях, за да могат да служат на скинията на събранието; и ще ги дадеш на левитите на всеки човек според службата му. 6 И Моисей взе каруците и воловете и ги даде на левитите. 7 Два вагона и четири вола той даде на синовете на Герсон, според службата им: 8 И четири вагона и осем вола даде на синовете на Мерарий според службата им под ръката на Итамар, син на свещеника Аарон. , 9 Но на синовете на Каат не даде нищо, защото службата на светилището, което им беше, беше да носят на раменете си. 10 И първенците принасяха за освещаване на олтара в деня, когато беше помазан, дори князете принасяха приноса си пред олтара. 11 И Господ каза на Мойсей: Те ще принесат приноса си всеки княз в своя ден за посвещаването на олтара. 12 И онзи, който принесе приноса си първия ден, беше Нахсон, синът на Аминадав, от Юдовото племе; 13 и приносът му беше едно сребърно зарядно, теглото му беше сто и тридесет сикли, една сребърна купа със седемдесет сикли, след шекел на светилището; и двамата бяха пълни с хубаво брашно, смесено с олио за хлебен принос: 14 Една лъжица от десет златни сикли, пълна с тамян: 15 Един млад юнец, един овен, едно агне от първата година за всеизгаряне: 16 Едно дете от козлите за принос за грях: 17 и за примирителна жертва, два вола, пет овена, пет козела, пет агнета от първата година; това беше приносът на Нахсон, Аминадавия син. 18 На втория ден Нетанеил, синът на Зуар, княз на Исахар, предложи: 19 Той предложи за приноса си едно сребърно зарядно устройство, теглото на което беше сто и тридесет сикли, една сребърна купа със седемдесет сикли, след шекела на светилище; и двамата пълни с фино брашно, смесено с олио за хлебен принос: 20 Една лъжица злато от десет сикли, пълна с тамян: 21 Един млад юнец, един овен, едно агне от първата година, за всеизгаряне: 22 Едно дете за козлите за принос за грях: 23 И за примирителна жертва, два вола, пет овена, пет козела, пет агнета за първата година: това беше приносът на Нетанеил, синът на Цуар. 24 На третия ден Елиав, синът на Хелон, княз на зевулоновите синове, принесе: 25 Приносът му беше едно сребърно зарядно, теглото на което беше сто и тридесет сикли, една сребърна купа със седемдесет сикли, след шекела на светилището; и двамата пълни с фино брашно, смесено с масло за месен принос: 26 Една златна лъжица от десет шекела, пълна с тамян: 27 Един млад юнец, един овен, едно агне от първата година, за всеизгаряне: 28 Едно дете от козлите за принос за грях: 29 и за примирителна жертва: два вола, пет овена, пет козела, пет агнета за първата година; това беше приносът на Елиав, Хелоновият син. 30 На четвъртия ден Елизур, синът на Шедур, княз на синовете на Рувим, предложи: 31 Приносът му беше едно сребърно зарядно с тежест сто и тридесет сикли, една сребърна купа със седемдесет сикли, след шекела на светилище; и двамата пълни с фино брашно, смесено с масло за месен принос: 32 Една златна лъжица от десет сикли, пълна с тамян: 33 Една млада юнец, един овен, едно агне от първата година, за всеизгаряне: 34 Едно дете от козлите за принос за грях: 35 и за примирителна жертва: два вола, пет овена, пет козела, пет агнета от първата година; това беше приносът на Елизур, Шедуров син. 36 На петия ден Шелумиил, синът на Цуришадай, княз на симеоновите синове, принесе: 37 Приносът му беше едно сребърно зарядно, теглото на което беше сто и тридесет сикли, една сребърна купа със седемдесет сикли, след шекела на светилището; и двамата пълни с фино брашно, смесено с масло за месен принос: 38 Една златна лъжица от десет сикли, пълна с тамян: 39 Един млад юнец, един овен, едно агне от първата година за всеизгаряне: 40 Едно дете от козлите за принос за грях: 41 И за примирителна жертва: два вола, пет овена, пет козела, пет агнета от първата година; това беше приносът на Шелумиил, синът на Цуришаддай. 42 На шестия ден Елиасаф, синът на Деуил, княз на гадовите синове, принесе: 43 Неговото приношение беше едно сребърно зарядно тегло от сто и тридесет сикли, сребърна купа със седемдесет сикли, след шекела на светилището ; и двамата пълни с фино брашно, смесено с масло за месен принос: 44 Една златна лъжица от десет сикли, пълна с тамян: 45 Една млада юнец, един овен, едно агне от първата година, за всеизгаряне: 46 Едно дете от козлите за принос за грях: 47 И за примирителна жертва: два вола, пет овена, пет козела, пет агнета от първата година; това беше приносът на Елиасаф, синът на Деуил. 48 На седмия ден Елисейма, синът на Амихуд, княз на Ефремовите синове, предложи: 49 Приносът му беше едно сребърно зарядно, теглото на което беше сто и тридесет сикли, една сребърна купа със седемдесет сикли, след шекела на светилище; и двамата пълни с фино брашно, смесено с масло за месен принос: 50 Една златна лъжица от десет шекела, пълна с тамян: 51 Един млад юнец, един овен, едно агне от първата година, за всеизгаряне: 52 едно дете от козлите за принос за грях: 53 И за примирителна жертва, два вола, пет овена, пет козела, пет агнета от първата година; това беше приносът на Елисама, Амихудовия син. 54 На осмия ден принесе Гамалиил, синът на Педахсур, княз на Манасиевите синове: 55 приносът му беше едно сребърно зарядно устройство с тегло от сто и тридесет сикли, една сребърна купа със седемдесет сикли, след шекела на светилището; и двамата пълни с фино брашно, смесено с олио за месен принос: 56 Една златна лъжица от десет сикли, пълна с тамян: 57 Един млад юнец, един овен, едно агне от първата година, за всеизгаряне: 58 Едно дете от козлите за принос за грях: 59 И за примирителна жертва: два вола, пет овена, пет козела, пет агнета от първата година; това беше приносът на Гамалиил, Педазурския син. 60 На деветия ден Авидан, синът на Гидеоний, княз на Вениаминовите синове, предложи: 61 Приносът му беше едно сребърно зарядно, теглото на което беше сто и тридесет сикли, една сребърна купа със седемдесет сикли, след шекела на светилище; и двамата пълни с фино брашно, смесено с олио за принос на месо: 62 Една златна лъжица от десет сикли, пълна с тамян: 63 Една млада юнец, един овен, едно агне от първата година, за всеизгаряне: 64 Едно дете от козлите за принос за грях: 65 И за примирителна жертва, два вола, пет овена, пет козела, пет агнета за първата година: това беше приносът на Авидан, синът на Гидеоний. 66 На десетия ден Ахиезер, синът на Амисадай, княз на Дановите синове, предложи: 67 Приносът му беше едно сребърно зарядно, теглото на което беше сто и тридесет сикли, една сребърна купа със седемдесет сикли, след шекела на светилище; и двамата пълни с фино брашно, смесено с масло за месен принос: 68 Една златна лъжица от десет шекела, пълна с тамян: 69 Един млад юнец, един овен, едно агне от първата година, за всеизгаряне: 70 Едно дете от козлите за жертва за грях: 71 И за примирителна жертва, два вола, пет овена, пет козела, пет агнета от първата година; това беше приносът на Ахиезер, Амишадаидовия син. 72 На единадесетия ден Пагиел, синът на Окран, княз на синовете на Ашер, предложи: 73 Приносът му беше едно сребърно зарядно, теглото на което беше сто и тридесет сикли, една сребърна купа със седемдесет сикли, след шекела на светилище; и двамата пълни с фино брашно, смесено с олио за месен принос: 74 Една златна лъжица от десет шекела, пълна с тамян: 75 Един млад юнец, един овен, едно агне от първата година, за всеизгаряне: 76 Едно дете от козлите за принос за грях: 77 И за жертва на мир принос, два вола, пет овена, пет козела, пет агнета за първата година: това беше приносът на Пагиел, син на Окран. 78 На дванадесетия ден Ахира, синът на Енан, княз на синовете на Нафталий, предложил: 79 Неговото принасяне беше едно сребърно зарядно, теглото на което беше сто и тридесет сикли, една сребърна купа със седемдесет сикли, след шекела на светилище; и двамата пълни с фино брашно, смесено с олио за месен принос: 80 Една златна лъжица от десет шекела, пълна с тамян: 81 Един млад юнец, един овен, едно агне от първата година, за всеизгаряне: 82 Едно дете от козлите за жертва за грях: 83 И за примирителна жертва, два вола, пет овена, пет козела, пет агнета за първата година: това беше приносът на Ахира, Енановия син. 84 Това беше посвещението на олтара в деня, когато беше помазан от израилевите първенци: дванадесет сребърни зарядни устройства, дванадесет сребърни купи, дванадесет лъжици злато: 85 всяко зарядно сребро с тегло сто и тридесет сикли, всяко купа седемдесет: всички сребърни съдове тежаха две хиляди и четиристотин сикли след шекела на светилището: 86 Златните лъжици бяха дванадесет, пълни с тамян, тежащи десет шекела на брой, след шекела на светилището: цялото злато на светилището лъжици беше сто и двадесет сикли. 87 Всичките волове за всеизгаряне бяха дванадесет юнеца, дванадесет овена, дванадесет агнета, дванадесет, с хлебния си принос; и децата на козлите за грях принасяха дванадесет. 88 И всичките волове за примирителната жертва бяха двадесет и четири юнеца, овните шестдесет, козите шестдесет, агнетата от първата шестдесет години. Това беше освещаването на олтара, след което беше помазан.

14). 1 Йоан 1:7:
7 Но ако ходим в светлината, както той е в светлината, имаме общение един с друг и кръвта на Исус Христос, неговия Син, ни очиства от всеки грях.

15). Деяния 11: 22-26:
22 Тогава вестите за това дойдоха до ушите на църквата, която беше в Ерусалим; и изпратиха Варнава, че той трябваше да отиде до Антиохия. 23 Който, като дойде и видя божията благодат, се зарадва и увещаваше всички, че със сърдечна цел ще се приберат към Господа. 24 Защото той беше добър човек и пълен със Светия Дух и с вяра; и много хора бяха прибавени към Господа. 25 Тогава замина Варнава в Тарс, за да потърси Саул; 26 И когато го намери, го заведе в Антиохия. И стана така, че цяла година те се събраха с църквата и научиха много хора. И учениците се наричаха християни първо в Антиохия.

16). Деяния 4: 6-14:
6 И първосвещеникът Анас, и Кайафа, и Йоан, и Александър, и мнозина от рода на първосвещеника, се събраха в Ерусалим. 7 И когато ги поставиха по средата, те попитаха: С каква сила или с какво име сте направили това? 8 Тогава Петър, изпълнен със Светия Дух, им каза: Владетели на народа и старейшини на Израил, 9 Ако днес се изследваме за доброто дело, извършено на безсилния човек, по какъв начин той се оправя; 10 Да се ​​знае на всички и на целия народ Израил, че с името на Исус Христос от Назарет, когото разпнаха, когото Бог възкреси от мъртвите, дори и този човек стои тук пред вас. 11 Това е камъкът, който беше поставен от нищо на вас, строителите, който се превърна в глава на ъгъла. 12 Нито има спасение в никое друго, защото няма друго име под небето, дадено между хората, с което трябва да се спасим. 13 И като видяха дързостта на Петър и Йоан и разбраха, че те са неучени и невежи хора, се почудиха; и те знаеха, че са били с Исус. 14 И гледайки оздравения човек, стоящ с тях, те не можеха да кажат нищо против това.

17). Йона 2: 1-10:
1 Тогава Йона се помоли на Господа, своя Бог, от корема на рибата, 2 И каза: Аз извиках поради скръбта си към Господа и той ме чу; от корема на ада извиках аз, а ти чуваш гласа ми. 3 Защото ме хвърли в дълбочината, сред моретата; и наводненията ме обгърнаха: всичките ти валове и вълните ти преминаха над мен. 4 Тогава казах: Изхвърлен съм от очите ви; но пак ще погледна към светия ти храм. 5 Водите ме обгърнаха дори с душата: дълбочината ме затвори наоколо, плевелите се увиха около главата ми. 6 Слязох до дъното на планините; земята с нейните решетки беше за мен завинаги; но ти си извадил живота ми от поквара, Господи, Боже мой. 7 Когато душата ми припадна вътре в себе си, си спомних за Господа; и молитвата ми дойде при теб в светия ти храм. 8 Тези, които наблюдават лъжливи суета, изоставят собствената си милост. 9 Но ще те принеса в жертва с гласа на благодарността; Ще платя това, което съм обещал. Спасението е от Господа. 10 И Господ говори с рибата и повърна Йона на сушата.

18). Псалм 23:1:
1 Господ е моят пастир; Няма да искам.

19). 1 Йоан 5:5:
5 Кой е този, който побеждава света, но който вярва, че Исус е Божият Син?

20). 1 Йоан 4: 6-10:
6 Ние сме от Бог; който знае Бог, ни слуша; който не е от Бога, не ни слуша. По този начин знаем, че ние сме духът на истината и духът на грешката. 7 Възлюбени, нека се обичаме един друг; защото любовта е от Бога; и всеки, който обича, е роден от Бога и познава Бога. 8 Който не обича, не познава Бога; защото Бог е любов. 9 В това се прояви Божията любов към нас, защото Бог изпрати в света своя Единороден Син, за да живеем чрез него. 10 Тук е любовта не в това, че ние обичахме Бога, а в това, че той ни е възлюбил и е изпратил своя Син за умилостивение за нашите грехове.

KИНДАЛИЧНО ГЛЕДАЙТЕ ВСЕКИ ДЕН PRAYERGUIDE ТЕЛЕВИЗИЯ НА YOUTUBE
АБОНИРАЙ СЕ СЕГА
Предишна статия30 молитвени точки за освобождение и стихове от библията
Следваща статия50 библейски стиха за греха kjv
Казвам се пастор Икечукву Чинедум, аз съм Божий човек, който е страстен за движението на Бог в тези последни дни. Вярвам, че Бог е упълномощил всеки вярващ със странен ред на благодат, за да прояви силата на Светия Дух. Вярвам, че никой християнин не трябва да бъде потискан от дявола, ние имаме Силата да живеем и да ходим в господство чрез молитви и Слово. За допълнителна информация или консултация можете да се свържете с мен на everydayprayerguide@gmail.com или да ми пишете в чат в WhatsApp и Telegram на +2347032533703. Също така ще се радвам да Ви поканя да се присъедините към нашата мощна 24-часова молитвена група в Telegram. Щракнете върху тази връзка, за да се присъедините сега, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Бог да те благослови.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните за коментарите ви.